600-700 mill. kr. ville det kostet å skrinlegge biblioteket..

TETT SOM HAGL: Kulturbyggene i Bjørvika vil ligge tett som hagl når alt er ferdig, Lambda som det siste, i 2019. Til venstre for operaen på denne illustrasjonen ses det nye hovedbiblioteket til Deichmanske, som nå er på grunnarbeid-stadiet. Lambda-byggingen skal etter planen starte i august i år..

TETT SOM HAGL: Kulturbyggene i Bjørvika vil ligge tett som hagl når alt er ferdig, Lambda som det siste, i 2019. Til venstre for operaen på denne illustrasjonen ses det nye hovedbiblioteket til Deichmanske, som nå er på grunnarbeid-stadiet. NRK skriver nå at byrådet i november, da problemene tårnet seg opp for prosjektet, sjekket hvor mye en skrinlegging av bliotekprosjektet ville koste, uten å informere bystyret. Prisen for å legge ned prosjektet ble vurdert til mellom 600 og 700 millioner kroner. For ingenting..

Onsdag blir det høring om byggingen av det nye hovedbiblioteket i bystyret..

(Publisert 13. mai 2015 kl. 15.03, sist oppdatert tirsdag 2.juni kl. 15.49)

600-700 millioner kroner ville det kostet å skrinlegge byggingen av det nye Deichmanske hovedbibliotek i Bjørvika. Det var summen byrådet fikk oppgitt da de ba om en vurdering i november i fjor, da problemene tårnet seg opp for prosjektet, av hva det ville koste å stoppe byggingen. 

Av BJØRN BRATTEN, Østkantliv

Det fremgår av hemmeligstemplede dokumenter som NRK har fått tilgang til. I morgen, onsdag, blir det oppvask i bystyret.
Nyheten i mai om at det nye hovedbiblioteket kunne bli over en halv milliard kroner dyrere enn planlagt fikk kulturbyråd Hallstein Bjercke (V) til å beordre en ny gjennomgang også av Lambda-prosjektet.

Nå, drøyt to uker seinere, viser det hemmelige notatet at lekkasjer og dyrere entrepriser enn beregnet har ført til kostnadssprekk og forsinkelser på det nye hovedbiblioteket.

SKRINLEGGES: Byrådets kartlegging viste at det ville koste mellom 600 og 700 millioner kroner å skrinlegge byggingen av Deichmanskes nye hovedbibliotek i Bjørvika, om man skulle stanse byggingen nå. Kartleggingen har fått bystyret til å reagere. Onsdag blir det høring i bystyret.. (Foto: NRK)

SKRINLEGGES?: Byrådets «hemmelige» kartlegging i november av hva det ville ha kostet å skrinlegge det nye hovedbiblioteket i Bjørvika, som nå er på grunnarbeidsstadiet, har fått bystyret til å reagere. Onsdag blir det høring i bystyret.. (Foto: NRK)

Kulturbyråd Hallstein Bjercke (V) sier at byggeprosjektet har vært krevende, men at det likevel ikke har vært aktuelt å avslutte det.

«Ville forberede oss på spørsmål»

– Da vi ba om vurderingen hadde vi orientert bystyret om at det kunne bli kostnadsøkninger og vi ville forberede oss på eventuelle spørsmål fra bystyret om dette, sier Bjercke.

Men bystyret spurte ikke og fikk derfor ikke vite at tallet lå på mellom 600 og 700 millioner kroner i allerede påløpte kostnader, kontrakter kommunen ikke ville komme ut av, og utgifter ved å avvikle byggeplassen.

Til gjengjeld kunne kommunen ha solgt tomta, som ble kjøpt for 165 millioner kroner, men som kunne gitt langt mer hvis den ble omregulert til kommersielle formål, ifølge den kommunale etaten Kulturbyggene i Bjørvika (KIB).

Burde ha informert bystyret

– Bystyret skal få den informasjonen som er relevant for dem og den informasjonen de spør om å få. For byrådet var det aldri aktuelt å stoppe byggingen av det nye hovedbiblioteket og da var det heller ikke aktuelt for oss å gå ut med det, sier Bjercke.

Det er lederen for Oslo Fremskrittsparti, Camilla Wilhelmsen, som mener Bjercke burde ha informert bystyret, selv om det ikke kom spørsmål. Prisen på å avslutte prosjektet forelå bare en uke før byrådet la fram forslag til kostnadsreduserende tiltak ved hovedbiblioteket.

– Og Fremskrittspartiet fremmet forslag om å skrinlegge prosjektet et par måneder etterpå. Byrådet burde ha lagt frem notatet for bystyret, for dette var interessante tall for oss å se, sier Camilla Wilhelmsen (Frp).

Full gjennomgang

I etterkant har en rapport fra Holte Consulting vist at biblioteket risikerer å sprekke med over en halv milliard kroner og at prislappen kan bli på over 3,1 milliard, altså godt over prisen på 2.7 mrd. man opererer med for tiden på naboprosjektet, Munch-museet.

Onsdag er det høring om saken i bystyrets finanskomité, der Frp vil stille spørsmål om det er fort sent å stoppe nå.

Holte anbefalte blant annet en full gjennomgang av prosjektorganisasjonen og kontrakts- og entreprisestrategien – altså måten man går ut i markedet på – for å tette kostnadssprekken mest mulig.

Nå har Bjercke gitt ordre til Kultur- og idrettsbygg, den kommunale etaten som har byggherreansvar for begge prestisjeprosjektene i Bjørvika, om å gå igjennom det nye Munch-museet på samme måte.

– Det er det naturlig at vi gjør. Det er samme prosjektorganisasjon som styrer begge disse to store byggeprosjektene. Når vi tar en skikkelig gjennomgang av Deichman, er det naturlig at vi også tar en skikkelig gjennomgang av det nye Munch-museet, sier Bjercke.

Ber om mer penger?

Kultur- og idrettsbygg har frist til 1. oktober med å komme med sine anbefalinger, slik at byrådet har tid til å be bystyret om mer penger i neste års Oslo-budsjett hvis det blir nødvendig.

I mellomtiden har kulturbyråden gitt beskjed om at det ikke settes i gang nye byggearbeider på hovedbiblioteket utover grunnarbeidene som allerede er i gang. Det blir antatt at dette ikke skaper nye forsinkelser fordi det uansett ikke skulle vært begynt noe nytt før i 2016, skriver NRK Østlandssendingen.

Dette innlegget er allerede blitt lest.7768.ganger

Legg inn en kommentar