Kaia til Køla-Pålsen blir «Munch Brygge»: Den voksne kultureliten er målgruppa for 152 eksklusive leiligheter på Paulsen-kaia..

MUNCH BRYGGE:

MUNCH BRYGGE: Den gamle kaia til den legendariske Køla-Pålsen, skal gi den såkalte voksne kultureliten i hovedstaden, de mellom 50 og 60+, romslige krypinn, det flotteste til en pris av 17 millioner kroner. Hele første-etasjen i begge kvartalene skal fylles med næringsvirksomhet, vel å merke med det som blir kalt «svært attraktive næringsaktører», i et forsøk på å unngå det spøkelsesaktige Barcode-miljøet noen meter lenger nord. I forgrunnen ser vi det planlagte bryggesystemet i Bispevika.. (Ill.: Lund + Slatto Arkitekter)

Da budfristen gikk ut tirsdag var 28 av de 56 leilighetene i første byggetrinn solgt..

Den voksne kultureliten er målgruppen når 152 eksklusive leiligheter skal reises på den gamle Paulsen-kaia, vegg i vegg med det nye Munchmuseet i Bjørvika, skriver Aftenposten i dag. Leilighetsprisene på det som skal hete Munch Brygge, vil variere fra 4,8 millioner til 17 millioner for toppleiligheten. Da budfristen gikk ut tirsdag var 28 av de 56 leilighetene i første byggetrinn solgt, skriver avisa.

– Det er ikke for hvermannsen å bo på Munch Brygge, dette er leiligheter som vil appellere til folk med høy kjøpekraft. Våre markedsanalyser har tegnet et bilde av at det er kultureliten, i alderssegmentet 50 og 60+, som vil vurdere Munch brygge. Mennesker som liker å ha det sosialt og er kulturinteressert, sier Geir Johnsen, prosjektansvarlig i Stor Oslo Eiendom.

De to boligkvartalene skal bygges i teglstein, dette for at de skal skille seg fra den hvite overflaten som dominerer Operaen og det nye Munchmuseet.
– Det er viktig at det oppstår en respektfull dialog og et samspill mellom disse byggene. Vi har derfor bevisst valgt å distansere oss i materialbruken til Munch museet og operaen, for nettopp å unngå at byggene skal gro sammen, sier arkitekt Espen Pedersen hos Lund + Slatto Arkitekter.

«Attraktive næringsaktører»

Fortsatt hevder noen at Barcode-området fremstår som litt spøkelsesaktig på kveldstid. Dette har Stor Oslo Eiendom tatt lærdom av. Hele førsteetasjen i begge boligkvartalene skal derfor fylles med næringsvirksomhet. Ifølge prosjektansvarlig er de forlengst i gang med en dialog med svært attraktive næringsaktører, skriver avisa.

– Det som nå mangler er at Hav Eiendom, som eier Sukkerbiten på landtunga utenfor operaen, finner en løsning for fremtidig bruk av dette området som en permanent konsertarena. Det er det elementet innenfor kultursektoren som vi mangler, det vil gi hele området en ekstra vitalitet, sier Geir Johnsen.

Aldri vært meningen

Målfrid Nyrnes, enhetsleder for områdeutvikling i plan og bygningsetaten i Oslo kommune, sier at det aldri har vært et uttalt mål for kommunen at Munch Brygge uteukkende skal sikte seg inn på kultureliten.
– Reguleringsplanen har aldri vært rettet mot en bestemt målgruppe, tvert imot. Det er svært viktig at det bygges mange og varierte boligtyper i hele Fjordbyen, både for barnefamilier, studenter og andre, sier Nyrnes.

Da reguleringsplanen ble behandlet i bystyret ble det sagt at prosjektet Munch Brygge måtte ha høy arkitektonisk kvalitet.
– Men det er mange andre steder som har tilsvarende krav. Dette er samtidig et viktig sted. Det blir liggende ved to viktige allmenninger og som nærmeste nabo til Munch-muset. Derfor er det viktig at det fremstår som et rolig bakteppe for det nye museet, sier hun.

Historiens sus

I desember 1875 kjøpte skipsreder, kullgrossist, gårdeier og sagbrukseier Hans Arnt Hartvig Paulsen, på folkemunne kalt «Køla-Pålsen», en 1,2 mål stor tomt på østsiden av Akerselvas utløp i Bispevika. Etterhvert som Paulsen utvidet sin eiendomsportefølje i området vokste det frem et betydningsfullt anlegg for eksport av trelast og import av kull i sjøkanten.

141 år senere, på nøyaktig samme sted, er det snart duket for byggestart for det nye boligkvartalet Munch Brygge, midt i Oslos nye kulturområde mellom Operaen, Deichmanske hovedbibliotek og det nye Munchmuseet.

Dette innlegget er allerede blitt lest.1808.ganger

Legg inn en kommentar