Vil ha maktutredning om Fjordby-utbyggingen..

FJORDBYEN: Den maktkritiske arkitekten Jan Carlsen vil ha maktutredning om Fjordby-utbyggingen ..

FJORDBYEN: Den maktkritiske arkitekten Jan Carlsen vil ha maktutredning om Fjordby-utbyggingen ..

”Byplan-demokratiet har forvitret”, mener Jan Carlsen..

”Byplan-demokratiet har forvitret. Kapitalkreftene hersker over et kneblet planleggingsfag. Tiden er overmoden for utarbeidelsen av en maktutredning om bybygging i hovedstaden.” 

Det skriver den maktkritiske arkitekten Jan Carlsen i en kronikk i Dagbladet i dag, bl.a. om lobbyvirksomheten til gigantiske grunneiere som Hav Eiendom og Rom Eiendom (henholdsvis Oslo Havnevesen og NSBs eiendomsselskaper).

Carlsens utgangs-punkt er «det forbløffende faktum at et kommunalt havne-vesen (Hav) og et statlig jernbaneselskap (Rom) i realiteten opererer som selvbestaltede byplaninstitusjoner i utviklingen av Fjordby-Oslo.” 

Hvordan

”Hvordan fikk de et slikt mandat? Og hvordan stiller Plan- og bygningsetaten (PBE) og Rådhuset seg til deres rolle i byplankunstens faglig krevende og samfunnsmessig krevende disiplin”, spør Jan Carlsen og fortsetter:
– Man kan spørre hvor Fjordbykontoret, etablert i 2002 og underlagt Plan- og bygningsetaten for å ”legge til rette for Fjordbyen”, befinner seg i dette fagligpolitiske nettverk som skal realisere sjøsidens forvandling gjennom de kommende tiår. 

Vestkanten? 

– Får Oslo et nytt ”vestkanten” langs byens populære Waterfront, spør Jan Carlsen videre. Han avslutter med å oppfordre til Norske Arkitekters Landsforbund å støtte kravet om opprettelsen av et lobbyregister i rådhuset og stiller spørsmål om de nevnte eiendomsselskapene har rett til og er kompetente til å bedrive byplanlegging.

..bb

Dette innlegget er allerede blitt lest.4415.ganger

Legg inn en kommentar