Bjørvika: Pengekrangel om arkeologisk utgraving

Bjørvikabåter1HISTORISK: Arkeologer fra sjøfarts- museet, til sammen 15 på det meste, har i kappløp med Bjørvika-utbyggingen siden april i fjor gravd ut et historisk kai- og båtfunn i Bjørvika. (Foto: Norsk Sjøfartsmuseum)

Pengekrangel om båtfunn i Bjørvika-utbyggingen

15 båter og flere svære kaianlegg – mer enn fire hundre år gamle, er funnet midt i barcoden i Bjørvika. Nå trues tidsplanen for utbyggingen av DnBNORs nye bankpalass, og Bjørvika-utbyggerne krangler på prisen, skriver Aftenposten.

Av BJØRN BRATTEN, Østkantliv

KALDT: Nå på vinterstid er det kaldt under teltet i utbyggingsgropa..

KALDT: Nå på vinterstid er det kaldt under teltet i utbyggingsgropa..

– Aftenposten skriver om en krangel, men vi har ikke hatt noen krangel med noen, sier  administrerende direktør Paul E. Lødøen til Østkantliv. Avisa skrev før helga at Oslo S Utvikling mandag vil be sine advokater vurdere om det skal leveres en anke på utgravningene til Riksantikvaren.
Mandag sier Lødøen til Østkantliv at det ikke vil bli aktuelt med noen anke på utgravingsvedtaket.

«Vil snakke med myndighetene»

– Dette er ikke noe vi gjør hver dag. En slik svær utgraving er nytt for oss. Det vi ønsker er å diskutere saken med myndighetene for å se om det er noen mulighet for å få noen til å være med på en deling av de svære utgiftene, sier Lødøen.

KAI FRA 1609: Det ene bildet viser hvordan et kaifundament fra 1609 er avdekket rett ved siden av bygnings- funda- mentet til barcoden pr. 2009!

KAI FRA 1609: Det ene bildet viser hvordan et kaifundament fra 1609 er avdekket rett ved siden av bygningsfundamentet til barcoden pr. 2009!

Lødøen avviser spekulasjonene om at tidsplanen for DnBNOR-bygget er truet og sier at byggingen av de tre svære DnB-blokkene begynner med kjellerseksjonene i løpet av våren og skal stå ferdig henholdsvis 2012 og 2013.

 – Den eneste av blokkene i barcoden som foreløpig ikke blir bygget er den såkalte Snøhetta-blokka. Visma-blokka, den neste i rekka, er nå under bygging slik vi har planlagt det, og DnB-blokkene kommer deretter, sier Lødøen, som også opplyser at de arkeologiske utgravningene er ferdig i begynnelsen av april.

Mer enn 400 år gamle

De eldste båtene og kaianleggene som nå er funnet i Bjørvika – ni av de 15 båtene er allerede tatt ut etter at funnene ble gjort så seint som i juli i fjor, skriver seg fra høst og vinter 1571-72, de er altså mer enn 400 år gamle.
– De klarte riktignok ikke å finne ut om de var fra før eller etter nyttår den vinteren, sa en begeistret — og spøkefull — prosjektleder, arkeolog Jostein Gundersen ved Norsk Sjøfartsmuseum, i et foredrag foran et tettpakket auditorium på museet på Bygdøy i februar.

70 mill/82 mill/100 mill?..

I midten av mars ble det klart at vrakfunnene i Bjørvika blir tidenes dyreste arkeologiske utgraving.
I februar sa Jostein Gundersen på møtet på Bygdøy at utgravningene var beregnet til å koste 70 millioner kroner. Nå er Riksantikvarens siste ramme på 82 millioner kroner sprengt.
– Regningen er ikke i nærheten av det vi har budsjettert med, sa Paul E. Lødøen til Aftenposten.

Svært kaianlegg

– Nå ligger det an til å koste opp mot 100 millioner. I tillegg har det kostet å rokere våre tidsplaner, uten at jeg kan tallfeste det, sa Lødøen.
Det største kaianlegget som nå er funnet er nesten hundre meter langt med svære, tjukke tømmerstokker. Kaiene skal dokumenteres og noen av stokkene bevares, men det meste går til flis. Inntil kaiene ligger til sammen 15 båter, den største på 18 meter, de minste på sju-åtte meter, og alle klinkbygd på nordisk vis.

Mye penger

– Funnene vitner om at det var mye ressurser og penger som lå bak en slik utbygging, og så antar vi at det som har skjedd er at dette er blitt liggende brakk etter bybrannen i 1624 da Kong Christian på kongers vis beordret flyttingen av hele byen til festningskvarteret, oppkalte den etter seg selv, og forbød virksomhet på denne siden av Bjørvika, sier Jostein Gundersen.

– Funnene er så godt bevart at når vi kappet i de svære tømmerstokkene for å ta ut deler til å tidsbestemme, luktet det furu og gran og kvae, som om det skulle være ferske stokker, fortalte Jostein Gundersen, som forklarer dette med fuktigheten og de tette massene som har ligget over og dekket til gjennom århundrene. En utstilling av materialet blir åpnet på sjøfartsmuseet 29.mars i år.
(Historien er oppdatert pr. 16.mars)

Dette innlegget er allerede blitt lest.16346.ganger

Legg inn en kommentar