Bjørvika: Sørenga-arkitektene klare

SØRENGA: Havnepromenade, havsbad og evige solnedganger over Bygdøy. Sånn ser drømmen ut. Til høsten kommer arkitekttegningene.. (Ill.: Sørenga Utvikling)

SØRENGA: Havnepromenade, havsbad og evige solnedganger over Bygdøy. Sånn ser drømmen ut. Til høsten kommer arkitekttegningene.. (Ill.: Sørenga Utvikling

De norske arkitekt- kontorene Jarmund/ Vigsnæs as, Poppe v/ 4B og Context J, Arkitekt-kontoret Kari Nissen Brodtkorb as og arkitektkontoret MAD as er i dag plukket ut til å være med på utbyggingen av Sørenga-utstikkeren i Bjørvika, heter det i en pressemelding fra Sørenga Utvikling KS.

I tillegg var arkitektkontoret LPO allerede engasjert for bebyggelsesplanen og det første kvartalet.

SØRENGA: Modellen i fugleperspektiv..

SØRENGA: Modellen i fugleperspektiv..

– Sørenga Utvikling KS mener nå å ha funnet arkitektkontorer som har vist at de kan skape urbane og moderne boligområder med ulike arkitektoniske uttrykk og god boligkvalitet, og som således svarer til de målene vi har hatt gjennom prekvalifiseringsprosessen, heter det i pressemeldingen.

Sørenga: Sørenga i mars 2009, bildet tatt fra fotgjengerbruas over trafikkmaskinen.. (Foto: Bjørn Bratten)

Sørenga: Sørenga i mars 2009, bildet tatt fra fotgjengerbrua over trafikkmaskinen.. (Foto: Bjørn Bratten)

Prosess

Videre blir det nå satt i gang en prosess som i løpet av et halvt år skal gi oss de første tegningene av en unik bydel som har en enestående beliggenhet; sentralt plassert i byens kultursentrum, nær offentlige kommunikasjoner og med sjøen på alle sider.

– Arkitektene har allerede vist et stort engasjement og er godt samstemt om hvordan Sørenga bør utvikles for å framstå som en bydel som forener strenge miljøkrav og god boligkvalitet med høy arkitektonisk kvalitet, heter det.

47 søknader

– Det var før jul i fjor at Sørenga Utvikling KS inviterte arkitekter til åpen prekvalifisering for arkitektoppdrag på Sørenga. Vi fikk inn 47 søknader, generelt sett fra kontorer med meget høyt faglig nivå. Flere nordiske arkitektkontorer deltok også.

– I evalueringen ble det blant annet lagt vekt på erfaring fra gjennomføring av større boligprosjekter med høy arkitektonisk kvalitet og miljøkompetanse med vekt på energiforståelse og materialbruk. Det ble videre vektlagt å sette sammen et team som vil bidra til en variasjon i det arkitektoniske uttrykket på Sørenga, heter det i pressemeldingen.

Først i løypa

Det er LPO som er engasjert til å tegne det første byggetrinnet som det skal sendes inn rammesøknad på til sommeren. De øvrige kontorene er involvert i denne designprosessen gjennom fellessamlinger som tilfører nye synspunkter og sikrer kvaliteten på det som ligger ”først i løypa”. Gjennom disse fellessamlingene blir diskusjonene konkretisert. Vi har hele tiden fokus på å skape en bydel med klar identitet som både har et tydelig helhetsgrep og en stor variasjonsrikdom, skriver Sørenga Utvikling i dagens pressemelding.

Dette innlegget er allerede blitt lest.5392.ganger

1 comment for “Bjørvika: Sørenga-arkitektene klare

  1. Anonymous
    24 april 2009 at 09:31

    Hvis du er måke – og flyr ofte mellom Sjursøya og Hovedøya i tohundre meters høyde ser den nye Sørengautstikkeren fantastisk ut. Hvis du bor eller oppholder deg i middelalderparken, et sted syd, øst eller nord for vannspeilet mellom den gamle Mosseveien, Ekebergskrenten, Konowsgate, fra Oslo Ladegård til Galgeberg, eller i sektoren fra Bispegata til Tøyen (der bor det noen titusener av mennesker)Hva ser man egentlig da? Hvor blir Oslofjorden åpnet da?, Hvilke bygningshøyder og «fasader» ser man da om 10 år om de såkalte koneptplanene blir realisert? Fasader i hermetegn – fordi påkostet materialbruk og interessant arkitektur forbeholdes èn side av de nye bygninger, kvartaler og bydeler – nemlig «framsiden». Og hva er framsiden annet enn sjøsiden – eventuelt det som måtte ses fra Akershus eller Aker brygge i vest? Nå har vi fått en åndsforlatt Berlinmur i tjue etasjers høyde og 400 meters bredde – som attpå kalles barcode – som om muren skulle ha vært et glissent stakitt med én millimenters dybde. Må vi virkelig forlenge denne katastrofen av en planlagt, politisk vedtatt og bygget menneskebarriere rundt hele det som er oslofjordens innerste vik og foran Oslos eldste bymiljø? Etter mitt skjønn er planene for innmuringen av Oslofjorden langs hele oslos østlige strandlinje et resultat av de siste års vanvittige oppgangstiders mest oppskrudde griskhet – da hensyn til menneskers behov og livskvalitet ble feid vekk som flass av en grådress-skulder. Kan vi nå i finanskrisens tid legge dekadensen til side også i byplanleggingen og bestemme oss for en reell, bred fysisk åpning av fjorden mot byen og for byens befolkning? Ingen skal komme til en innbitt byråkrat, eller politiker for den delen, å si at papirer ikke kan endres på. Det er viljen det står på Lae og dere andre u bystyret – og fram til nå står visjoner og den politisk styring, som burde ha den mest berørte befolkningens beste som rettesnor – til stryk. Det blir ikke bedre av selvtilfreds tv-skryt fra byrådsledere og andre og at våre postkasser fylles av totalt ukritiske kommunale propagandaaviser betalt med folkets skattepenger.
    Dag Robin Simonsen, sosiolog.

Legg inn en kommentar