Bjørvika-utbygger svarer Riksantikvaren

KONGSBAKKEN: Slik ønsker Bjørvikautbyggeren, Oslo S. Utvikling, at Kongsbakken skal se ut. I bakgrunnen lokomotivhallen i Middelalderparken.. Riksantikvaren ønsker en mye større åpning i sikten fra Middelalderparken til sjøen og Akershus slott.. (Ill.: Mir) 

«Riksantikvarens innspill vil skape en dårligere by..»

Ett drøyt år etter Riksantikvarens utspill om begrensninger i Bjørvika-utbyggingen kommer svaret fra utbygger, Oslo S Utvikling, ved adm. dir. Paul E. Lødøen, som mener Riksantikvarens krav i Kongsbakken vil skape en dårligere by..

– Oslo S Utvikling (OSU) har stor forståelse for at Riksantikvaren ønsker å sikre kulturminner i den pågående byutviklingen, men vi tror hensynet til Middelalderparken styrkes ved at det etableres bedre rammer for byrommet, sier Lødøen (bildet t.v.) i et innlegg i Aftenposten sist uke.

Innlegget er et svar på Riksantikvar Jørn Holmes utspill i november 2009 om Middelalderparkens plass i Bjørvikautbyggingen – spesielt hans ønske om å fjerne Kongsbakken-feltet fra utbyggingen.

– Middelalderparken styrkes ikke ved at bebyggelsen på Kongsbakken fjernes. Byen vil sitte igjen med et stort åpent areal som størrelsesmessig tilsvarer det dobbelte av Rådhusplassen. Det er ingen tvil om at det er en uhåndterlig størrelse midt i Oslo sentrum, mener Lødøen.

BISPEKILEN: Også i Bispekilen, altså ved Bispeallmenningen, innerst i kroken i Bjørvika, får vi en titt inn i Middelalderparken – bakerst i det fjerne. (Ill.: Oslo S. Utvikling)

– Ved Norges desidert største kollektiv-knutepunkt skal den nye bydelen utvikles med over 5.000 boliger, mer enn 20.000 arbeidsplasser, nye kulturbygg, en rekke parker og en verdifull havnepromenade

– Senketunnelen som åpnet høsten 2010, avvikler den største barrièren i Bjørvika, nemlig gamle E18 med en gjennomgangstrafikk på 100.000 biler i døgnet. Eiendommene som E18 tidligere krysset skal utvikles for å møte Oslos forventede vekst de neste årene på en bærekraftig måte.

 – Havnepromenaden i Bjørvika blir en del av den elleve kilometer lange strandpromenaden som skal strekke seg fra Sydhavnen til Frognerkilen. I Bjørvika er 40 prosent avsatt til bebyggelse, 40 prosent utgjør parker, plasser og promenader, mens de resterende 20 prosent er veier og annen infrastruktur, skriver Lødøen..


MIDDELALDERPARKEN: Slik ser det ut i Middelalderparken, eller det så slik ut før snøen kom i høst, fra nesten motsatt vinkel i forhold til det første bildet. Lokomotivhallen skimtes bak trærne til venstre – borte på den andre siden av vannspeilet ligger det området som hovedbildet til denne historien er hentet fra – om det er mulig å forestille seg det.. (Foto: Bjørn Bratten)

Paul Lødøen peker på at det vedtatte utbyggingsvolumet for Bjørvika i utgangspunktet er ned mot grensen av hva som er bærekraftig, ifølge TØI (Transportøkonomisk Institutt). Utnyttelsesgraden er for eksempel betydelig lavere enn på Aker Brygge, mener han.

En dårligere by

– Riksantikvarens forslag om ikke å bygge ut Kongsbakken til fordel for Middelalderparkens siktlinjeforhold til Akershus slott og Kvadraturen, vil etter vår mening bidra til å skape en dårligere by. 

– Sørenga som nytt boligområde vil også miste kontakten med resten av sentrum ved at et så vesentlig areal blir liggende øde. Dette øker igjen risikoen for Kongsbakken som et område uten liv. Etter vårt syn er ingen tjent med dette – aller minst byen og befolkningen.

– Vi er overbevist om at det er mulig å forene behovet for bærekraftig byutvikling og samtidig ta hensyn til kulturminner. Det var også dette som lå til grunn for løsningen man kom frem til i 2003/04 i samarbeid med Holmes forgjenger, Nils Marstein, skriver Lødøen. 

Fortsetter samarbeidet

– For å fortsette dette samarbeidet, må det etableres dialog mellom forvaltere og utvikler. OSU inviterer derfor til samarbeid for å finne frem til de beste løsningene for Middelalder-Oslo og det moderne Oslo, skriver Lødøen, som foreslår flere grep for å forsterke forbindelse mellom Middelalderparken og Kongsbakkeallmenningen.

– Et konkret grep kan være å utvide den planlagte broen over vannspeilet. Slik kan Kongsbakkeallmeningen bli en formidler av Middelalderparken og dens miljø, skriver adm.dir. Paul E. Lødøen i sitt innlegg..

Dette innlegget er allerede blitt lest.1970.ganger

1 comment for “Bjørvika-utbygger svarer Riksantikvaren

Legg inn en kommentar