Eufemia åpnet: Fullt kaos, og en doft av boulevard..

BOULEVARD: En doft av kontinental boulevard, med biler som stanger i eksos og brede fortau med furulignende buskas. Sånn var trafikken ved middagsleite søndag.. (Foto: Bjørn Bratten)

BOULEVARD: En doft av kontinental boulevard, med biler som stanger i eksos, og brede fortau med furulignende buskas. Sånn var trafikken ved middagsleite søndag.. (Foto: Bjørn Bratten)

«Naboene drømmer om mer enn finans og fjong kommers..»

Dronning Eufemias gate, hovedstadens nye paradegate, som stryker langs glass- og betongfasadene til de fjonge finansblokkene i Barcoden i Bjørvika, åpnet klokka 06 søndag morgen, og allerede rett over middagsleite var det totale trafikkaos et faktum. 

Av BJØRN BRATTEN, Østkantliv

Det stemte jo godt overens med forhåndsvarslene fra politi og veimyndigheter, så de som våget seg ut i formiddags- og ettermiddagstrafikken i Bjørvika med bil kunne ikke akkurat klage over at de ikke var varslet.
Mens vi som hadde rykket ut til fots kunne registrere en rekke forbedringer i det til tider fullstendig kaotiske utbyggingsbildet som har hersket noen år her i Bjørvika: 

ORANSJE BUSSKUR: De oransje leskurene til buss- og trikkeholdeplassene blir historisk, nå fins altså en holdeplass som heter Bjørvika på Ruters store rutekart.. (Foto: Bjørn Bratten)

ORANSJE BUSSKUR: De oransje leskurene til buss- og trikkeholdeplassene blir historisk, nå fins altså en holdeplass som heter Bjørvika på Ruters store rutekart.. (Foto: Bjørn Bratten)

Historisk: Bjørvika busstopp

Først og fremst altså at hovedgaten, altså Eufemias gate, var åpnet i begge retninger for biltrafikken, selv om de trafikale innskrenkningene, blant annet ved avkjøringen til høyre opp Nylandsveien når du kom østfra, strupet trafikken kraftig. 

Ros eller ris? Vi tåler også nedovertommeler! Legg inn kommentaren din i kommentarfeltet nederst i denne artikkelen..

Trikkesporene i midten av den brede boulevarden er allerede på plass, skjønt ikke farbare på en god stund ennå. Arbeidet med å kople dem til resten av trikkesystemet starter nå, med stengningen av Prinsens gate i dag.
Leskurene for både trikk og buss er også stort sett på plass, både lysegrønne og røde busser var allerede i gang med trafikkavviklingen.

Naboer som håper

Og de historiske, nye, oransje busskurene som er merket Bjørvika er vel på en måte en slags historisk randbemerkning i dette nye finanskvartalet, som vi naboer på Grønland, Gamlebyen og Tøyen håper kanskje skal bli noe mer enn akkurat det; et finanskvartal.. 

Mens de brede boulevardene på finanskapitalsiden på nordsiden av avenyen, kranset av de furu-, eller Tuja-lignende buskvekstene som markerer skillet mellom gate og fortau, nå midlertidig også skilt med høye byggegjerder, understreker inntrykket av nettopp finansfolkets drøm om boulevardene på kontinentet..? 

STASJONSALLMENNINGEN ÅPNET: Nå kan du gå ned den brolagte Stasjonsallmenningen, over fotgjengerfeltene i Dronning Eufemias gate og over til operaen, — eller ut på vaklebrua til Sørenga, som ligger der ute i havgapet i det fjerne.. (Foto: Bjørn Bratten)

STASJONSALLMENNINGEN ÅPNET: Nå kan du gå ned den brolagte Stasjonsallmenningen, over fotgjengerfeltene i Dronning Eufemias gate og over til operaen, — eller ut på vaklebrua til Sørenga, som ligger der ute i havgapet i det fjerne.. (Foto: Bjørn Bratten)

Over til operaen

For oss fotgjengere er det kanskje mest positive med åpningen av gata til Dronning Eufemia at det nå også endelig går an å krysse jernbanesporene over fotgjengerbrua, og gå ned den brolagte Stasjonsallmenningen, over fotgjengerfeltene i Dronning Eufemias gate og over til operaen, — eller ut på vaklebrua til Sørenga, som ligger der ute i havgapet i det fjerne..

Uten å måtte gå hele runden rundt kaoset på Oslo S og Tollbod-området.. 

Endrede kjøremønstre

I en pressemelding fra Statens Vegvesen blir det opplyst at rundt Tollboden starter arbeidene med å forbinde trikkeskinnene i Dronning Eufemias gate med resten av trikkenettet samtidig med åpningen av deler av Dronning Eufemias gate.
Etter omleggingen natt til 11. mai blir det derfor endrede kjøremønstre og redusert framkommelighet i deler av kvadraturen. Prinsens gate ved Paléhaven/Tollboden blir stengt ut 2014, heter det i pressemeldingen.

Første av tre omlegginger

Omleggingen natt til 11. mai er den første av i alt tre større trafikkomlegginger i Bjørvika i år. Neste omlegging vil være åpningen av Kong Håkon 5.s gate i juni, hvor denne kobles til Dronning Eufemias gate og Nordenga bru, og mot slutten av året åpner siste del av Dronning Eufemias gate mellom P-hus Oslo S og Prinsens gate.

At den 43 meter brede og 700 meter lange Dronning Eufemias gate tas i bruk, representerer en omlegging fra gjennomgangstrafikk til en grønn bygate hvor gående, syklende og kollektivtransport har fått betydelig plass, ved siden av biltrafikken, heter det.

Dette innlegget er allerede blitt lest.2000.ganger

1 comment for “Eufemia åpnet: Fullt kaos, og en doft av boulevard..

  1. 11 mai 2014 at 17:27

    Tipper at 90% av de som holder til her er positive til OL i Oslo.

Legg inn en kommentar