Flytende feminitet på Kunsthall Oslo

KUNSTHALL OSLO: While away av Lily Reynaud..

KUNSTHALL OSLO: Whileaway, Lily Reynaud-Dewar..

Utstillingen Whileaway, som åpnet på Kunsthall Oslo i Bjørvika før helga, er blitt til i samarbeid mellom kunsthallen og Vanessa Ohlraun, dekan ved Kunstakademiet i Oslo. Utstillingen viser verk av Azar Alsharif, Maiken Bent, Lili Reynaud-Dewar og Marnie Slater, kunstnere Ohlraun beskriver som sterke, feministiske stemmer.

KUNSTHALL OSLO: Whileaway Marnie Slater..

KUNSTHALL OSLO: Whileaway Marnie Slater..

Men mens tidligere feminister var mest opptatt av å kritisere en såkalt dualistisk situasjon, kommer disse kunstnerne fra en generasjon som leker videre med mulighetene for å skape et vidt spekter av identiteter, skriver Stine Berg Evensenkunstkritikk.no. Utstillingen bruker Joanna Russ’ bok The Female Man fra 1975 som sitt samlende utgangspunkt, en bok der leseren møter fire ulike kvinner som finner fellestrekk hos hverandre, til tross for at de lever til ulik tid.

Lørdag ble det arrangert et program på Kunsthallen der både deltagere fra utstillingen og andre kunstnere bidro. Det ble lansering av plattformen FRANKs nye bok Postscript on Curing Normality, redigert av Sille Storihle. Boken markerer at det er 40 år siden avkriminaliseringen av homoseksualitet i Norge, skriver Stine Berg Evensen.

Dette innlegget er allerede blitt lest.1868.ganger

Legg inn en kommentar