Her er Nye Bispevika..

NYTT UTKAST: Skal dette bli nye Bispevika?, spurte vi i et oppslag på Østkantliv i februar i år. Nå (juli 2013) har utbyggerne bestemt seg — slik skal det bli.. (Ill.: a-lab as)

(Ny versjon 23.juli 2013)

Her er foreløpig siste utkast til en plan over hvordan den neste bydelen i Bjørvika, Bispevika, KAN komme til å se ut, skrev vi på Østkantliv i februar i år. Nå, i juli 2013, har utbyggerne for det 70 dekar store området i Bispevika, bestemt seg.

Planene vi omtalte i februar er nå levert til kommunen. Plansaken ligger ute til offentlig ettersyn, i november kommer saken til byrådsavdelingen. Utbyggerne, Hav Eiendom og Oslo S Utvikling, skal til sammen bygge 1500 boliger i Bispevika.

Starter i 2014?

Når OperaKvarteret, som de fleste kjenner som Barcoden, er ferdig utbygd, trolig i løpet av 2016, starter utbyggingen i Bispevika, på sørsiden av Dronning Eufemias gate, het det i februar, i et nyhetsbrev fra Oslo S Utvikling, som tar sikte på å bygge rundt 1000 leiligheter i dette området.

Nå, sommeren 2013, skriver Aftenposten at utbyggingen tidligst kan starte i 2014, altså allerede neste år.

 

BISPEVIKA: Boliger til 3000 mennesker, femti prosent fler enn på Sørenga like ved. I tillegg kommer det ett kontorbygg, offentlige og private institusjoner, kafeer og butikker.. (Faksimile Aftenposten)

BISPEVIKA: Boliger til 3000 mennesker, femti prosent fler enn på Sørenga like ved. I tillegg kommer det ett kontorbygg, offentlige og private institusjoner, kafeer og butikker.. (Faksimile Aftenposten)

Administrerende direktør i Oslo S Utvikling (OSU), Paul E. Lødøen, bekreftet overfor Østkantliv i vinter at forslaget offentliggjort i OSUs nyhetsbrev den gang, antyder hvilken retning man tenker for utbyggingen i Bispevika. Men han understreket at det er altfor tidlig å se hvordan den endelige planen vil bli. Nå er de altså vedtatt av utbyggerne.

Oppsiktsvekkende

Det oppsiktsvekkende med disse utkastene er at det sjøbulignende uttrykket i det utkastet fra det danske arkitektfirmaet Tegnestuen Vandkunsten som vi trykket her på bloggen i november 2011 åpenbart har inspirert dette nye utkastet. Men det blir jo altså snakk om sjøbuer i blokk-versjon, om noen kan tenke seg det..
Det er flere arkitektfirmaer som sammen har tegnet disse bygningene. De husene vi ser på perspektivskissen over tenkes beliggende inntil den brede allmenningen som er planlagt sør for Bispevika, mot Kongsbakken. De hører til OSUs utbyggingsområde, mens de sjøbu-inspirerte bygningene, som ligger i Hav Eiendoms område, er de mindre småhuslignende husene som man ser av tegningen under.

SJØBUER?: Planen over nye Bispevika røper at man tenker seg et solid innslag med sjøtilgang mellom husene, særlig ut i selve bukta og mot kanalen. Disse tilhører Hav Eiendom, mens de større blokklignende bygningene stort sett ligger i OSUs område. (Ill.: a-lab as/lala)

Blant arkitektene som har gjort denne jobben er Mad og a-lab, i tillegg til OSU. Utbyggingen av Bispevika er delt mellom OSU og Hav Eiendom, som eier rundt halvparten hver av dette området.
_bb/

Dette innlegget er allerede blitt lest.2714.ganger

Legg inn en kommentar