Lambda: Mastodonten blir for liten?

MASTODONT: Riksantikvar Jørn Holme kalte Lambda-utkastet til arkitekt Juan Herreros for en mastodont i sitt dramatiske utspill i november 2009 . Men byplankontoret legger nå ut nettopp Herreros forslag som sitt alternativ én i høringsutkastet som ble lagt ut i dag. En provokasjon?.. (Ill. Herreros Arquitectos)

MASTODONT: Riksantikvar Jørn Holme kalte Lambda-utkastet til arkitekt Juan Herreros for en mastodont i sitt dramatiske utspill i november 2009 . Men byplankontoret legger nå ut nettopp Herreros forslag som sitt alternativ én i høringsutkastet som ble lagt ut i dag. En provokasjon?.. (Ill. Herreros Arquitectos)

En provokasjon mot Riksantikvaren? 

..etter hans dramatiske Lambda-utspill i november 2009. Ingen kommentar, sier Jørn Holme til Østkantliv..

(Sist oppdatert 1.mars 2011: Riksantikvaren mener ingen av de tre utkastene til Plan- og Bygningsetaten for nytt Munch-museum i Bjørvika holder mål, melder Aftenposten. Dermed møtes Miljøverndepartementet og byrådet i Oslo til megling hos fylkesmannen.)

Av BJØRN BRATTEN, Østkantliv 

Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune, som i dag sender ut sine planforslag for Bjørvika til offentlig høring, synes å foretrekke Lambda-arkitekt Juan Herreros opprinnelige utkast til nytt Munch-museum.

De har rangert et bygg omtrent i samme størrelse som Herreros utkast som sitt alternativ én, mens Riksantikvarens/ Byantikvarens alternativ, som er redusert med 20 meter i lengden og to fulle bruksetasjer i høyden, er rangert som alternativ tre.

Byplansjefen, Ellen de Vibe, sier riktignok til Aftenposten at de ikke har anbefalt ett alternativ. Jeg tror alle må bearbeides, sier hun til avisa i dag.

 

PROVOKASJON?: Byplankontoret provoserer Riksantikvar Jørn Holme med overlegg? Riksantikvaren har ingen kommentar.. (Foto: Bjørn Bratten)


Ingen av alternativene fra byplankontoret legger opp til en ny Munch-tomt, ingen av alternativene går inn for bygningsmessige endringer av det nye Deichmanske hovedbibliotek, Diagonale, tegnet av Lund Hagem Arkitekter, og alle de tre alternativene faller altså ned på Juan Herreros Lambda-utkast. Men i alternativ to er lengden redusert med 15 meter i lengden. Det kanskje mest spennende i denne høringsrunden kan fort bli Riksantikvarens kommentar. Etter hans dramatiske innspill i fjor må jo alternativ én være å anse som en provokasjon.

Aftenposten fastslo i sin leder i går at alternativene to og tre, som foreslår reduksjoner i lengden, treeren også i høyden, kan føre til den paradoksale situasjon at Lambda vil bli for lite for Munch-museets formål, selv om det altså fortsatt vil være en koloss i fjord-rommet, som Aftenposten skriver..

Riksantikvaren ønsket ikke å snakke med Østkantliv da vi fikk tak i ham i formiddag..

 

Dette innlegget er allerede blitt lest.2388.ganger

1 comment for “Lambda: Mastodonten blir for liten?

  1. Anonymous
    28 april 2011 at 14:09

    En ting som er sikkert, er at forslaget om Munch-museet til Lambda holder meg.

    Og enda ting som er sikkert, er at Jørn Holme ikke holder mål som Riksantikvar!! Han har jo ikke forsått noen verdens ting av det som skjer i Bjørvika!

Legg inn en kommentar