Kommunen og staten deler på Lambda-gildet: Én mrd. hver..!

LAMBDA: Kommunen må be om 200 millioner kroner mer i statsstøtte til det nye Munch-museet etter at de nå har tatt med tomtepriser og en hel del andre kostnader som ikke har vært med i tidligere kalkyler. Hva var det vi sa, sier Frp nå.. (Ill.: Herreros Arquitectos)

LAMBDA: Kommunen må be om 200 millioner kroner mer i statsstøtte til det nye Munch-museet etter at de nå har tatt med tomtepriser og en hel del andre kostnader som ikke har vært med i tidligere kalkyler. Hva var det vi sa, sier Frp nå.. (Ill.: Herreros Arquitectos)

Lambda-prisen har økt med to hundre mill. siden desember..

(Sist oppdatert fredag 7.mars kl. 16.50)

Staten må bidra med til sammen én milliard kroner i tilskudd og momskompensasjon til det nye Munch-museet i Bjørvika, skriver NRK i dag. 

Av BJØRN BRATTEN, Østkantliv

– Vi har søkt om nesten 700 millioner kroner, som utgjør cirka en tredjedel av den totale summen. Det er vanlig støtte til kulturbygg, sier kulturbyråd i Oslo, Hallstein Bjercke (V).

Med momskompensasjonen fra staten på over 350 millioner kroner ber Oslo kommune om statlig støtte på tilsammen over én milliard kroner.

En halvpart hver

Oslo kommune skal selv betale litt over én milliard, altså en halvpart hver…

Oslo kommune må be om 200 millioner kroner mer i statstilskudd til det nye Munch-museet enn de hadde regnet med i fjor, viser søknaden om statstilskudd, som nå er oversendt regjeringen.

Årsaken skal være at kommunen nå har regnet med elementer de ikke har tatt med før, som fører til at prislappen nå er på 2,05 milliarder, mot 1.8 mrd for et halvt år siden.

Arbeiderpartiets gruppeleder i bystyret, varaordfører Libe Rieber-Mohn sier til Dagsavisen at de nye tallene ikke gjør det påkrevd med en omkamp om Lambda, mens Frp’s medlem i finanskomiteen, Jøran Kallmyr, sier til avisa at de hele tiden har sagt at prisen kommer til å øke.

Sminke prosjektet

– Det som er synd er at for å sminke prosjektet for at SV skulle svelge agnet, så har man ikke tatt med disse elementene, sier Kallmyr.
– Vi sa første gangen man gjorde vedtak om Lambda at det ikke kunne være riktig priskalkyle, for man har ikke tatt med tomtekostnadene og man har heller ikke tatt med interiørkostnadene ennå. Derfor kan vi ikke sette lit til den prisen som har vært satt.

— Vi har hele tida spådd at man kommer til å ende opp med en pris i størrelsesorden 2,4 til 2,5 milliarder kroner, sier Kallmyr.

Klappet og applaudert

Da det i Munchrommet i Oslo rådhus i fjor vår ble klappet på skuldre, utvekslet håndtrykk og applaudert, ble det fastholdt at prisen på det nye Munch-museet, Lambda, fortsatt var satt til mellom 1,6 og 1,7 milliarder kroner.
Byrådsleder Stian Berger Røsland (H) avviste da at museet var blitt dyrere etter alle de politiske tumultene. Men et drøyt halvår senere måtte prisen likevel justeres opp til omtrent 1,8 milliarder, grunnet prisjustering og fordi det måtte etableres en egen energiløsning etter at Hafslund skal ha trukket seg.

Infrastruktur og tomt

Nå opererer kommunen imidlertid med en prislapp på over to milliarder. Oslo kommune søker derfor om 200 millioner kroner mer i tilskudd fra staten enn de søkte om i fjor. Hele 683,6 millioner kroner ber kommunen kulturminister Thorhild Widvey (H) om å bla opp, mens de i fjor kun ba om 453 millioner.
– I forrige søknad tok vi ikke med kostnader til infrastruktur og tomt, samt utgifter til plan– og designkonkurranse. Men ellers er beregningsgrunnlaget det samme, forklarer kulturbyråd Hallstein Bjerckes (V) sekretær, Anne Siri Koksrud.

Umulig å etterprøve

– Men dette er vel kostnader som hadde kommet uansett. Hvorfor har dere ikke tatt dette med i beregningen før?
– Det er fordi det ikke var bestemt hvor man skulle bygge forrige gang. Men det er godt mulig at det hadde gått an å gjøre en slik beregning også da, sier Koksrud.

Tor Fredrik Rasmussen er professor i samfunssgeologi, og har engasjert seg sterkt i kampen mot at Lambda skulle realiseres. Han har lest kommunens søknad, og mener det er vanskelig å si om det er bruksareal (innvendig gulvflate og vegger journ.anm.) eller bruttoareal som ligger til grunn for priskalkylen, og påpeker at det ikke angis noen kvadratmeterpris. – Da er det også umulig å etterprøve totalsummen, sier han til Dagsavisen.

Dette innlegget er allerede blitt lest.1090.ganger

Legg inn en kommentar