Munch-direktør skuffet over byrådets nei til stiftelse, bystyre-behandlingen utsatt..

LAMBDA: Regjeringen slår av 315 millioner på kommunens søknad om statsstøtte til det nye Munchmuseum, i statsbudsjettet som offentliggjøres onsdag.. (Ill.: Mir/Herreros Arquitectos)

LAMBDA: Byrådet foreslår at Munch-museet skal fortsette som en kommunal etat, til stor skuffelse for blant annet museets ledelse, som har ønsket at man oppretter en stiftelse med et ansvarlig styre med kompetente personer som kan bidra til en fornuftig drift fremover, slik mange mente da Lambda-krigen raste som verst. Bystyret har nå utsatt saken og skal behandle den i august. (Ill.: Mir/Herreros Arquitectos)

Super–museet Lambda skal forbli en kommunal etat, mener byrådet..

(Publisert 11.april 2015 kl. 09.55, sist oppdatert 2.juni kl. 21.11)

Munchmuseets direktør Stein Olav Henrichsen er skuffet over at byrådet har foreslått å fortsette med Munchmuseet som en kommunal etat. Nå er bystyrebehandlingen som var fastsatt til onsdag 3.juni, utsatt til høsten.

Av BJØRN BRATTEN, Østkantliv

Direktør Henrichsen har åpenbart  lyttet til de kreftene som foreslo opprettelsen av en museums-stiftelse med et ansvarlig styre, slik mange mente i debatten som oppsto da Lambda-krigen pågikk som verst.

SKUFFET:

SKUFFET: Munch-direktør Stein Olav Henrichsen mener, som mange andre, at det kommunale økonomisystemet ikke er egnet for å drive et moderne kunstmuseum. Men han får ikke gehør hos byrådet. Bystyret skulle avgjort saken før sommerferien, men saken er utsatt..

Ikke egnet

– Vi mener det kommunale økonomisystemet ikke er egnet for å drive et moderne kunstmuseum. Vi mener det vil gi et betydelig inntektstap å være del av kommunens forvaltning, sier direktør Henrichsen til Aftenposten. 

– Det gjør det vanskeligere å hente inn samarbeidsavtaler, sponsoravtaler og lignende. Det blir også vanskeligere å drive den kommersielle delen av virksomheten vår optimalt, mener Henrichsen.

– Å ha et kompetent, godt sammensatt og profesjonelt styre ville gitt anledning til å drøfte langsiktige, strategiske spørsmål for museet i et kvalifisert organ, sier Henrichsen, som legger til at museets ledelse selvfølgelig lojalt vil følge opp vedtaket som bystyret skulle ha fattet før sommeren. 

Behandlingen utsatt

Leder James Stove Lorentzen (H) i bystyrets finanskomité bekrefter overfor Aftenposten at komiteen nå utsetter behandlingen av hvordan Munchmuseet skal organiseres.

– SV og Frp har stilt noen spørsmål til Byrådet i saken, og det har vi valgt å ta hensyn til. Dette er ikke en tidskritisk hastesak. Vi utsetter den til august, sier Lorentzen. Finanskomiteen i Oslo kommune skulle egentlig behandlet spørsmålet onsdag 3.juni.

EX-DAGSREVYSJEF:

EX-DAGSREVYSJEF: Eivind Otto Hjelle mente museet burde bli gjort til stiftelse, med et eget ansvarlig styre som kan definere museets formål og drive det etter museumsfaglige prinsipper..

«Den kommunale hengemyra»

Flere debattanter, som tidligere Dagsrevysjef Eivind Otto Hjelle, har pekt på det uholdbare i at Munch-museet fortsatt bare er organisert som en etat i kommunen, uten et eget styre som kan definere museets formål og drive det etter museumsfaglige prinsipper.

– Et skritt i en konstruktiv retning kunne vært at Munch-museet ble løftet ut av den kommunale hengemyra. En selvstendig og meningsberettiget Munch-stab kan være den beste garanti for en forsvarlig behandling av mesterens verk, skrev vi i en kommentarartikkel her på Østkantliv den gang..

IKKE INFORMERT: Ansvarlig byråd for Tøyen-løftet. Hallstein Bjercke, er ikke informert om at Politiets utlendingsenhet skal flyttes til Tøyen og har nå sendt et brv til politidirektøren der han ber om å bli informert om saken..

HOLDER DØRA PÅ GLØTT: Ansvarlig byråd for Munchmuseet, kulturbyråd Hallstein Bjercke, mener det er best å fortsette som i dag, med museet som en kommunal etat. Men han holder likevel døra på gløtt. Etter innflytting, i 2019, skal saken vurderes på nytt..

Kulturbyråd Hallstein Bjercke (V), sier alternativene stiftelse, aksjeselskap og kommunalt foretak er vurdert, men har likevel falt ned på at det beste er å fortsette som i dag. – Vi er svært fornøyd med måten museet drives på, og mener de lykkes både kunstnerisk og organisatorisk, sier han.

Holder døra på gløtt

Byrådet holder likevel døra på gløtt for stiftelse. De vil ha en ny vurdering i 2019, etter innflytting i Bjørvika.

– Vi ser at for museet nå, i den fasen de er i, er riktig å forbli en etat i kommunen. Så utelukker vi ikke at en annen organisasjonsform kan være aktuell og riktig på et senere tidspunkt, sier kulturbyråd Bjercke.

Dette innlegget er allerede blitt lest.3614.ganger

Legg inn en kommentar