Hun ønsker velkommen til Losætra

LOSÆTRA:  Beate Hovind fra Bjørvika Utvikling inviterer til fortsettelsen av det såkalte Herligheten-prosjektet mellom luftetårnene i Bjørvika og inviterer til Losætra, som skal bygges opp i løpet a sommeren. En av dagene vil de annonsere etter budeier og setergutter.. (Foto: Bjørn Bratten)

LOSÆTRA: Vibeke Hermanrud fra Bjørvika Utvikling inviterer til fortsettelsen av det såkalte Herligheten-prosjektet mellom luftetårnene i Bjørvika og ønsker velkommen til Losætra, som skal bygges opp i løpet av sommeren. En av dagene vil de annonsere etter budeier og setergutter.. (Arkivfoto: Bjørn Bratten)

Eldhus og urkorn mellom lufte-tårnene..

Herligheten kalte de det fenomenet som ble startet her i mai for tre  år siden(se bildet), og som fikk 4000 påmeldinger til 50 hageparseller fra interesserte bybønder på ti timer. Nå vil Bjørvika Utvikling og Statens Vegvesen drive det litt lenger. 

Av BJØRN BRATTEN, Østkantliv

På den vesle jordflekken mellom lufttårnene i Bjørvika skal de starte en bysæter med eldhus og urkornåker, og budeier og bønder inviteres til å delta. Det var de amerikanske kunstnere bak kunstnerkollektivet Future Farmers med Amy Franceschini i spissen som var initiativtagere i 2012, og hun er også med denne gang.

– Symbolverdien i å ha en seter i byen er tung. Dette kunstprosjektet involverer mennesker på en helt annerledes måte enn hva for eksempel en skulptur gjør. For mange er nok dette kunst på en uvanlig måte, forklarer Anne Beate Hovind, prosjektleder for kunst i Bjørvika Utvikling (BU) til osloby.

GRØDERIKT?: Det er ikke fruktbarhet som utstråles i disse omgivelsene, men i tre sesonger nå har hobbybønder fra byen dyrket blomster og grønnsaker her.  Nå vil Bjørvika Utvikling drive det litt lenger.. (Foto: Bjørn Bratten)

GRØDERIKT?: Det er ikke fruktbarhet som utstråles i disse omgivelsene, men i tre sesonger nå har hobbybønder fra byen dyrket blomster og grønnsaker her. Nå vil Bjørvika Utvikling drive det litt lenger.. (Arkivfoto: Bjørn Bratten)

Grøderike Loelva

– Stedet er inspirert av Loelvas betydning som Oslos opprinnelse, og som et historisk fruktbart område. Her skal kunst, jordbruk og matproduksjon møtes. Sætra kommer til å bestå av et eldhus med bakerovner, matjord, åker med urkorn og flere ulike aktiviteter i regi av kunstnere, forteller Hovind.

– Her har det alltid vært urban dyrking, selv for flere hundre år siden dyrket man jord her rett ved byen. Kunstnerne har gravd i historien, avdekker nye problemstillinger og hva vi har til felles gjennom generasjonene. Så hva har vi til felles i alle kulturer? Vi dyrker korn og vi baker brød, sier Hovind.

Budeier og setergutter

Nå er de klare for å annonsere etter budeier og setergutter som kan bidra på setra i sommer, og er spent på responsen. Etter hvert vil de også engasjere en bonde i arbeidet.

– Da parsellhagene «Herligheten» ble satt opp her fikk vi 4000 søkere på ti timer. Det handler om mer enn å dyrke mat, det handlet om et sosialt engasjement. Vi håper at det blir mye engasjement rundt setra, sier Hovind.

Hun forteller at dyr fra Kongsgården og Bogstad vil komme på besøk for å beite og gjøre seg fete i Bjørvika. Å ha en seter midt i byen gjør at vi blir minnet på hvor viktig det er å stille spørsmål ved matproduksjon, og lære om hvordan ting henger sammen, mener Hovind.

Dette innlegget er allerede blitt lest.1193.ganger

Legg inn en kommentar