Østkantblikk

Stillbilder med litt tekst

Munch-bilder: Bentsebrua

Munch Inger Bentsebrua Sagene

(Foto: Inger Munch, Oslo Museum) Edvard Munchs søster, Inger, var pianolærerinne på Norstrand, som de fleste av dere nå kan ha fått med dere, men hun var altså også en kapabel fotograf. Hun har tatt mange bilder av motiver over…

Hvor er dette?

Terese Middelalderparken2

HVOR ER DETTE: En blodrød, nedgående, eller kanskje oppgående sol, snørester på bakken. I bakgrunnen to vannspeil, det ene ganske nær, det andre noe lenger borte. En stor byggekran til høyre. Et veirekkverk i det fjerne. Nybygg skimtes til høyre.…

Munch-bilder: Damstredet

Munch Inger Damstredet

OVER ELVA: Denne gangen har vi i denne serien beveget oss noen hundre meter over på vestsiden av elva. Inger Munch, Edvards søster, som ved siden av å være pianolærer på Nordstrand også var en habil fotograf, tok bilder over…

Munch-bilder: Hausmanns bru

Munch Inger Akerselva Hausmanns bro

GAMMEL OG GRÅ: Stemningen i dette bildet fra rundt 1925 av Akerselva, med Hausmanns bru i bakgrunnen, stemmer jo godt med teksten i sangen om elva: Akerselva du gamle, du grå.. (Foto: Inger Munch, Oslo museum)   Edvard Munchs søster, Inger…

Tøyenparken by night

Tøyenparken by night med autostitchpanorama

PANORAMA: Terje Røkke har tatt dette bildet med en panoramalinse på sin iPhone. Skarpt som et barberblad. Bildet er lagt ut på Facebook, men det fremgår ikke når det er tatt..

Dagens Filur: Alltid skyer over Bøler

Filur- Bøler-uvær

HJERTESUKK: Vår mann på Bøler, Filur, har sendt oss dette dypt følte hjertesukket, i form av et talende svart/hvitt-bilde, med følgende korte, nødtørftige tekst: Alltid skyer over Bøler.. Er det ikke slik vi har det alle sammen, etter en sommer…