Brakkebygrenda: Politiet jevnet okkupantenes boliger med jorda

HAT OG GULE ROSER: En DVD av Matthieu Kassovitz' film Hatet, inspirert av det franske ungdomsopprøret, en bukett gule roser og et kaos av andre private etterlatenskaper er alt som er igjen etter det årelange boforholdet i Brakkebygrenda som ble avsluttet av politiet i forrige uke.. (Alle fotos: Bjørn Bratten)

HAT OG GULE ROSER: En DVD av Mathieu Kassovitz’ film Hatet(La Haine), inspirert av det franske ungdomsopprøret, en bukett gule roser og et kaos av andre private etterlatenskaper er alt som er igjen etter det årelange boforholdet i Brakkebygrenda som ble avsluttet av politiet.. (Alle fotos: Bjørn Bratten)

Bydelsutvalget ønsket at Brakkeby-grenda skulle leve

(Først publisert 11.juni 2014 kl. 23.24, sist oppdatert lørdag 23. august 2014 klokka 11.30)

Da okkupantene var fjernet fra Brakkebygrenda i St. Halvards gate 27 i Gamlebyen i juni, ødela politiet det som befant seg der. Bak nyoppsatte stålgjerder og tre rader piggtråd ligger restene igjen, skrev Osloby.no. Under politiets overoppsyn og ordre ble campingvogner tauet vekk, mens brakker, hjemmesnekrede hytter, møbler, plattinger og blomsterbed ble knust. Drøye to måneder seinere er tomta jevnet med jorda.

Bjørn Storflåtan portrett2BJØRN BRATTEN skriver om byutvikling på Østkantliv

Nå søker grunneier om å få legge ut tomta til parkeringsplass. I et brev til Plan- og bygningsetaten skriver firmaet Norsk Byggplan Aspli, i følge Aftenposten, at hensikten er å unngå en ny okkupasjon av tomten. Ifølge søknaden skal parkeringsplassen være midlertidig mens arbeidet med omregulering av tomta pågår.

Bystyrerepresentant Harald Nissen i Miljøpartiet De Grønne mener forslaget er en hån mot dem som brukte tomta til det byøkologiske prosjektet sitt, og mot bydel Gamle Oslo, som ikke trenger flere parkeringsplasser, men noe som bidrar positivt til bydelen. 

HÆRVERK: Brakkebygrenda er ryddet. Kommunalt hærverk, er det noen som mener..

HÆRVERK: Brakkebygrenda er ryddet. Kommunalt hærverk, er det noen som mener..

Noen dager senere kunne den som ville fritt rusle rundt og registrere de sørgerlige rester etter et årelangt boforhold, for halvparten av det nyoppsatte gjerdet var revet ned: 

Hatet

En bukett gule tulipaner, et eksemplar av Tolkiens ufullendte roman Húrins Barn, en DVD av den franske filmen Hatet, av Mathieu Kassovitz, inspirert av historien om de franske ungdomsopptøyene på tidlig 2000-tall.

Les også: Okkupantene kastet ut av politiet..
Les også: Tingretten kritiserer politiet

Og mer hverdagslige saker, som en symaskin, en utgått sko, de knuste restene av en eller flere sykler, snøskuffer, feiekoster, kjøkkenservice, et hav av private etterlatenskaper i det etterlatte kaoset av forvridde trestammer og stein og grus og jord.

Ris eller ros? Vi tåler også nedovertommeler! Legg inn kommentaren din i kommentarfeltet nederst i denne saken..

HÚRINS BARN: Et eksemplar av den britiske utgaven av J.R. Tolkiens ufullendte roman The Children of Húrin, utgitt i 2007, forteller en historie om de som har bodd her..

HÚRINS BARN: Et eksemplar av den britiske utgaven av J.R.R. Tolkiens ufullendte roman The Children of Húrin, påbegynt i 1918, fullført av Tolkiens sønn Christopher og utgitt både på engelsk og norsk i 2007, forteller en historie om de som har bodd her..

Og så kunne man reflektere over at både bydelsutvalg og naboer ønsket at Brakkebygrenda skulle fortsette å leve, i hvert fall til det er klart om det kommer noe i stedet.

Ingen planer

Ifølge Osloby fins det ingen konkrete planer for bruk av St. Halvards gate 27. Tidligere byggeplaner er ikke blitt noe av. Tomten har stått ubrukt siden 80-tallet, antagelig lenger, skriver avisa. På et tidspunkt forsøkte kommunen å ekspropriere den. Etter at utkastelsesprosessen ble satt i gang, har eier varslet at hun vil gjøre nok et forsøk på å få til noe på tomten.

KAOS: Et kaos av private etterlatenskaper..

KAOS: Et kaos av private etterlatenskaper..

Siden eier av tomten hadde begjært utkastelse, hadde politiet egentlig ikke noe valg. Men tidspunktet valgte de selv. Endel håpet nok at de ville avvente situasjonen til den var ferdigbehandlet politisk, skriver osloby.

Protester

Det har aldri vært en hemmelighet at okkupanter har holdt til i St. Halvards gate 27, hverken i perioden 1999-08 eller fra 2010 og frem til nå. Men det var først da to personer som driver boligutleie i nærområdet sendte klager til kommunen, at Plan- og Bygningsetaten påla eier å rydde tomten. Alternativet ville være bøter.

FORVRIDD: Den forvridde trestammen er full av vitnemål om et langsiktig boforhold og etlevd liv for mange mennesker: Knuste rester av høretelefoner, gamle støvler, rosa asjetter, knuste sykler, en symaskin, en Tolkien-bok..

FORVRIDD: Den forvridde trestammen er full av vitnemål om et langsiktig boforhold og et levd liv for mange mennesker: Knuste rester av høretelefoner, gamle støvler, rosa asjetter, knuste sykler, termoser, en spade, kaffekopper, en symaskin, en Tolkien-bok..

Da dette ble kjent, kom det inn et hundretall protester på utkastelsen fra andre naboer. Bydelsutvalget (BU) i Gamle Oslo vedtok, mot Høyre og Frps stemmer, at de ønsket at okkupantene skulle få bli inntil det forelå konkrete planer for tomten:

Unødvendig, mente BU

«BU mener at det er unødvendig å rive boliger og gjøre beboerne i Brakkebygrenda bostedsløse all den tid tomten ikke er klar for utbygging. BU synes på nåværende tidspunkt at det er fornuftig midlertidig bruk av denne tomten å huse Brakkebygrenda.»

Om det hadde vært ønske om det, kunne byrådet eller et bystyreflertall gjort om PBEs vedtak, som var den utløsende årsaken til at eier gikk til namsfogden og begjærte utkastelse. Ifølge PBE er byrådsavdelingen informert om prosessen underveis.

Ikke part i saken

Da okkupantene selv forsøke å klage på vedtaket, var PBEs og Fylkesmannens konklusjon at de ikke var å regne som part i saken.

Begrunnelsene for at eier måtte rydde tomten, var flere. Dels gikk det på sanitære forhold og brannvern. Etter besøk av bydelsoverlegen ble det klart at de sanitære forholdene var tilfredsstillende. Brannvesenet hadde flere påpekninger, men ingenting som ikke relativt enkelt kunne rettes opp, skriver Osloby.

Dette innlegget er allerede blitt lest.28068.ganger

1 comment for “Brakkebygrenda: Politiet jevnet okkupantenes boliger med jorda

  1. ole hansen
    27 august 2014 at 05:59

    Merkelig med slik opprør over ulovlig okkupasjon av annen manns eiendom. Nøkkelord er vel «annen manns.»

    Enten kommunen eller de andre støttespillere burde «put their money where their mouth is» og gi Brakkebygrenda sitt egen eiendom!

Legg inn en kommentar