Ildsjelene slåss for Oslo Torg: Slik så det ut på 1300-tallet?

OSLO TORG: De siste åra har ildsjeler i Gamlebyen jobbet for å få fredet Oslo Torg. Nylig ble dette motivet fra Oslo Torg på 1300-tallet malt på gavlveggen som vender ut mot torget.. (Ill.: Karl-Fredrik Kelle)

OSLO TORG: De siste åra har ildsjeler i Gamlebyen jobbet for å få fredet Oslo Torg. Nylig ble dette motivet fra Oslo Torg på 1300-tallet malt på gavlveggen som vender ut mot torget.. (Ill.: Karl-Fredrik Kelle)

«På tross av alle tiltak, vedtak, planer og intensjoner, planlegges det å båndlegge Bispegata for trikk- og busstrafikk tvers over Oslo torg», skriver Leif Gjerland..

«Hvis Oslo vil, kan middelalderbyens gamle torg igjen få liv etter uendelig mange års overkjørt tilværelse som gatekryss.. Men på tross av alle tiltak, vedtak, planer og intensjoner, planlegges det akkurat nå å båndlegge Bispegata for trikk- og busstrafikk tvers over Oslo torg.»

Det skriver Aftenpostens Oslo-historie-spaltist, Leif Gjerland. I Oslos middelalderby lå et trekantet torg som et pulserende hjerte der hovedveiene møttes, rett ved det som i dag heter Oslo Ladegård.
De siste åra har lokale krefter jobbet for å få fredet Oslo Torg. For å bevisstgjøre oss om middelalderbyen Oslo, ble nylig en hel husvegg ved Bispegata illustrert med et gavlmaleri som forestiller livet på Oslo torg en gang på 1300-tallet.

Overkjørt og splittet opp

– Det første Oslo ble både overkjørt og splittet opp av den stadig mer plasskrevende tog- og biltrafikken som fulgte i hundreårene etter, skriver Leif Gjerland. – Dette delte helheten opp i biter, blant annet forstoppet den gamle hovedpulsåren «Biskopallmenningen» seg til en bilsprengt Bispegate som i dag krysser trikkesporene der Oslo torg en gang lå.

– Fra slutten av 1800-tallet ble bitene av Middelalderbyen gravd fram som enkeltstående ruinområder, før man fra 1970-tallet av begynte å planlegge hvordan vi kunne gjenskape sammenhengen mellom biskopens doméne rundt Ruinparken og kongens område i Middelalderparken på Sørenga. For å realisere disse planene, ble det utover på 1990-tallet satt i gang med store endringstiltak:

Vedtok å gjenskape Oslo Torg

– En gangbru ga tilgang over jernbanesporene, den nye Ekebergtunnelen førte trafikken utenom Middelalderbyen, Loenga bru ble revet og Bispegata ble smalnet kraftig inn samtidig som området ved Ladegårds-krysset fikk tilbake sitt gamle navn «Oslo torg». Bjørvikas store reguleringsplan stengte så for framtidig bilkjøring i Bispegata og i 2010 vedtok Bystyret enstemmig å gjenskape Oslo torg, skriver Gjerland.

– Og når den nye Follobane-kulverten gjennom Middelalderparken om noen år blir overdekket, vil også det styrke vår opplevelse av Middelalderbyens helhet. Men på tross av alle tiltak, vedtak, planer og intensjoner, planlegges det akkurat nå å båndlegge Bispegata for trikk- og busstrafikk tvers over Oslo torg. Dette vil redusere våre muligheter til å få oppleve torget som Middelalderbyens hjerte og kan således reversere arbeidet med å synliggjøre helheten i det første Oslo, skriver Leif Gjerland. 

Dette innlegget er allerede blitt lest.643.ganger

Legg inn en kommentar