Langøyene: Fra lørdag går båtrutene som normalt..

HISTORIEN: I 1920 var det 18 hus med 155 fastboende på Langøyene. Op tretti-tallet ble det dumpet 50.000 tonn søppel pr. år i deponiet her.. (Foto: Trude H. Olsen/Bymiljøetaten)

HISTORIEN: I 1920 var det 18 hus med 155 fastboende på Langøyene. På tretti-tallet ble det dumpet 50.000 tonn søppel pr. år i deponiet her.. (Foto: Trude H. Olsen/Bymiljøetaten)

Blynivået 70 ganger høyere enn tillatt, men nå kan du bade igjen på Langøyene..

(Oppdatert torsdag 20.juni klokka 22.17)

Fra førstkommende lørdag gjenåpner Ruter sine avganger til Langøyene. Øya ble evakuert forrige uke da det viste seg at grunnvannet hadde høye konsentrasjoner av tungmetall, i tillegg til at jorda inneholdt store mengder bly og kvikksølv. Nye undersøkelser visert at det ikke er noen helserisiko å være på øya, skriver NRK Østlandssendingen.

– Det er nå helt trygt å bade, for både barn og andre, sier Hans Edvardsen, direktør i Bymiljøeetaten. Bymiljøeetaten har vært bekymret for grunnvannet, men det er nå sjekket ut. Det kan ikke brukes til drikkevann, men kan brukes til sanitære formål. Etaten vil nå skilte hvor det er trygt å oppholde seg. Selv om øya gjenåpnes vil det frarådes å oppholde seg på gressletta på det gamle deponiområdet, forteller Edvardsen.

Alvorlig miljøforurensning

– Der er det alvorlig miljøforurensing, men på det området der folk telter og bader er det gjort grundige undersøkelser hvor vi ikke har fått påvist slike miljøgifter. Ut fra et folkehelseperpektiv har vi kommet til at vi kan tilrå en begrenset bruk av Langøyene.

Bellona advarte mot store miljøkonsekvenser i forrige uke, etter at blynivået ved Langøyene viste seg å være 70 ganger høyere enn tillatt.

Langøyene ble stengt av Bymiljøetaten på grunn av forurensingsfare. I en foreløpig rapport som kom tirsdag kom det frem at den gamle søppelfyllinga på Langøyene kan være en langt større kilde til forurensing enn det man har vært klar over.

BELLONA. Karl Kristiansen i Bellona sier at  (Foto: Henriette Mordt/NRK)

BELLONA. Karl Kristiansen i Bellona advarer mot store miljøkonsekvenser.. (Foto: Henriette Mordt/NRK)

Bellona advarte

Torsdag i forrige uke kom den endelige rapporten som slo fast at blynivået på Langøyene er 70 ganger høyere enn det som er tillat grense for bolighus og parkanlegg. I tillegg er det funnet kvikksølv og tjærestoffer (PAH), og det er påvist metangass nede i den gamle søppelfyllinga.

Bellona advarer nå mot store konsekvenser, både for miljøet og mennesker, dersom forurensningen ikke blir tatt alvorlig. – Nivåene er så høye at de på en del målinger også overskrider grensen for farlig avfall med to til tre ganger, sier Karl Kristiansen i Bellona.

– Hva betyr det?

– Det betyr at dette er sedimenter med så høyt innhold av bly at det både er en veldig stor helserisiko, og en stor forurensningsfare, dersom dette lekker ut i sjøen.

Kristiansen roser Oslo Kommune for de tiltakene som ble satt i gang etter at Langøyene ble stengt, men påpeker at det er ekstremt viktig at kommunen nå rydder opp.

– Det er klart at jo lenger dette får fortsette, jo større mengder, og jo større risiko for skade vil det være for økosystemer som kommer i kontakt med dette, og for mennesker som bader og oppholder seg her, eller spiser sjømat som er fanget i området.

Flere tester

Allerede om en uke kan deler av Langøyene bli åpnet for bading og telting, men før det skal kommunen gjennomføre flere tester, deriblant undersøke den 90 meter dype brønnen på den nordre øya.

– Det som er vesentlig for oss å vite nå, er om det er forbindelse mellom grunnvannsdeponiet under den gamle søppelfyllinga og grunnvannet som er på Nordre Langøya, sa Hans Edvardsen, direktør i Bymiljøetaten til NRK torsdag.

– Når vi kan åpne er helt avhengig av svarene på de nye analysene. Vi vil ha svarene i løpet av en ukes tid, sier Hans Edvardsen.

Dette innlegget er allerede blitt lest.1556.ganger

Legg inn en kommentar