Mariakirke-ruinene i glasshus: En fantastisk og radikal tanke, mener arkitekten..

NYE MARIAKIRKEN?: En fantastisk og radikal tanke, sier arkitekten som i løpet av en måned har tegnet et glasshus over Mariakirke-ruinene i Middelalderparken. Anslått kostnad: 50 millioner kroner. En kulturkatedral, mener Kirkevergen Robert Wright, som har hatt ideen.. (Foto: Jensen og Arnesen Arkitekter)

NYE MARIAKIRKEN?: En fantastisk og radikal tanke, sier arkitekten som i løpet av en måned har tegnet et glasshus over Mariakirke-ruinene i Middelalderparken. Anslått kostnad: 50 millioner kroner. En kulturkatedral, mener Kirkevergen, Robert Wright, som har hatt ideen. Onsdag 14.mai klokka 18 blir det åpent diskusjonsmøte på Sukkerbiten om Landskapsplanen for Middelalderparken. Møt opp og delta i diskusjonen!.. (Foto: Jensen og Skodvin Arkitektkontor)

Vi liker det ikke, sier byantikvaren..

— I mange land har man tradisjoner for at denne typen ruiner omdannes til funksjonelle bygg for vår tid. Ruinen kan gi en vakker arkitektonisk grunnklang som det ikke er mulig å gjenskape om alt er nytt. Ruinen er jo på en måte natur nå..

Det sier arkitekten Jan Olav Jensen fra Jensen & Skodvin arkitektkontor til osloby.no i dag. Jensen har etter oppdrag fra Kirkevergen i Oslo brukt en måned på å utarbeide forslag til dette glassbygget over Mariakirke-ruinene i Middelalderparken.
Jensen & Skodvin står bak den prisbelønte Mortensrud kirke fra 2002.

1000 kvadratmeter

En turistmagnet, mener Kirkevergen i Oslo, Robert Wright. Med glass blir ruinene i Middelalderparken et bygg på nesten 1000 kvadratmeter.
Under Øyafestivalen har ruinene etter Mariakirken vakthold, slik at ingen skal klatre opp på den. Men ellers i året står ingen vakter der.
— Man ser at ruinene er blitt påkjørt av biler, og at folk bruker engangsgriller på steinene, sier Robert Wright.
Når Follobanen er ferdig utbygd blir Middelalderparken nesten dobbelt så stor, så Jernbaneverket og Oslo kommune har etterlyst forslag til hvordan parken kan oppgraderes.

Kulturkatedral

Kirkevergen gikk til Jensen og Skodvin og fikk tegnet overbygget som et innspill til planene.
— Vi har kalt det en kulturkatedral, sier prosjektleder hos Kirkevergen, Marianne Vedeler Gulliksen. Et glassoverbygg vil ha flere fordeler, mener kirkevergen: Det vil beskytte ruinene mot slitasje fra vær og folk. Det vil kunne brukes til arrangementer som konserter, særlig under Øyafestivalen, utstillinger og bryllup.

Dessuten vil et slikt bygg kunne trekke til seg turister og andre besøkende, og øke bevisstheten rundt Middelalder-Oslo.  Dette er ikke en kirke, det er et flerbruksbygg. Det kan like gjerne være en rockekonsert i bygget, sier Wright.

Fantastisk og radikal tanke

— Vi synes det er en fantastisk og radikal tanke fra Kirkevergen å etablere et nytt storslagent offentlig rom i hovedstaden. En kulturkatedral, et stort uformelt og enkelt fellesrom for alle og for all slags bruk, sier Jensen.

De har latt de nye veggene i panel følge de gamle murene. Utenpå har de kledd bygget inn i glass. Vi ser muligheten for å lage et staselig og sakralt rom på en enkel måte, sier Jensen.

Bygget blir ikke isolert, og alle søylene står på utsiden av de fredede murene. Anslått kostnad er 50 millioner kroner, og de pengene har ikke kirkevergen. Men de ser på forslaget som et innspill i debatten om hva som skal skje i Middelalderparken.

Liker det ikke

Kirkeruinene er Riksantikvarens ansvarsområde, men Byantikvaren i Oslo har også meninger. Morten Stige, fagansvarlig hos Byantikvaren, liker det ikke.
— Vi synes ikke det er noen god idé, sier Stige. Domkirkeruinene på Hamar er overbygget med glass, men det skyldtes at den ellers var vanskelig å bevare. Stige ser ingen grunn til å gjøre det i Middelalderparken.

— En ruin trenger løpende vedlikehold, men hvis man tenker på den historiske verdien av ruinen, er det den beste måten å bevare den på. Et glassbygg vil bare forvanske opplevelsen av kirken og stedet, sier Stige.

Bevaringsarbeid vil skje i år, i regi av kommunen. Gamle sementfuger skal erstattes med kalk og dekket på toppen skal fornyes, skriver osloby.no.

Dette innlegget er allerede blitt lest.1062.ganger

Legg inn en kommentar