Middelalder-funn forsinker jernbanen på Loenga

STOPPER TOGET: En to ganger to ganger stor brønn fra middelalderen forsinker Østfoldbanens gjernåpning etter vedlikeholdsarbeider i sommer. Funnet ble gjort i forbindelse med de forberedende arbeidene på Follobanen i Loenga-området.. (Foto: Jernbaneverket)

STOPPER TOGET: En to ganger to ganger stor laftet brønn fra middelalderen forsinker Østfoldbanens gjenåpning etter vedlikeholdsarbeider i sommer. Funnet ble gjort før helga i forbindelse med de forberedende arbeidene på Follobanen i Loenga-området.. (Foto: Jernbaneverket)

Grunnarbeider på Follobanen i Loenga-området førte til at det ble gjort funn av en brønn fra middelalderen på Loenga før helga. Funnet fører til, i kombinasjon med utfordrende grunnforhold i området, at åpningen av Østfoldbanen, som har vært stengt siden 22.juli for at man skulle få gjort forberedende anleggsarbeider for Follobanen , blir utsatt til torsdag 8. august, tre dager mer enn beregnet, melder Jernbaneverket.

— Vi har funnet en brønn på ca. 2 x 2 meter som er laget i laftet tømmer. Dette er et interessant funn som vi kan knytte til den middelalderske bosettingen i området, sier Monica Klaussen, arkeolog og fagkonsulent ved Norsk institutt for kulturminneforskning. Arbeidene foregår i hovedsak i området ved Middelalderparken og på Loenga. Anleggsområdet var forhåndsklarert av Riksantikvaren, men det ble allikevel gjort funn av en brønn fra Middelalderen.

Riksantikvaren må varsles

Alle arkeologiske funn krever at Riksantikvaren blir varslet for å vurdere funnet, samt at funnet blir gravet ut og registrert på korrekt måte. En slik utgraving tar flere dager og krever i tillegg at arbeidet på stedet stoppes for å ivareta sikkerheten.

— Etter råd fra geotekniker er det foretatt utvidet sikring ved av anleggsområdet for å hindre utrasing på grunn av bløt leire. For å ivareta sikkerheten på en betryggende måte vil også graving av masser kun gjennomføres i mindre områder av gangen. Dette fører dessverre til forsinkelser i anleggsgjennomføringen, sier Bjørn Holthe Andersen, prosjektleder for Follobanens arbeider ved Oslo S.

Norges lengste jernbanetunnel

22. juli ble trafikken på Østfoldbanen stanset for å gjøre forberedende arbeider til det som er Norges største landbaserte prosjekt, Follobanen. Follobaneprosjektet får landets hittil lengste jernbanetunnel på 19,5 km. Nytt dobbeltspor mellom Oslo S og kollektivknutepunktet Ski skal i samspill med Østfoldbanen gi en ny hverdag for togpassasjerene. Follobanen vil tilrettelegge for flere persontog, flere godstog, et mer forutsigbart tilbud og redusert reisetid, skriver Jernbaneverket.

Dette innlegget er allerede blitt lest.2092.ganger

Legg inn en kommentar