Søppel-fyllingen ble badeplass i 1948 — nå stenges Langøyene..

SØPPELFYLLING: Langøyene ble friområde straks søppelfyllinga tok slutt i 1948. Nå, i 2013, viser undersøkelser overraskende høye forekomster av bly, kvikksølv og andre tungmetaller.. (Foto: Bjørn Langsem/Dagbladet)

SØPPELFYLLING: Langøyene ble friområde straks søppelfyllinga tok slutt i 1948. Nå, i 2013, viser undersøkelser overraskende høye forekomster av bly, kvikksølv og andre tungmetaller.. (Foto: Bjørn Langsem/Dagbladet)


«Bruker ikke ordet evakuering..»

De populære badestrendene på Langøyene stenges umiddelbart på grunn av forurensing fra de gamle søppeldeponiene som friområdene ble bygd på da søppeltømmingen tok slutt i 1948.

Besøkende på Langøyene ble anbefalt å forlate området umiddelbart tirsdag etter at en ny rapport avdekker betydelig lekkasje av miljøgifter. Undersøkelser viser særlig forhøyede konsentrasjoner av bly, kvikksølv og polyaromatiserte hydrokarboner (PAH.)

Sterk anbefaling

Konsentrasjonene av tungmetaller og andre miljøgifter i grunnvannet gjør det sannsynlig med forurensningsspredning via sigevann til sjø, ifølge Oslo kommune. — Vi bruker ikke ordet evakuering, men vi anbefaler sterkt at folk ikke oppholder seg på øyene, ikke telter og ikke drikker grunnvannet. Vi har også stanset all fergetrafikken til øya, sier Hans Edvardsen, direktør i Bymiljøetaten til Dagbladet.

De som var der tirsdag kveld, ble anbefalt å forlate øyene, og det ble satt opp en ekstra ferjeavgang på kvelden, opplyser Bymiljøetaten. Fergene som bringer turister og hyttebeboere til øyene har nå sluttet å trafikkere ruten.

Stengt for sommeren

– Langøyene vil være stengt for resten av sommeren. Vi må gjøre en dypere analyse av grunnvannet og jordsmonnet før vi kan konkludere. Dette arbeidet vil ta tid, sier direktøren i Bymiljøetaten til Dagbladet. Avgjørelsen om å fraråde opphold på øyene kommer etter at kommunen har fått foreløpige resultater fra en miljøteknisk undersøkelse av det gamle deponiområdet der.

– Undersøkelsen viser at deponiområdet kan være en langt større forurensningskilde enn tidligere antatt. Inntil resultatet fra undersøkelsene er nøye gjennomgått ønsker ikke Bymiljøetaten aktivitet i området, litt ut fra et føre var prinsipp, sier Hans Edvardsen.  Kommuneoverlegen vurderer samtidig den akutte helserisikoen som liten. Kommuneoverlegen påpeker imidlertid at grunnvannet ikke må drikkes, og alle vannuttak ble stengt tirsdag.

Torsdag kommer rapporten

Den endelige rapporten om forurensningen kommer torsdag denne uka, og Oslo kommune vil basert på denne avgjøre hva som må gjøres og hvilke tiltak som skal settes inn for at Langøyene igjen skal bli tilgjengelige for publikum. Langøyene ligger i Bunnefjorden i Nesodden kommune og eies og forvaltes av Oslo kommune. I perioden 1904 til 1948 ble Langøyene benyttet som Oslo kommunes avfallsdeponi. Umiddelbart etter at avfallsdeponeringen var avsluttet i 1948 ble deponiet tildekket og overflaten ble tilrettelagt for bading og friluftsformål.

Oppdatert torsdag 13.juni 2013:

Torsdag mottok kommunen hele rapporten fra Multiconsult. Kommunen vurderer nå å åpne deler av øya. Det vil da være snakk om å stenge av gressletten der avfallsdeponiet lå. Eskil Bråten, fungerende direktør i Eiendoms- og byfornyelsesetaten, er optimistisk etter møtet med konsulentene i Multiconsult torsdag.
– Jeg ble optimistisk med tanke på å åpne deler av øya igjen. Men det er noe vi vil ta en avgjørelse på i neste uke, sier Bråten til Osloby. Før kommunen tar en avgjørelse skal det tas flere prøver av badevannet, brønnvannet, sand og overflatejord på øya. Når resultatet foreligger, vil kommunen ta stilling til om deler av øya kan åpnes for publikum 21. juni. Kommunen regner med at resultatene fra prøvene foreligger i neste uke.
– Det er mye som taler for at vi må markere gressletten der det gamle deponiet lå med bånd, og henstille folk til ikke å oppholde seg der, sier Bråten.

 

Dette innlegget er allerede blitt lest.1766.ganger

1 comment for “Søppel-fyllingen ble badeplass i 1948 — nå stenges Langøyene..

  1. Egil Houg
    13 juni 2013 at 17:52

    Jeg foreslo en gang som byråkrat i Nesodden kommune at sjøgrensa mellom Oslo og Nesodden skulle legges vest for Langøyene. «Nei, vi kan da ikke gi bort arvesølvet!» kom det fra Frp.

Legg inn en kommentar