Lambda-avtalen: Sosial nød skal spres utover byen..

TØYEN: 50 kommunale leiligheter i Hagegata på Tøyensenteret er de første som skal selges etter den nye avtalen mellom SV og byrådspartiene.. (Foto: Bjørn Bratten)

TØYEN: 50 kommunale leiligheter i Hagegata på Tøyensenteret er de første som skal selges etter den nye avtalen mellom SV og byrådspartiene.. (Foto: Bjørn Bratten)

Som en del av avtalen om nytt Munch-museum i Bjørvika er byrådet og SV enige om å redusere antallet kommunale leiligheter på Tøyen.

Formålet er, for å si det med en spissformulering, å spre sosial nød utover byen — slik at resten av byen kan ta mer av de sosiale belastningene som folk i områder som Tøyen nå har måttet bære nærmest alene..

I første omgang skal 50 leiligheter i Hagegata 30 og 31 ved Tøyen senter selges som en del av Munch-avtalen. Beboerne er blitt informert skriftlig de siste dagene, skriver osloby.no.

Studentboliger

I Hagegata 30 forhandler man med Studentsamskipnaden i Oslo, for å gjøre leilighetene om til studentboliger. Den andre seksjonen selges. Dagens beboere vil få tilbud om å kjøpe sine egne leiligheter. — De som ikke har mulighet til å kjøpe boligene de bor i, skal få tilbud om tryggere boliger i et bedre bomiljø. Men ingen skal flyttes mot sin vilje, sier helse og sosialbyråd Anniken Hauglie (H).

Selv om avtalen sier at antall kommunale leiligheter på Tøyen skal ned, går byrådet videre med planene om å kjøpe 43 nye leiligheter i Åkebergveien 12–14.

— Det gjenstår fortsatt mer enn 1000 kommunale leiligheter på Tøyen. Hvordan skal man få en forandring som monner?

Pusses opp

— Når en kommunal leilighet blir ledig på Tøyen, er tanken at man selger den. Man kan også selge hele gårder til private eiendomsutviklere, sier Hauglie. Alle som fremover kjøper kommunale leiligheter på Tøyen, og som ikke fra før er beboer, vil med kjøpekontrakten få et krav om å pusse opp leiligheten.

— Hvis en privat boligutvikler kjøper flere leiligheter, skal det stilles krav om at små leiligheter utvides eller slås sammen, slik at området får en mer sammensatt boligmasse. Inntektene fra salg av kommunale leiligheter på Tøyen skal gå til å kjøpe tilsvarende antall leiligheter andre steder i byen – utenfor indre Oslo øst.

Men hvor?

— Avtalen mellom byrådet og SV betyr at det skal kjøpes minst 600 nye kommunale leiligheter andre steder i byen innen 2017. Hauglie vil ikke utdype hvor i byen de 600 nye kommunale leilighetene skal ligge.

Dette innlegget er allerede blitt lest.2757.ganger

1 comment for “Lambda-avtalen: Sosial nød skal spres utover byen..

Legg inn en kommentar