Villa Enerhaugen kåret til Oslos beste sykehjem

OSLOS BESTE:

OSLOS BESTE: Villa Enerhaugen er kåret til Oslos beste sykehjem, i en brukerundersøkelse fra sykehjemsetaten.. (Foto: Sykehjemsetaten)

Villa Enerhaugen, som det kalles, sykehjemmet for yngre pasienter med demens, som ligger i Smedgata, et par steinkast fra Tøyen Torg, er kåret til Oslos beste sykehjem, skriver den nye Oslo-avisa, Vårt Oslo i dag, fredag. 

I en brukerundersøkelse fra sykehjemsetaten har beboere og pårørende fått si sin mening om tilbudet ved byens sykehjem. For Villa Enerhaugen i bydel Gamle Oslo ble det en gledens dag. Hele 100 prosent av de spurte, både blant beboere og pårørende, føler seg godt ivaretatt ved institusjonen.                                                             

Hyggelig

 Det er veldig hyggelig å se at både beboere og pårørende er så fornøyde med sykehjemmet, sier avdelingsdirektør for helse og omsorg i Bydel Gamle Oslo, Katalin Simon, til hjemmesidene til Bydel Gamle Oslo.
Årets undersøkelse viser at rundt sju av ti mener sykehjemmet er et godt sted for beboerne, mens rundt åtte av ti mener at sykehjemmene gjør en god innsats overfor de pårørende.

Undersøkelsen viser for øvrig at tilfredsheten med de ideelle sykehjemmene er høyere enn blant de kommunalt drevne. Seks av sykehjemmene med best score er drevet av ideelle aktører, og gjennomsnittsresultatet blant disse ligger rundt ti prosent høyere enn resultatet blant de kommunalt drevne sykehjemmene, fremgår det.

Dette innlegget er allerede blitt lest.648.ganger

Legg inn en kommentar