Munch-bilder til Venezia-biennalen

MUNCH TIL VENEZIA:

MUNCH TIL VENEZIA: Samfundslære. Årsak og virkning. Litografi 1910. (Foto: Munch-museet)

En serie sjeldent utstilte verker av Edvard Munch og en ny film av kunstneren Lene Berg inngår i utstillingen «Se opp for den hellige hore: Edvard Munch, Lene Berg og frigjøringens dilemma» som er tatt ut til Biennalen i Venezia i år. Utstillingen åpner fredag.

Utstillingen er i sin helhet utført på oppdrag fra og støttet av Office for Contemporary Art Norway (OCA) i samarbeid med Fondazione Bevilacqua La Masa i Venezia. Prosjektet er i tillegg støttet av Fritt Ord, og fokuserer på frigjøring som en i utgangspunktet motsigelsesfull bevegelse. Utstillingen vil vise verk fra Munch-museets samling i Oslo og Lene Bergs nye film Ung Løs Gris, for å utforske forholdet mellom kunsten, dens sosiale kontekst, samt kjønnsroller i endring, både på Munchs tid og i dag.

Evig borgerkrig

Munch stod ansikt til ansikt med fremmedgjøringen som preget Kristiania-bohemen, et miljø som strebet mot frigjøring, men var fanget i «virkeligheten» og dermed mellom to alternativer, fremgår det av omtalen fra Grünerløkka-baserte OCA. Munchs ettertrykkelige bearbeiding av disse temaene fra 1902 til 1908, før han ble lagt inn på asyl, var preget av indre tvetydighet og angst. Munch beskrev denne perioden som en «evig borgerkrig».

Dette innlegget er allerede blitt lest.1592.ganger

Legg inn en kommentar