Oppdatert: Ola Narr-barnehagen står halvfull..

OLA NARR: Den midlertidige barnehagen på Ola Narr som det ifølge byrådet var tvingende nødvendig å bygge, står halvfull.. (Foto: Olav Eggesvik/Aftenposten)

OLA NARR: Den midlertidige barnehagen på Ola Narr som det ifølge byrådet var tvingende nødvendig å bygge, står halvfull.. (Foto: Olav Eggesvik/Aftenposten)

(Sist oppdatert tirsdag 2.desember 20.14 kl. 11.09Den midlertidige barnehagen på Ola Narr, som det skal ha vært et skrikende behov for, er bare halvfull, fire av de åtte avdelingene er i bruk. – Jeg ble svært overrasket da jeg fikk høre det, sier nestleder i Kultur- og utdanningskomiteen i Oslo, Andreas Halse (Ap) til Osloby.. Partiet hans stemte for barnehagen, i likhet med flere andre partier som har vært kritiske til prossessen. Men det var fordi de fikk beskjed om at det var tvingende nødvendig, og ikke fantes noen andre alternativer. – Det var mye press i denne saken. Det var ingen som ønsket å legge den midlertidige barnehagen der, men vi fikk klar beskjed om at dette var noe vi måtte gjøre. Når det et halvt år senere viser seg at halvparten av barnehagen ikke er i bruk, er det rett og slett litt provoserende, sier Halse. «Fire avdelinger er i bruk i dag, og bydelen jobber fortløpende med å fylle den opp før jul», skriver kunnskap- og utdanningsbyråd Anniken Hauglie (H) i en SMS til Osloby.no. – Det står fortsatt ved lag at den skal legges ned høsten 2016, skriver Hauglie.)

Foreldreutvalget sprettet champagnen..

(Publisert 5.juni 20.14 kl.21.39)

Foreldrene i foreldreutvalget i Hasle barnehage kunne sprette champagnen torsdag da Fylkesmannen fattet en endelig beslutning om at den såkalte midlertidige barnehagen på Ola Narr skal bygges.

— Nå er vi veldig glade for at saken endelig har kommet til en avslutning. Vi kommer til å sprette champagnen i foreldreutvalget i kveld. Barna får et bra tilbud fremover, og de får være samlet i barnehagen i Ola Narr, sier nestleder Henrik Karlson til Osloby.no.

Kritiserer kommunen

Men selv om de får bygge barnehagen, får kommunen kritikk for prosessen. Fylkesmannen mener at saken burde vært sendt til en statlig instans, uten at det får betydning for Fylkesmannens avgjørelse i denne saken.

I tillegg er kommunens vurdering av naturmangfoldet i området «svært mangelfull.» Flere rødlistede plantearter befinner seg i parken, som omtales som «verdifull slåttemark av nasjonal karakter.» 

Naturmangfold

Det er uklart hvorvidt barnehagen vil påvirke naturmangfoldet, men det skal gjøres flere tiltak for å ivareta det.

Fylkesmannen forutsetter at dette blir gjort og dokumentert før det gis brukstillatelse for bygget.

Som erstatning for arealet som forsvinner på Ola Narr, skal kommunen åpne tomten ved siden av Tøyen-badet som i dag er inngjerdet, også kjent som «sklietomta».

Sterk tvil

Fylkesmannen skriver at de legger til grunn at tomta er et godt nok erstatningsareale under «sterk tvil.» Kommunen får også kritikk for ikke å ha forhørt seg hos bydelens representanter for barn og unge, noe Fylkesmannen beskriver som en saksbehandlingsfeil

.

Dette innlegget er allerede blitt lest.1547.ganger

Legg inn en kommentar