Høyblokka er en fanesak, mener Oslo-arkitektene

HØYBLOKKA: En arkitektkonkurranse der man kan kombinere noe av det eksisterende med nytt, er veldig spennende, mener Kim Skaara i Norke Arkitekters landsforbund (NAL). Høyblokka er en fanesak, sier leder i Oslo Arkitektforening, Erik Collett.. (Foto: Aftenposten)

HØYBLOKKA: En arkitektkonkurranse der man kan kombinere noe av det eksisterende med nytt, er veldig spennende, mener Kim Skaara i Norske Arkitekters landsforbund (NAL). Høyblokka er en fanesak, sier leder i Oslo Arkitektforening, Erik Collett.. (Foto: Aftenposten)

Bevaring vil koste 400 mill., mener ekspertene..

Det vil koste 400 millioner kroner å bevare høyblokka, fremgår det av konsulent-utredningen om det fremtidige regjerings-kvartalet, som ble lagt fram torsdag. Ekspertene mener det ikke er samfunnsmessig forsvarlig å bevare bygget, som blant annet har integrert flere Picasso-verk. Det vil koste 2.5 millioner å flytte verkene, ifølge utredningen.

Kim Skaara, leder i Norske Arkitekters Landsforbund (NAL), mener man ved bevaring av høyblokka har en gyllen mulighet.

Forundret

— En arkitektkonkurranse der man kan kombinere noe av det eksisterende med nytt, er veldig spennende, sier Skaara til Aftenposten. Han er forundret over at konsulentgruppen vil rive når det foreligger så mange alternativer, og fagmiljøer som arkitektforeningen og Riksantikvaren ønsker at bygget bevares.

Oslo-byråd Bård Folke Fredriksen (H) mener det viktigste poenget når et nytt regjeringskvartal skal utvikles er hvordan sikkerhetsbehovet og byutviklingen balanseres. Verst tenkelig scenario er at regjeringskvartalet blir en enklave i Oslo Sentrum, mener han. Akersgata, Møllergata og Ring 1 må ikke stenges og lukkes, mener han.

En fanesak

— Sikkerheten og kvartalsstrukturen må ikke ødelegge for bylivet, mener han og får støtte fra Kim Skaaras kollega i Oslo Arkitektforening, Erik Collett.

— Folk må kunne gå og oppholde seg i gatene omkring. Offentlige bygg skal være offentlig tilgjengelig, sier Collett, som imidlertid mener det er naturlig å endre på bygningsstrukturen.

— At noen bygninger får nye funksjoner, er naturlig. Ingen hus er hellige, så lenge helheten består, sier Collett, og legger til:

— Men høyblokka er en fanesak.

Dette innlegget er allerede blitt lest.4041.ganger

Legg inn en kommentar