Den nye Hovinbyen: Høyhus på kollektivlokk, gondolbane, og langrennstraseer på kryss og tvers..

STOR BYDEL:

STOR BYDEL: 21 Arkitekter fra hele Norden foreslår høyhus på kollektivlokk, gondolbane og langrennstraseer i den nye bydelen Hovinbyen, som kan gi plass til 100.000 mennesker i 2030. Nå skal forslagene samordnes av Plan- og bygningsetaten..(Foto: Plan- og bygningsetaten)

En liten storby i storbyen, med 100.000 mennesker..

Framtidsbyen Hovinbyen, som er tenkt å omfatte bydelene Bryn, Breivoll, Økern, Valle Hovin, Ensjø og Hasle, kan ifølge Plan- og bygningsetaten gi plass til 100.000 mennesker. Denne uka kom forslagene fra 21 arkitekter fra hele Norden, som foreslår høyhus på et kolllektivlokk, gondolbane med plass til sykler på utsiden av vognene og langrennstraseer på kryss og tvers. 

I dag bor det 40.000 mennesker i disse områdene, som er preget av mye biltrafikk og store veianlegg. Plan- og bygningsetaten har funnet plass til 27.000 nye boliger i bydelen, som er nesten like stort som indre by innenfor Ring 2. Etaten anslår altså at det kan bo minst 100.000 mennesker i Hovinbyen i 2030, skriver osloby.no.

Overveldet

Det var i fjor høst at Plan- og bygningsetaten inviterte arkitekter fra hele Norden, og Ellen S. de Vibe, direktør i Plan- og bygningsetaten, er overveldet over mangfoldet av ideer.

– Vi har fått inn mange ulike typer forslag. Noen legger opp til at Hovinbyen skal være ett stort byområde. Andre har laget flere mindre byområder. Enkelte forslag innebærer veldig tett bebyggelse. Andre har vektlagt grønne rekreasjonskvaliteter, sier de Vibe.

– Forslagene viser ulike måter å gjenbruke bebyggelse på. Arkitektene har sett på hvordan man skal bygge om store veianlegg til bymessige gater. Og noen forslag viser hvordan man kan styrke den blågrønne strukturen, sier de Vibe.

Sykler, fotgjengere og kollektivtrafikk

Hovinbyen skal bli en bydel der syklister, fotgjengere og kollektivtrafikk har forrang. All økt transport skal tas på kollektivtrafikk, gange og sykkel. Arkitektene ble bedt om å lage en bydel med et mangfold av unike, attraktive, tette grønne byområder som er vevd tett sammen og som samtidig er sømløst knyttet til dagens indre by.
«Kollektiv, gange og sykkel skal være de enkleste og mest attraktive måtene å ferdes på, både i, mellom, til og fra områdene», sto det i innbydelsen.

– Jeg syns jo dette med ombygging av store veier til mer bymessige gater er interessant. Og så er det jo et storslått prosjekt med høyhusbebyggelse over  kollektivtraseen. Forslagene med sykkelbro og langrennsbro er spenstige. Det er også gondolbanen som har sykler hengende på utsiden av gondolvognen, sier de Vibe.

Like stort som indre by

Pan- og bygningsetaten skal sy sammen en overordnet plan for området. Det skal kåres en vinner, men PBE vil legge alle forslagene til grunn når de nå skal sy sammen en overordnet plan.

– Dette er jo et område som er like stort som indre by, og er i dag er dominert av kraftige veianlegg og T-banelinjer. Et viktig grep er å gjøre det enklere å ta seg frem mellom de ulike områdene i Hovinbyen, sier de Vibe.

Planforslaget skal sendes på høring forsommeren i 2015, og kan i disse dager ses i etatens lokaler på Økern..

Dette innlegget er allerede blitt lest.1156.ganger

Legg inn en kommentar