Kanskje blir det vann i bassenget?

JUBILEUM: For ti år siden stilte billedhoggeren Bård Breivik (bildet) opp til intervju i Dagbladet om sitt nye skulpturparkprosjekt i Klosterenga i Gamlebyen. Siden ble hele prosjektet liggende brakk i årevis. Nå kan det kanskje endelig bli vann i det elegante bassenget i Elefantparken, som Klosterenga nå er blitt hetende på folkemunne.. (Foto: Tom Martinsen, Dagbladet)

(Publisert 28.juli 2010 kl. 11.19)

For ti år siden drømte billedhoggeren Bård Breivik om et Vigelandsanlegg for østkanten på Klosterenga. Slik skulle det ikke gå. Men kanskje det i hvert fall blir vann i bassenget.
For snart to år siden, da vi startet denne bloggen, intervjuet vi en desillusjonert billedhogger, som så tungt på enda en gang å skulle sette i gang med å tenke nytt om skulpturparken på Klosterenga, som har ligget brakk siden årtusenskiftet. 

Av BJØRN BRATTEN, Østkantliv

Mandag førstkommende, 2.august, kommer Bård Breivik og hans team, som det heter i kommunens kunngjøring, for å fullføre byggetrinn tre i utbyggingen av Klosterparken. Arbeidet ventes å være ferdig i løpet av fire-fem uker.

Jævla lei

 – Jeg er så jævla lei av å se denne parken i alle disse forskjellige stadiene. Det verste du kan gjøre mot en bildekunstner er å be ham om å ha visjoner, og så la være å gjøre noe med dem. Det er tortur! Sa Bård Breivik den gang, i 2008, til Østkantliv.

Les mer: Klosterenga ruinpark
Les mer: Drømmen om en skulpturpark
Les mer: Bård Breivik: Dette er tortur

 

BALLSPILL: En gang var det fullt av skulpturer her. Men ballspill er også bra.. (Foto; Bjørn Bratten)

For ti år siden, da vi intervjuet Bård Breivik første gang om denne parken, den gang for Dagbladet, var optimismen stor. Han hadde hentet nærmest tonnevis av steinskulpturer fra Kina som er hans storleverandører av ferdighogde skulpturer, og skulpturparkplanene for Klosterenga var på nivå med noe som nærmest kunne sammenlignes med Vigelandsparken der borte i vest. Men den gang var det jo allerede et ganske omfattende system med skulpturer nedover hele parken langs fengselsmuren.

Problemer 

Men økonomiske problemer i kommunen, og begrensede vannressurser med utgangspunktet i Hovinbekkens lave vann-nivå, såvidt vi skjønte den gang, bidro til å bremse på den entusiastiske billedhoggerens visjoner.

DETALJER: Fine detaljer i muren som er blitt stående. Nå skal de overrisles av vann.. (Foto: Bjørn Bratten)

Ifølge kommunens pressemelding om det nye arbeidet ble byggetrinn en med bassenget, muren og skulpturplassen ferdigstilt i 2001.
I 2007, med midler fra Handlingsprogrammet for Oslo Indre Øst, ble drenering av området ved muren oppgradert, to nye vannskulpturer tilført anlegget og deler av idrettsplassen omkranset av sittebenker i stein, heter det i pressemeldingen.
I år, i 2010, ble Breivik så tildelt tre millioner kroner fra Legatet til Oslo bys forskjønnelse til ferdigstillelse av øvre del av Klosterenga, med et siste byggetrinn tre.

TOMT: Sånn har bassenget stått siden fullførelsen rundt årtusenskiftet.. (Foto: Bjørn Bratten)

Hovinbekken

Bård Breivik fortalte oss i 2008 at det som hadde skjedd den gang var at vannverket hadde bestemt seg for å heve nivået på Hovinbekken, som er den bekken som man hentet vann fra til det vannanlegget som var grunnelementet i den skulpturparken som en gang ble anlagt i Klosterparken.

– Det betyr at mens vi den gang opererte med en vanngjennomstrømning på tre kubikkminutter, altså tre kubikkmeter pr. minutt, vil de nå øke til 45 kubikkminutter. Og det blir jo noe helt annet, sa Bård Breivik. Nå skriver kommunen at Breivik med siste byggetrinn vil avsluttet øvre del av Klosterenga, slik at denne kan stå som en egen helhet i påvente av gjenåpning av Hovinbekken og eventuell videreføring av prosjektet. 

Benker og trapper 

Siste byggetrinn er en videreføring av det nåværende resirkulerte vannet fra muren og bassenget. Vannet vil føres fra bassenget via Ollesteinen til Slipset, en cirka 75 meter lang renne i koksgrå granitt før det pumpes tilbake. I skråningen mot idrettsplassen vil det monteres en 60-65 centimeter lang bølgende benk med en trapp til idrettsplassen. Benken og trappen vil være i lys granitt. Arbeidet vil avsluttes med anleggelse av nye lange trinn, såkalte hestetrinn, i gangstien fra idrettsplassen til Åkebergveien, heter det i kommunens pressemelding.

Dette innlegget er allerede blitt lest.19611.ganger

Legg inn en kommentar