Mauriske søyler og høyhus som kjernekraft-kjøletårn – skal dette bli nye Oslo S?

KJØLETÅRN: Merkelig utdaterte løsninger preger Nye Oslo S, slik det fremstår på modellene av de arkitekt-skissene som allerede er flere år gamle, og virker merkelig utdaterte. Merk de kjøletårn-lignende, innsvingte høyhusene midt i bildet.. (Ill.: Rom Eiendom/Space Group)

KJØLETÅRN: Merkelig utdaterte løsninger preger Nye Oslo S, slik det fremstår på modellene av de arkitekt-skissene som allerede er flere år gamle. Merk de kjøletårn-lignende, innsvingte høyhusene midt i bildet. Merk også de kitsj-aktige innsvingte maurisk/arabisk-inspirerte søyle-lignende arkade-gangene ut mot sjøsiden… (Ill.: Rom Eiendom/Space Group)

Bør vi få en arkitektur-diskusjon om Nye Oslo S?..

(Publisert torsdag 19.februar 2015 kl. 19.52)

Mauriske søyler og høyhus som minner om kjøletårn til atomkraftverk. Arkitektenes utkast til ny Oslo S, med ny sentralstasjon, nytt høyhus og ny bussterminal, har vært klar lenge, men i dag virker de merkelig utdatert. Det kan se ut som prosessen har foregått under radaren for kranglene i Bjørvika. Kanskje det trengs en barcode-diskusjon også på sentralstasjonen?

Bjørn Storflåtan portrett2BJØRN BRATTEN skriver om byutvikling på Østkantliv

En ny og moderne sentralstasjon med butikker, servicetilbud, KLPs nye høyhus og busstasjon er på trappene. Går ting på skinner, kan mye være på plass i 2021, skriver Osloby. I dag bruker 250.000 mennesker kollektivknutepunktet daglig. I 2030 vil minst 390.000 reisende være innom daglig.

Ris eller ros? Legg inn din kommentar i kommentarfeltet nederst i saken. Husk, vi tåler også nedovertommeler..

Da trengs nye løsninger. Når mange mennesker skal forflytte seg samtidig er man avhengig av at det går smidig for seg. Da må det være et godt samspill mellom prosjektene, skriver nettstedet.

HØYBYGG: KLP har jo allerede et høybygg i barcode, her kommer enda et høybygg, som skal bli en del av det utbygde Oslo S. Ruver krsftig mot en bakgrunn av Oslo Plaza og det som en gang het Postgirobygget, hva det heter nå skal være usagt. Vakkert er vel heller ikke det nye KLP-bygget, om det må være lov å si det. Og har det overhodet vært berørt i det offentlige ordskiftet. Bør ikke landets viktigste kollektiv-knutepunkt være gjenstand for enlitt større oppmerksomhet i offentligheten enn det i hittil har hatt, spør vår kommentator.. (Ill.: Rom Eiendom/Space Group)

HØYBYGG: KLP har jo allerede et høybygg i barcode, her kommer enda et høybygg, som skal bli en del av det utbygde Oslo S. Ruver kraftig mot en bakgrunn av Oslo Plaza og det som en gang het Postgirobygget, hva det heter nå skal være usagt. Vakkert er vel heller ikke det nye KLP-bygget, om det må være lov å si det. Og har det overhodet vært berørt i det offentlige ordskiftet. Bør ikke landets viktigste kollektiv-knutepunkt være gjenstand for en litt større oppmerksomhet i offentligheten enn det vi hittil har hatt, spør vår kommentator.. (Ill.: Rom Eiendom/Space Group)

Snegler seg av gårde

Se nærmere på bildene av modellene vi bringer her, som er det som er vedtatt av arkitektoniske løsninger for det nye stasjonsområdet. To halvhøye blokker med innsvingte sider som minner om kjøletårn til kjernekraftverk sentralt i utbyggingen peker seg ut som pussig utdaterte løsninger, og de kitsj-aktige innsvingete søylegangene i selve stasjonshallen, slik man kan se det på disse modellene ved utgangen mot sjøsiden, peker seg også ut som i overkant påklistrete.

Disse planene har eksistert i mange år allerede, men det har aldri vært noen stor debatt, siden de i de siste fem-seks åra synes å ha ligget der uoppdaget, i skyggen av diskusjonen om løsningene i Bjørvika. Og utviklingen av utbyggingsprosjektet for Oslo S-området snegler seg av gårde. Men hvorfor er det ingen som snakker om den pregløse og konturløse arkitekturen, mens tiden går..?

Vedtak februar 2015

Byrådsavdeling for byutvikling ba Plan- og bygningsetaten (PBE) om å samordne planene for området i 2009. Men planlegging tar tid: Bystyret behandlet prinsippene for Oslo S i et områdeprogram høsten 2012. Deretter konkluderte et plansamarbeid mellom Oslo, Akershus fylkeskommune og Staten høsten 2013 at det skulle lages et felles planprogram for de tre mest sentrale prosjektene.Våren 2014 ble planprogrammet sendt ut på høring og 10. februar 2015 ble det endelig fastsatt.

– Dette innebærer at tre store prosjekter er ett stort skritt nærmere realisering, sier Morten Wasstøl, avdelingsdirektør for byutvikling i PBE til osloby. 
– Nå kan aktørene for de tre prosjektene endelig begynne å jobbe med reguleringsplanene sine. De må også sette seg ned sammen for å finne ut av hvordan prosjektene virker inn på hverandre og lage en felles konsekvensutredning. Hvis vi skal få et godt og velfungerende kollektiv-knutepunkt må de tre prosjektene henge sammen. Man skal for eksempel kunne spasere fra KLPs bygg og inn på bussterminalen over sporområdet og videre ned til området der togene stopper, sier Wasstøl.

Konsekvensutredning

Tor Saghaug, prosjektdirektør i Rom Eiendom, er glad for at de endelig kan få fortgang i planleggingen.

– Vi jobber nå sammen med KLP og Ruter om konsekvens-utredningen. Når tre store byggeprosjekter skal foregå samtidig må det planlegges godt. Vi må tenke på temaer som gjennomførbarhet, funksjonalitet, trafikk, sikkerhet og funksjonalitet i byggeperioden, og når den står ferdig. Stasjonen skal jo være i bruk samtidig og trafikken vil og skal øke, sier Saghaug, som regner med at mye er ferdig til 2021, men at byggingen vil pågå et par år utover det.

Tungt og trist

Eskild Rolstad, utviklingsdirektør i KLP Eiendom, er fornøyd med at det endelig løsner. – Det er lenge siden vi begynte å planlegge. Dagens bygg er tungt og trist. Vårt bygg vil bli nøkkelen til et bedre nærmiljø på Vaterland, sier Rolstad. Han presiserer at bygget passer inn både med og uten bussterminal på Oslo S. Han håper på ferdigstillelse i 2020. – Hovedinngangen til bussterminalen vil gå gjennom vårt bygg. Så hvis bussterminalen skal inn må vi være ferdige før den åpner. Hvis ikke må folk rundt Oslo S for å komme seg inn på bussterminalen, sier Rolstad.

Dette innlegget er allerede blitt lest.3979.ganger

Legg inn en kommentar