Video fra Østensjø-paradiset: «Katastrofalt med utbygging»..

ØSTENSJØVANNETS VENNER: Amund Kveim, leder i Østenshøvannets venner, mener det er katastrofalt

ØSTENSJØVANNETS VENNER: Amund Kveim, leder i Østensjøvannets venner, mener det er katastrofalt med en utbygging i dette området. Når det bor så mange mennesker så tett på et område som er så spesielt, blir det spesielt utsatt, mener Kveim. I bakgrunnen Bøler kirke.. (Foto: Carl Jürgens)

Naboer vil ha kulturelt kraftsenter – ikke sovesenter..

– En utbygging av dette området vil ha en katastrofal virkning for det landskapsbildet vi ser. Når det bor så mange mennesker så tett på et område som er så spesielt som dette blir det veldig slitasje-utsatt.

Av BJØRN BRATTEN, Østkantliv

Det sier leder i Østensjøvannets venner, Amund Kveim, i en video som er lagt ut på You Tube av en gruppe ildsjeler som går inn for å skape et kulturhus for befolkningen i bydel Østensjø i den nedlagte Eterfabrikken.

Se videoen her: https://www.youtube.com/watch?v=DLXv9J32kuY

En 12 mål stor eiendom hører til den gamle fabrikken som ble bygd i år 1900 ved Østensjøvannet.

–  Det betyr at de planene kommunen nå har for en utbygging i det umiddelbare nærområdet er en ytterligere belastning for området, noe som ville være svært uheldig. Selvfølgelig skal vi bruke området, men vi må lære oss å bruke det på en måte som gjør at vi bruker det uten å forbruke det, mener Amund Kveim.

KRAFTSENTER:

KRAFTSENTER: Billedkunstneren Karen Margrethe Hjertaker, bosatt på Bøler, mener man kunne få et kulturelt kraftsenter på Eterfabrikken ved Østensjøvannet. Her fotografert i en annen sammenheng.. (Foto: Inger Duvetorp)

Samlingssted

Det er billedkunstner, tidligere leietaker Karen Margrethe Hjertaker og  musikk-produsenten Carl Jürgens, som har laget den svært velgjorte kortfilmen.

Ris eller ros, eller bare en tilleggs-opplysning? Legg inn din kommentar nederst i saken..

– Dette stedet kunne bli et samlingssted for hele familien med mange slags aktiviteter — kunstutstillinger, kafé, konserter, kursvirksomhet m.m, foreslår Hjertaker. Eterfabrikk-tomten er søkt omregulert til boligbebyggelse. I mellomtiden er fabrikken utleid til forskjellige aktiviteter.

– Som innbygger i bydelen ser jeg behovet for å bygge boliger, men er det klokt å bygge akkurat her? Østensjø har ca. 45.000 innbyggere, men ingen felles møteplass av dette slaget. Her kunne vi fått et kulturelt kraftsenter i stedet for et sovesenter, mener Hjertaker i et innlegg til Østkantliv. 

Katastrofalt

– Investorer med interesse for samfunnsutvikling kunne kjøpe eiendommen til markedspris.  Eterfabrikken kan utvikles til et nyskapende senter for kunst, kultur, innovasjon og næring. Kanskje politikerne kan se at avgjørelser som tas i dag er viktige for det samfunnet som vi ønsker at våre etterkommere skal overta og bygge videre på, spør innsenderen, som selv er tidligere leietaker i Eterfabrikken.

Saken om utbyggingsplanene ved Eterfabrikken ligger for tiden hos Byutviklingskomiteen, men det er uklart når den kan behandles der.

Andre deltakere i videoen er Inger Kjærstad, som driver et kjøkkenkurs for såkalt raw food i Eterfabrikken, og Laila Viestad, som drev sjakkurs for sjakkspillere i alle aldre.

Av videoen fremgår det at byantikvaren vil ha mesteparten av Eterfabrikken på gul liste.

Dette innlegget er allerede blitt lest.4101.ganger

Legg inn en kommentar