Dagens Filur

Tante Tea

Tante Tea falt i vannet
fra en båt ved Nesodd-landet.

Dersom vann var tørt som sand
– eller båter stod på land

– eller noen hadde hoppet
– eller båttrafikken stoppet

– eller andre hadde falt
– eller tanter tålte alt

– eller kanskje satt og vevet,
hadde hun fremdeles levet!
Filur

Finn mer i lenkekjeden til høyre under DAGENS FILUR eller på nettstedet http://web.me.com/filur

Dette innlegget er allerede blitt lest.5865.ganger

Legg inn en kommentar