Heddapris-vinner Svein Tindbergs «Abrahams barn» igjen – og igjen..

PRISVINNER: Ekstravisninger av Svein Tindbergs forestilling Abrahams barn, i regi av Kjetil Bang-Hansen, med premiere i september 2011, Heddapris-vinner for 2012, spilles tirsdag 29. mars, 5., 13. og 22. april 2016. I salg til 3.mai 2016.. (Foto: Dag Jenssen)

PRISVINNER: Ekstravisninger av Svein Tindbergs forestilling Abrahams barn, i regi av Kjetil Bang-Hansen, med premiere i september 2011, Heddapris-vinner for 2012, spilt i januar, februar og september  2017 og i 2018: 2. februar, mars 2,17, 20., til 3.mai  på Det Norske Teatrets Scene 2.. (Foto: Dag Jenssen)

«Religion, kulturhistorie og reisereportasje, varmt, dyktig og nakent,» skrev Dagbladet. «En drivende god forteller,» skrev VG.. 

(Publisert 11.juni 2012 kl. 14.28, sist oppdatert lørdag 5. november 2016 kl. 08.13)

Svein Tindberg mottok i 2012 den gjeveste Heddaprisen, Årets forestilling, for monologen Abrahams barn, bygd på en tekst han selv har skrevet om islam, jødedom og kristendom. Teatermonologen var først planlagt for Scene 3 på Det Norske Teatret, men erstattet musikalen Shockheaded Peter etter 22.juli. Premiere september 2011.

– Årets forestilling er unik, holder et høyt kunstnerisk nivå, og belyser innsiktsfullt og objektivt et politisk spørsmål som brått ble brennende aktuelt etter begivenheten som snudde opp ned på Norge 22. juli i 2011, skrev Heddapris-juryen i sin begrunnelse.

Svein Tindbergs innsats som skuespiller fremheves også:

– Svein Tindberg alene på scenen ivaretar selve teatrets magi. I over to timer kommuniserer han medrivende og umiddelbart med publikum. Stykket er skrevet av Svein Tindberg, og Kjetil Bang-Hansen har stått for regi og tekstbearbeidelse.

ANMELDELSENE:

ANMELDELSENE: Den som vil legge ut på pilegrimsvandring nå, uansett religion, tro og livssyn, kan ikke finne et bedre mål enn Det Norske Teatret, Skrev Vårt Land. Abrahams barn forener et viktig politisk budskap med scenekunst på høyt nivå, skrev Klassekampen.. Foto: Dag Jenssen)

Det dypt personlige

Dette skrev Aftenposten i en reportasje 30.desember 2011, det året forestillingen hadde premiere:

Tindbergs scenefortelling om de tre store verdensreligionene jødedommen, kristendommen og islam er så langt sett av over 15 000 mennesker. Over 27 000 billetter er solgt, stadig blir det satt opp nye ekstraforestillinger.

En mann alene på en scene med en stol og en svevende jordklode som eneste rekvisitter. Hva er det du har truffet i folk?

– Bare det dypt personlige kan finne gjenklang hos mange. Dette er dypt personlig. Min tekst, min drøm og min egen forvirring. Publikum følger meg i møtet med disse underlige tekstene, sier Tindberg, som gjennom historie, historier og hellig tekst forteller om tre religioner, om likheter og ulikheter, het det i Aftenposten i desember 2011.

Anmeldelsene

«Den som vil legge ut på pilegrimsvandring nå, uansett religion, tro og livssyn, kan ikke finne et bedre mål enn Det Norske Teatret,» skrev Vårt Land etter premieren i september 2011.

«Abrahams barn» forener et viktig politisk budskap med scenekunst på høyt nivå», skrev Klassekampens anmelder Ida Lou Larsen mandag 12.september 2011: «Musikalen Shockheaded Peter skulle vært høsten store nysatsing på Det Norske Teatrets Hovudscene. Men som teatersjef Erik Ulfsby skriver i høstmagasinet, «teatret kan ikkje vere upåverka av det som skjer i samfunnet elles», og etter 22. juli ble musikalen erstattet med Svein Tindbergs monolog om Abrahams barn, et brennende aktuelt tema i dag,» skrev Klassekampen i sin anmeldelse.

Etter Heddaprisen er det satt av ekstraforestillinger i mange omganger, nå seinest i 2016, med start 3.januar 2016. Her bringer vi teatrets omtale av stykket i teatrets egen språkdrakt:

Tusen år gamle tekstar

Svein Tindberg gjer over tusen år gamle tekstar meir levande og aktuelle enn nokon gong. Alle tre religionane; jødedomen, kristendomen, og islam, gjer krav på Abraham som stamfaren sin, men er det ikkje eigentleg den samme historien fortald på tre ulike måtar?

Gjennom historie, historier og heilag tekst fortel Svein Tindberg og regissør Kjetil Bang-Hansen om tre religionar; om likskap og ulikskap. Åleine på scenen har Tindberg trekt fulle hus på Hovudscenen i heile haust, og i vår er det sett opp ekstraframsyningar etter strålande mottaking både i pressa og blant publikum.

Ein integrert del

I dagens Europa, liksom i Midtausten, lever jødar, kristne og muslimar tett innpå kvarandre. Det muslimske nærveret i Vest-Europa er av relativ ny dato. Men både jødedom og islam har frå gammalt vore ein integrert del av det elles kristne Europa. I Spania, på Balkan og i delar av Aust-Europa har islam til tider vore den dominerande makta, og jødane og dei kristne har levd som minoritetar. I nyare tid har situasjonen for det meste vore omvend. I dag lever eit aukande tal muslimar som minoritet i eit Europa som er grunnleggjande prega av kristen kulturarv, og der fleirtalet reknar seg som kristne.Sameksistensen mellom Abrahams barn har vore konfliktfylt. Men historia om jødar, kristne og muslimar i Europa er langt meir enn konflikt. Det er også historia om ein fruktbar kulturell, intellektuell og åndeleg vekselverknad, der dei tre religionane har blitt rikare ved å leve tett innpå kvarandre.

Grunnsteinane 

– Å fortelje om grunnsteinane i den menneskelige kulturen på scenen kan verke uoverkommeleg, seier Svein Tindberg om sitt arbeid med desse tekstane. – Men på den andre sida er det ikkje så komplisert som vi vil ha det til. Dette er gode historier! Mi oppgåve er å fortelje ei god histore, med glimt i auget. Eg håpar publikum går ut med eit smil om munnen, men òg med noko meir kunnskap. Vi må vite litt om kvarandre om vi skal kunne bu saman. Må vi ikkje?

_bb/

Dette innlegget er allerede blitt lest.320095.ganger

Legg inn en kommentar