Glimt fra Østkantliv

Tegning: Hans Normann Dahl

«Her i vannkanten krabbet noen salamandere i land – etter en tid opp i trærne – og etter lang, lang tid ble de BYRÅSJEFER..»

Dette innlegget er allerede blitt lest.99182.ganger

Legg inn en kommentar