Samferdsel øker mest: Ny T-banestasjon på Tøyen, ny Oslo-tunnel, ny busstasjon..

SKJERMER LYSER OPP: Inngangspartiet til Tøyen T-banestasjon er grått og mørkt og lite innbydende. Store lysende skjermer med informasjon, underholdning og reklame vil lyse opp, mener Ruter.. Ill.: Placebo Effects for Ruter)

SKJERMER LYSER OPP: Inngangspartiet til Tøyen T-banestasjon er grått og mørkt og lite innbydende. Store lysende skjermer med informasjon, underholdning og reklame vil lyse opp, mener Ruter, her i et forslag fra i fjor, som neppe er aktuelt nå som det er gått et år… Ill.: Placebo Effects for Ruter)

Oslo-budsjettet runder femti milliarder..

Oslo-budsjettet passerer femti milliarder kroner neste år, men likevel får de fleste områder mindre penger enn i år, bortsett fra skolebudsjettet, som står på stedet hvil, og samferdselssektoren, som får en økning på 10 millioner, fremgår det av budsjettet som ble offentliggjort klokka 12.00 i dag.

Av BJØRN BRATTEN, Østkantliv

Blant vinnerne i denne potten er T-banestasjonen på Tøyen, som skal rustes kraftig opp, med start neste år. Totalt øker samferdselsbudsjettet fra 1,608 til 1,657 milliarder.
404 millioner skal brukes til drift og småinvesteringer, 468 millioner skal brukes til Lørenbanen som skal stå ferdig i 2016, og 518 mill. til de store investeringene, som Tøyen T-banestasjon, nytt sikkerhets- og signalanlegg, Fornebubane og ny T-banetunnel gjennom sentrum, pluss ny busstasjon ved Oslo S..

Tøyen T i to etasjer

Tøyen nye T-banestasjon er planlagt i to etasjer, og det krever store ombygginger. Ruter håper å få tunnelen på plass innen 2025. Mange bruker Tøyen til å bytte både mellom T-banelinjer og fra bane til buss. Totalt sett har Tøyen et passasjertall like stort som Gardermoen. Med en ny metrotunnel vil det bli enda større trafikk.

Ris eller ros? Vi tåler også nedovertommeler! Legg inn din kommentar nederst i saken..

Budsjettene inneholder mange tall og løfter, men det er ikke alltid like lett å se hva det vil innebære i praksis. Her er fem konkrete ting som de fleste som bruker byen og reiser med buss, trikk eller T-bane vil legge merke til, skriver osloby.no.

1. Prisen på månedskort øker bare litt 

I budsjettforslaget har byrådet lagt vekt på at prisen på månedskort skal holdes på samme nivå som den er i dag. Dette gjelder alle soner, bekrefter samferdselsbyråd Guri Melby (V) overfor nettstedet.
Det betyr imidlertid ikke at prisen forbli uendret. Ruter har en avtale om at de kan justere prisen i takt med prisstigningen, hvis ikke ville månedskortet reelt sett blitt billigere. Dette kan ifølge byråden innebære en økning på noen få prosent. 

Reiser oftere

– Vi kunne tatt veksten i driftsbudsjettet ved å øke prisene, men det gjør vi ikke, sier Melby.
– Vi har prioritert å holde prisen på månedskort lav, slik at de som reiser ofte blir prioritert. Det vi også ser er at folk reiser mer med månedskortet de har, slik at hver reise totalt sett blir billigere. 

2. T-banen og bussen skal gå oftere 

Kapasiteten gjennom sentrumstunnelen i rushtiden er nesten helt sprengt. Sporveien har gjort et forsøk der de ser på om det er mulig å få plass til ett ekstra tog i kvarteret, noe som kan gjøre det mulig å øke frekvensen på en av linjene.

Men T-banen går også utenom rushtiden. Tidlig om morgenen, om kvelden og i helgene går den i perioder bare hver halvtime. På enkelte linjer kan det nå bli endret til kvartersruter så lenge T-banen kjører.

Den sure halvtimen

For mange vil det bety at de slipper den sure halvtimen på perrongen når man skal hjem om kvelden. Hvilke linjer det er snakk om er det Ruter som bestemmer, men kvartersruter på alle linjer er blitt foreslått. Det legges også opp til hyppigere avganger på lørdager.

For bussens del skal det bli hyppigere avganger for bybussen fra Østensjø og hyppigere avganger på busslinjer i indre by, Oslo syd, Søndre Nordstrand og Nordstrand.

Kortere ventetid

– Det er ingen store utbygginger som vil stå ferdig i 2015, men det vil bli flere avganger på de mest trafikkerte buss- og T-banestrekningene. Stadig flere reisende får forhåpentligvis kortere ventetid, og vi beveger oss mot et punkt der man ikke trenger å sjekke rutetabellen. Det er en avgjørende suksessfaktor, sier Melby.

3. Det blir graving i gatene for trikkens skyld

Selv om alt ikke går på skinner i trikkeprosjektet, jobber man nå hardt for å forberede Oslo på nye trikker som forhåpentligvis er på plass om noen år. De skal erstatte de to modellene man har i dag, der den ene er nokså skandalerammet.

Trikkegate

I Prinsens gate skjer det som byråden betegner som det største enkeltprosjektet for oppgradering av buss og T-bane i år. Gaten skal bli en ren trikkegate, og bussen skal få kjøre på en vei fri for trikkeskinner i Tollbugata.

4. Nattbussen skal bli bedre

Hva som ligger i dette er ikke helt klart ennå. Men for den som en sen natt ønsker å spare drosjepengene til noe annet, kan det nå bli lettere å være busspassasjer i beruset tilstand.

Dette kan være nye ruter, hyppigere avganger eller avganger også i ukedagene, opplyser Melby.

5. Færre parkeringsplasser

Kraftfulle fremkommelighetstiltak var navnet på en rekke tiltak som blant annet skal sørge for at trikken og bussen kommer seg frem gjennom Oslos gater.

I Thereses gate på Bislett innebar det at parkeringsplassene forsvant. Det er delte meninger om kommunens kunsteksperiment i gaten som plaster på såret, næringslivet er i harnisk og det finnes beboere som støtter og ikke støtter tiltaket. Trikkeførerne jubler.

Dette innlegget er allerede blitt lest.11573.ganger

Legg inn en kommentar