«Vi har mistet all tillit til politikerne», sier beboerne i Hausmannsgata 40

HOLDER DØRA ÅPEN: Torgeir "Gabba" Gabrielsen og Tone Espedalen i Vestbredden Vel holder fortsatt døra åpen for dialog med kommunen når det gjelder salget av Hausmanns gate 40. (Foto: Christian Boger / Osloportalen)

HOLDER DØRA ÅPEN: Torgeir «Gabba» Gabrielsen og Tone Espedalen i Vestbredden Vel holder fortsatt døra åpen for dialog med kommunen når det gjelder salget av Hausmanns gate 40. (Foto: Christian Boger/Osloportalen)

MDG-byråder får kjeft av egne velgere for byrådets kuvending i Hausmann-saken

(Publisert onsdag 24.februar 2016 kl. 22.55)

– Du kan godt si at vi for lengst har mistet tilliten til byens politikere. Det eneste vi nå sitter igjen med er en forakt for politikerne og den prosessen vi har sett her i Hausmannsgate, sier Torgeir «Gaba» Gabrielsen og Tone Espedalen fra Vestbredden Vel i Hausmannsgate 40 til nettstedet Radikal Portal.

Av BJØRN BRATTEN, Østkantliv

STERK KRITIKK: De to miljøparti-representantene i byrådet, her samferdsel- og miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg, møtte sterk kritikk og fikk et overveldende flertall mot seg på årsmøtet i Oslo MDG nylig..

STERK KRITIKK: De to miljøparti-representantene i byrådet, her samferdsel- og miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg, møtte sterk kritikk og fikk et overveldende flertall mot seg på årsmøtet i Oslo MDG 13.februar..

Til tross for klare løfter om det motsatte i valgkampen, vil det nye byrådet nå selge Hausmanns gate 40 til private utbyggere. På årsmøtet til Miljøpartiet De Grønne (MDG) i Oslo tidligere denne måneden stemte forsamlingen med overveldende flertall mot sine to byrådsrepresentanter på grunn av kuvendingen i Hausmannsaken.

20 kan bli husløse

– Den potensielle kjøperen av eiendommene, Espen A. Pay, skal ha uttalt i avisa nylig at han ikke gikk inn med penger for å ta vare på de nåværende beboerne. Det kan bety at vel 20 mennesker om kort tid blir stående husløse og et unikt sosialt boligprosjekt kan ha fått dødsstøtet, mener de to.
– Da vi hørte om det oppslaget trodde vi det hele var en dårlig spøk, men så viser det seg jo at mannen var dønn seriøs når han uttalte seg. De ideene Urbanium her kommer med har svært lite med brukermedvirkning og sosial boligbygging å gjøre, sier de to beboerne.

HAUSMANNS GATE 40:

HAUSMANNS GATE 40: I 16 år har eiendommen i Hausmanns gate 40 vært befolket av det de selv mener er samfunnsengasjerte aksjonister med det mål for øye å skape et byøkologisk alternativ til dagens boligmarked i Oslo. Men det kom som et slag for beboerne da det nye rødgrønne byrådet nylig besluttet å gå inn for salg av eiendommen, mens de rødgrønne gjennom hele valgkampen lovte å skrinlegge salget.. (Foto: Tore Sætre/Wikimedia)

På årsmøtet til Oslo-avdelingen av Miljøpartiet De Grønne (MDG) tidligere denne måneden stemte grunnplanet i partiet med overveldende flertall mot sine to byrådsrepresentanter, byråd for byutvikling, Hanna Marcussen, og Samferdsels- og Miljøbyråd, Lan Marie Nguyen Berg, om Hausmann-saken.

NEDSTEMT: Byutviklingsbyråd Hanna Marcussen understreket på årsmøtet at kulturhuset Hausmania forblir i kommunal eie og at millionene fra salget av resten av Hausmannskvartalet skal gå til å finansiere rehabiliteringen. Det ble nedstemt med stort flertall på årsmøtet..

NEDSTEMT: Byutviklingsbyråd Hanna Marcussen understreket på årsmøtet at kulturhuset Hausmania forblir i kommunal eie og at millionene fra salget av resten av Hausmannskvartalet skal gå til å finansiere rehabiliteringen. Det ble nedstemt med stort flertall på årsmøtet..

I byråd har MDG-byrådene sammen med sine byrådskolleger støttet kommunens salg av det alternative Hausmannskvartalet til den private utbyggeren, mens de altså i valgkampen lovte å slåss mot dette salget.

«Veien videre for Hauskvartalet er ennå ikke behandlet av bystyret. Oslo kommune har brukt store ressurser på å regulere kvartalet, nå bør man sikre at intensjonene virkeliggjøres», heter det i resolusjonen som ble stemt gjennom på årsmøtet. Der vektlegges reguleringstiltaket fra 2008 som sier at området reguleres til «byøkologisk kulturkvartal», noe resolusjonen hevder ikke har blitt tatt hensyn til i salget av eiendommen, skriver Radikal Portal. 

Les også: Sørenga-utbygger vil støtte kino- og teaterhus ved Akerselva

Fra talerstolen på årsmøtet understreket Marcussen at kulturhuset Hausmania forblir i kommunal eie og at millionene fra salget av resten av Hausmannskvartalet skal gå til å finansiere rehabiliteringen.

«Det er blå politikk å selge et hus noen bor i..»

Det bidro lite til å dempe delegatene på årsmøtet, skriver Aftenposten. Etter tur kom det fra talerene:
– Tonen i denne debatten har vært at våre folkevalgte går imot sine egne medlemmer, de har forsøkt å vri seg litt unna.. Det er blå politikk å selge et hus noen bor i. Det er blå politikk å selge unna alt man eier av boligmasse fordi man har dårlig råd. Det er kortsiktig tenkning.. Hele prosessen har vært ganske flau.. For kjernevelgerne, for store deler av medlemsmassen, er dette viktig! Vi må vise at vi lytter til velgerne våre. Dét er hva det grønne prosjektet handler om.

Med stort flertall vedtok årsmøtet å gå imot salget av det «byøkologiske kulturkvartalet» til den private utbyggeren Espen Pays selskap Urbanium.

Byråd-kritikk

Vedtaket sier at MDGs foretrukne politikk er det motsatte av hva partiet har gjort i byråd, og vedtaket legger sterke føringer på partiets videre arbeid med saken. I praksis er det dermed også en kritikk av at partiets to byråder Hanna Marcussen og Lan Marie Nguyen Berg ikke tok dissens da det rødgrønne byrådet behandlet saken, men støtter et salg.

– Slik er det når man sitter i byråd som del av en samarbeidskoalisjon, da kan man ikke alltid gå for et primærstandpunkt. Denne saken er komplisert. Premissene for salget er lagt av det forrige byrådet, som satte igang prosessen. Da vi trakk saken tilbake fra bystyret for å se på den på nytt, var det for å se om vi kunne gjøre noe selv om det var sent i prosessen, sier Marcussen til Aftenposten.

Opprørte beboere

I 16 år har eiendommen i Hausmanns gate 40 vært befolket av det de selv mener er samfunnsengasjerte aksjonister med det mål for øye å skape et byøkologisk alternativ til dagens boligmarked i Oslo. Stor var oppstandelsen i fjor sommer da det ble kjent at det borgerlige byrådet ønsket å selge eiendommen, sammen med andre eiendommer i Hauskvartalet, til eiendomsinvestoren Espen A. Pay og hans Urbanium Eiendom.

Et større slag var det likevel da det nye rød-grønne byrådet bestemte seg for å gjennomføre salget, etter at de gjennom hele fjorårets valgkamp hadde lovet å skrinlegge det, skriver Radikal Portal.
Gjennom de 16 årene har prosjektet i Hausmanns gate vært et eksempel på hvordan nye og billige boformer kan ha en framtid, mener beboerne, som helt på egen hånd, med en flat og deltakerstyrt beslutningsstruktur, har tatt ansvaret for nødvendig vedlikehold og oppgradering av eiendommen.

Enkle, men funksjonable

– I dag framstår lokalene som enkle, men fullt funksjonable og trivelige boenheter. Bak denne oppgraderingen ligger det et unikt dugnadsarbeid, sier de to beboerne. Beboerne i Vestbredden Vel mener saken blir ekstra ille når det nå kommer fram at Urbaniums plan gjennom hele prosessen har vært å rive Hausmanns gate 40, for så å oppføre et nytt bygg på tomta.

– Det er ikke på noen måte et byøkologisk prosjekt å rive et 130 år gammelt hus for så å bygge nytt. Det eneste som hadde skapt et slikt prosjekt var om man gjenbrukte de gamle lokalene, sier de to.

Utestengt

Sett ut fra det som sies i reguleringsplanen om å skape et byøkologisk kollektiv, mener dagens beboere at det heller ikke er mye annet av planene til Urbanium som vil oppfylle kravene i reguleringsplanen.
– Dette er et privat prosjekt som i liten grad vil bygge på brukermedvirkning, og brukermedvirkning er alfa og omega når det gjelder å skape et vellykket byøkologisk boalternativ, mener Gabba.

Med en framtid som høyst sannsynlig, ifølge beboerne, vil by på et tilvære uten fast bosted, er beboerne i Hausmanns gate 40 også irritert over hovedstadens politikere og byråkrater og deres opptreden gjennom salgsprosessen. Størst er frustrasjonen over å ha vært mer eller mindre utestengt fra å ha noe å si om sin egen framtid.

Kampen fortsetter

– Her har det vært svært lite brukermedvirkning, og det er svært frustrerende å ikke ha kunnet ta del i prosessen og bli hørt med våre argumenter. De gangene man har hatt mulighet til å komme med innspill, har vi følt det som vi har talt for døve ører, sier Gabrielsen og Espedalen.

Etter byregjeringens kuvending ligger nå saken klar for behandling i bystyret. Det er usikkert om den kommer opp allerede på møtet i mars, men beboerne i Hausmanns gate 40 lover å ikke kaste inn håndkledet før alt håp er ute.

– Vi vil fortsette å kjempe mot salgsvedtaket i alle de demokratiske kanaler som finnes. Selv om det kan se mørkt ut akkurat nå, vil vi ikke gi oss før alt håp er ute, lover de to boligaktivistene.

Dette innlegget er allerede blitt lest.775.ganger

Legg inn en kommentar