Medie-bekymring: To av tre mobillesere besøker ikke nettavisenes forsider..

GROTESK: Hva er det som er så godt og gammelt over nettavisenes førstesider, spør vår mediekommentator. Her er det Dagbladets forside, eller fronten, som det kalles i bransjen. Dagbladets forside er kanskje en av de verste, gjennomformattert, med bare en eneste gjennomgående font, riktignok i varierende størrelse – og ganske fullpakket av annonser som alle nettavisene er.. (Skjerm)

LITE INFORMASJON: Hva er det som er så godt og gammelt over nettavisenes førstesider, spør vår mediekommentator. Her er det Dagbladets forside, eller fronten, som det kalles i bransjen, slik den fremstår på en Mac-maskin. Ikke mye informasjon å bli klok på. Dagbladets forside er kanskje en av de minst lesevennlige, siden den er gjennomformattert, med bare én eneste gjennomgående skrift/font, riktignok i varierende størrelse. Det er påfallende at den eneste muligheten redaksjonen har til å gi siden et litt variert utseende er å legge en gulfarge over oppslagshistorien.. (Skjerm)

«Er ikke folk bare ganske enkelt ute etter å finne en rasjonell og fornuftig måte å få informasjon på,» spør Østkantliv..

(Publisert tirsdag 12.januar 2016 kl. 16.17)

Hva er det som er så veldig «gammelt og godt» med nettavisenes førstesider – det som i bransjen så fint kalles Fronten? Er ikke disse frontene bare en opphopning av annonser, mer eller mindre løpende eller hoppende, i de grelleste farger, og kryptiske og nærmest uleselige utdrag av det som redaksjonen mener er de siste, største nyhetene? Hva og hvor er magien?, spør vår mediekommentator.

Bjørn Storflåtan portrett2BJØRN BRATTEN skriver om medier på Østkantliv

Det er Dagbladets nett-kommentator Jan Omdahl som under overskriften Farvel til fronten i dag forteller at to av tre mobilbrukere sjelden eller aldri oppsøker forsidene på de store nettmediene – der de største og mest

innbringende annonsene befinner seg.

Utviklingen bekymrer mediebedriftene, som allerede sliter hardt med å tjene penger på digitale medier.
– Akkurat da vi trodde det ikke kunne bli tyngre å drive avisbedrift, finner noen fram en ny pil som peker feil vei. Ukas dårligst nyhet for markstukne massemedier er at mobilbrukerne svikter forsiden deres i enda større grad enn i hvert fall jeg var klar over, skriver Omdahl.
Det er NRKs teknologiblogg, NRKbeta, som har gjort funnene som bygger opp under denne konklusjonen i tallmaterialet fra TNS Gallups løpende panelundersøkelse for norske nettsider, Norsk Internettpanel (NIP).

LITE INFORMASJON:

LITE INFORMASJON2: VG løser problemet med den tettpakkete fronten med å trykke noen av nyheter i form av enkel, gammeldags tekst. Og det er jo ikke den blide frelsessoldaten som er voldtektsmistenkt.. Også her er det bare svært begrenset av informasjonen på fronten som er synlig når du leser på Mac eller PC.. (Skjerm)

Leser på telefon eller brett

– Om lag halvparten av alle nordmenn leser allerede nyheter og sosiale medier på smart-telefon eller nettbrett, ifølge TNS Gallup, skriver Omdahl. 
– Det er ingenting som tyder på at utviklingen stopper der. Nettnyheter på PC og Mac er i ferd med å bli det nisjeforetagendet mobilinnhold var for få år siden. Og den gode, gamle nettforsida er altså i ferd med å bli en anakronisme, skriver Dagbladets nettkommentator.

Det er da vi utenforstående spør hva det er som er så «godt og gammeldags» med nettavisenes førstesider?
Er det ikke heller sånn at disse førstesidene bare er en fortsettelse av den kapitalfeilen som ble gjort av mediebransjen da man begynte å legge ut nyhetene sine gratis på nett, og samtidig forsøkte å redde noen av pengene med å pakke førstesida full av annonser.

LITE INFORMASJON:

LITE INFORMASJON3: Tettpakket og lite informativt er også konklusjonen for Aftenpostens nettavis-forside. Ellers er det jo tydelig at alle disse avisene er ganske klar over problematikken omkring begrenset lesing av forsidene. Det synes å være slutt på den utviklingen for bare kort tid siden der halve forsiden i nettavisene kunne være dekket av en annonse.. (Skjerm)

Dødfødt konstruksjon

Er det rart den oppvoksende generasjon går veien utenom denne dødfødte konstruksjonen? Er de ikke bare ganske enkelt ute etter å finne en mer rasjonell og fornuftig måte å få informasjon på?

Undersøkelsen viser at 82 prosent av den mobilbrukende internettbefolkningen over 12 år på en gjennomsnittsdag i desember 2015 ikke var innom noen av de fem store nett-forsidene til VG, Dagbladet, NRK, Aftenposten og TV2. 67 prosent var ikke innom noen av disse forsidene i løpet av ei uke.
Tallene fra TNS Gallup viser at selv blant unge voksne, i aldersgruppen 20-29 år, er mer enn halvparten ikke innom noen av de fem store nyhetsforsidene i løpet av ei uke.

Søker andre veier

– Dermed mister en av nettmedienes tradisjonelt viktigste annonseflater mye av sin verdi. Samtidig blir spørsmålet om hvordan mediene skal forholde seg til nye distribusjonsmodeller som Facebooks Instant Articles og Snapshats Discover stadig mer akutt, kommenterer Jan Omdahl. 

Han skriver at mobilleserne i dramatisk økende grad finner det innholdet de søker på andre måter enn medienes egne forsider. I stedet skapes trafikken på artikkelnivå gjennom deling i sosiale medier, gjennom søk, og i noen grad gjennom «mersalg» av innhold i tilknytning til artikler som leses.

Dette innlegget er allerede blitt lest.584.ganger

Legg inn en kommentar