«Er vi i en flyktningeleir i Syria? Nei, vi er på Tøyen. I Oslo. I Norge..»

OFFENTLIG OMSORGSSVIKT?: Politiets Utlendingsenhet i nyinnflyttede lokaler i Økernveien på Tøyen bedriver alvorlig omsorgssvikt i offentlig regi mot asylsøkerbarna i det nye mottaket, mener barneadvokaten Cecilia Dinardi i et innlegg i Aftenposten denne uka.. (Foto: Christian Fredrik Wesenberg)

OFFENTLIG OMSORGSSVIKT?: Politiets Utlendingsenhet i nyinnflyttede lokaler i Økernveien på Tøyen bedriver alvorlig omsorgssvikt i offentlig regi mot asylsøkerbarna i det nye mottaket, mener barneadvokaten Cecilia Dinardi i et innlegg i Aftenposten denne uka.. (Foto: Christian Fredrik Wesenberg)

«Alvorlig omsorgssvikt utøves i det offentliges regi», skriver advokat..

(Publisert torsdag 9.juli 2015 kl. 10.26, sist oppdatert lørdag 11.juli kl. 13.20)

– Enslige asylbarn er de svakeste av de svake. De er uten omsorgspersoner i et fremmed land og bærer med seg en bagasje med traumatiske opplevelser fra hjemlandet og fluktreisen. Norge bryter rettighetene til denne gruppen barn. Det er både konvensjonsstridig og diskriminerende.

Det skriver barneadvokaten Cecilia Dinardi i et innlegg i Aftenposten denne uka.
– Norge har folkerettslig forpliktet seg til å beskytte barn uten omsorgsgivere. Dette gjelder alle barn som til enhver tid oppholder seg i riket, skriver Dinardi og beskriver situasjonen for barna slik når de kommer for å be om opphold i Norge, i det nye asylmottaket i Økernveien på Tøyen:

– Voksne som snakker et fremmed språk når barna tas imot. Barn som fratas sine mobiltelefoner og eiendeler og låses inne på et venterom uten tilgang til dusj, varm mat eller en seng de kan sove i.

Les også: Byrådet ber om en forklaring fra regjeringen på hvorfor Politiets utlendingsenhet flyttes til Tøyen..

– Jenter og gutter samlet alene på et rom uten voksne omsorgspersoner i opp til flere dager. Noen gråter og lurer på når de skal få dra fra dette rommet. Barna lurer på hva som kommer til å skje og forstår ikke all informasjonen de får.

OFENTLIG OMSORGSSVIKT?: Er vi i en flyktningeleir i Syria, spør barneadvokaten retorisk og svarer: Nei, vi er på Tøyen. I Oslo. I Norge.. (Foto: Bjørn Bratten)

OFENTLIG OMSORGSSVIKT?: Er vi i en flyktningeleir i Syria, spør barneadvokaten retorisk og svarer: Nei, vi er på Tøyen. I Oslo. I Norge. Hun beskriver hvordan barn og unge møtes i det nye asylmottaket til Politiets Utlendingsenhet her i Økernveien på Tøyen… (Foto: Bjørn Bratten)

Flyktningeleir?

– Er vi i en flyktningeleir i Syria? Nei, vi er på Tøyen. I Oslo. I Norge, skriver advokaten. Dette er beskrivelsene Vergeforeningen har meldt om og som barneombudet har mottatt bekymringer om. Ferske rapporter fra Vergeforeningen er at situasjonen ikke har endret seg, skriver Dinardi.

– Dette er barna på venterommet på Politiets utlendingsenhetens (PU) lokaler på Tøyen hvor det ikke finnes rutiner for tilsyn og barnefaglig oppfølging.

Traumatisert

– Etter traumatiserende fluktreiser har barna kommet til Norge. De er blitt adskilt fra foreldre og søsken og kommet fra krigsherjede land. De har sett mennesker bli drept. Flere har opplevd vold og overgrep.

– På PUs venterom blir barna luftet daglig i en liten inngjerdet hageflekk rett ved veien og på utstilling for forbipasserende.

– Men fin utsikt har de: parken på den andre siden av veien har en fotballbane stappfull av barn som storkoser seg sammen med familien på piknik i sommerværet.

Forskjellen

– Et steinkast unna, på barnevernvakten på Grønland politistasjon, ledsages andre barn som er blitt utsatt for omsorgssvikt, vold eller alvorlig neglisjering. De blir akuttplassert hvis det er skadelidende for dem å være i hjemmet. Barna blir plassert i et beredskapshjem med tett oppfølging fra omsorgspersoner, skriver Dinardi.

– Barna blir hørt og ikke fratatt sine eiendeler. På dette venterommet er det koselige bilder på veggen, behagelige sofaer, og voksne med barnevernfaglig kompetanse.

Omsorgssvikt

– Norge er et foregangsland når det gjelder å ta i bruk  Barnekonvensjonen. Vi har nulltoleranse for omsorgssvikt, vold, overgrep og neglisjering av barn i våre hjem. Men dette gjelder for alle barn, bortsett fra de enslige asylsøkerbarna.

– I det offentliges regi utøves det alvorlig omsorgssvikt all den tid barn holdes innesperret på venterommet hos PU, mener advokaten.

Hvordan kan vi tillate en slik uforsvarlig behandling av barn? Er ikke alle barn like mye verdt uansett bakgrunn eller status?, spør Cecilia Dinardi.

De svakeste

– Det må snarest utformes retningslinjer som kan sikre en verdig og forsvarlig ivaretagelse av disse barna. Vi må si nei til en uverdig behandling av enslige asylbarn og ja til en håndheving og ivaretagelse av rettighetene til ALLE barn i Norge, skriver Cecilia Dinardi i sitt innlegg i Aftenposten.

Dette innlegget er allerede blitt lest.12498.ganger

Legg inn en kommentar