NRK «tar en Trump»?: «TV-reportasjen om østkanten var fordomsfull og stigmatiserende,» mener kommentator..

FATTIG: I området Tøyen/Åkebergveien, postnummer 0652, er snittformuen 81.758 kroner, og fire prosent av de 1245 skatteyterne i området betaler totalt 643.261 kroner i formueskatt.. (Foto: Bjørn Bratten)

ØSTKANTEN: Et skummelt sted med mange innvandrere, ifølge NRK-reportasje. Her en kveldsstund i Åkebergveien.. (Arkivfoto: Bjørn Bratten)

«Dagsrevy-reporteren setter seg selv og NRK i  svært dårlig selskap..»

(Publisert tirsdag 14.mars 2017 kl. 09.39, sist oppdatert tirsdag 21. mars kl. 07.04)

NRKs Dagsrevyen-reporter Anders Magnus setter seg selv – og NRK – i svært dårlig selskap, der den nye amerikanske presidenten allerede har meldt seg på – når han helt udokumentert påstår at «I Oslos østlige bydeler har kriminelle gjenger fått et kraftig fotfeste» i Lørdagsrevyen sist helg.

Bjørn Storflåtan portrett2BJØRN BRATTEN skriver om medier på Østkantliv

I den alarmistiske reportasjen er maskerte vitneutsagn fra ungdommer med fordreide stemmer, som melder om at «halvparten av ungdommene i Søndre Nordstrand røyker hasj», den eneste dokumentasjonen som bringes til torgs – i en TV-reportasje som tegner et dystert bilde av et skummelt sted kalt «Oslos østlige bydeler», der Tøyen riktignok for en gangs skyld slipper unna.

Grorud, Stovner og Søndre Nordstrand får derimot gjennomgå: «Området har store sosiale problemer som gjør det lett for gjenglederne å rekruttere ungdom, også barn, til å selge narkotika for dem», het det i reportasjen. Men når det finnes forskning som viser at hasjbruk blant unge i Oslo er lavest i Groruddalen, diskrediteres det i reportasjen som «noe byråkratene i bydelen» er opptatt av.

Anonyme kilder

– NRKs reportasje påstår at en fjerdedel av ungdommene i områdene som omtales selger hasj, og at halvparten har prøvd eller bruker hasj eller marihuana daglig. Det er en drøy påstand, når de siste offisielle tallene viser at under 10 prosent av unge oppgir å ha forsøkt hasj eller marihuana, skriver Dagbladet.

I TV-reportasjen får anonymiserte kilder komme til orde med påstander om at integreringen har slått feil, og begrunner det med at den økte kriminaliteten skyldes utlendinger: «Man samler opp bydeler hvor majoriteten til slutt er utlendinger,» sier en person.
En annen anonym person får spørsmålet: «Er du redd for at det samme kan skje her i Oslo, som vi ser i mange av Sveriges storbyer?» Svaret hans er at «ja, vi er allerede der. Østkanten har parallellsamfunn».

Utfordringer

Politileder Einar H. Aas går i TV-reportasjen ikke god for Dagsrevyens fremstilling, men tar heller ikke avstand fra den. Men en rapport fra Oslo politidistrikt, kalt «Parallellsamfunn? Et politiblikk», sier følgende, ifølge den nye Oslo-avisa Vårt Oslo:

«I Oslo politidistrikt finnes det utfordringer knyttet til enkeltaktører og miljøer, men «parallellsamfunn» synes ikke å være et verken nyttig eller dekkende begrep for politiet. Ingen områder i politidistriktet oppleves å være utenfor politiets kontroll eller utrygge for politiet å gå inn i.

Rapporten mener også det er feil å knytte kriminalitet til etnisitet og trekker heller fram sosiale ulikheter:

«Utfordringer i politidistriktet knyttes i stor grad til sosioøkonomiske forskjeller. Da ofte som sosiale forskjeller langs etniske skillelinjer, selv om etnisitet i seg selv ikke synes å være kjernen i utfordringen.»

«Stadig færre lovbrudd»

En annen politirapport, «Kriminaliteten i Oslo – statistikk over anmeldelser i 2016», forteller om det laveste antallet anmeldelser gjennom de siste 14 årene. «I 2016 har det vært en nedgang i antall registrerte anmeldelser på 3,8 prosent fra året før. Dette tyder på at byens befolkning og brukere opplever stadig færre lovbrudd.»

Men ingen av disse opplysningene får plass i NRK-reportasjen om Oslos østlige bydeler. Anders Magnus har begått en reportasje som ikke tar innover seg ti-femten år med positiv byutvikling og føyer seg inn i en tradisjon da man kunne komme unna med mye svartmaling av områder med mennesker som ikke er vant til å slå fra seg – og der man heller ikke har lokale medier som kan slå tilbake.

«Fordomsfull og stigmatiserende»

– Problemet er at NRK ser ut til å tro at det går an å si hva som helst, skriver Aftenpostens Oslo-kommentator Andreas Slettholm, som kaller reportasjen fordomsfull og stigmatiserende. Den tiden bør være over at man kan si hva som helst om østkanten uten å få reaksjoner, og hvor journalister kan slå om seg med løse påstander uten dokumentasjon, mener vi her i Østkantliv.

Nina Kristiansen, redaktør i forskning.no, skrev denne uka i Aftenposten om medias tendens til å fokusere ensidig på pessimistiske vinklinger i samfunnsdebatten. Der kom hun også innom reportasjen i Dagsrevyen 11. mars om de såkalte kriminelle tilstandene på Oslo Øst.

Falske nyheter – alternative fakta

– Her ignorerer Anders Magnus i NRK all forskning og tall som viser at det slett ikke står dårlig til for ungdom i disse bydelene, men vinkler på enkeltpersoners erfaringer og pessimistiske syn på utviklingen.
– Men pessimisme kan også føre til handlingslammelse og frykt, og gi et så feil bilde av virkeligheten at det blir falske nyheter og alternative fakta. Det er i denne kategorien NRK-reportasjen hører hjemme, skriver Nina Kristiansen.

 

Dette innlegget er allerede blitt lest.681.ganger

Legg inn en kommentar