Problemene i Botanisk hage: Politisjef vil «øse» byen tom for romfolk

BOTANISK HAGE: Noenmå øse byen tom for romfolk, antyder stasjonsmesteren på Grønland politistasjon etter krisemøtet om Botanisk Hage forleden.

BOTANISK HAGE: Noen må øse byen tom for romfolk, antyder stasjonssjefen på Grønland politistasjon etter krisemøtet om Botanisk Hage forleden. Personen på bildet har ingen sammenheng med denne historien.. (Foto: Bjørn Bratten)

«Omtaler Oslo som et synkende skip..»

Er stasjonssjefen ved Grønland politistasjon oppriktig interessert i å bekjempe narkotikakriminaliteten i Oslo? Bryr han seg om Botanisk hage holder åpent eller ikke? Det spørsmålet stiller Liv Guneriussen i et innlegg i Aftenposten i helga, etter krisemøtet forleden om problemene i Botanisk Hage.

POLITISJEF: Stasjonssjef ved Grønland Politistasjon, Kåre Stølen – får kritikk..

POLITISJEF: Stasjonssjef ved Grønland Politistasjon, Kåre Stølen – får kritikk..

– Politimester Bastian ville aldri omtalt Kardemomme by som en «lekk båt». Politimester Bastian ville gått omkring og passet på at alle hadde det bra. Stasjonssjefen ved Grønland politistasjon, Kåre Stølen, uttaler seg på en måte som svekker tilliten til politiet, mener Guneriussen.

– Når bakeren i Kardemomme by trenger hjelp fra røverne, spiller politimester Bastian på lag med befolkningen. Jeg skulle ønske Oslo-politiet spilte på lag med oss, skriver Guneriussen.
– Romfolk gjemmer narkotika i Botanisk hage. Bedene blir tråkket opp, spadd i stykker og sarte planter fra fjerne himmelstrøk blir ødelagt. I frykt for å måtte stenge Botanisk hage, blir det holdt krisemøte for å finne løsninger.

«Noen må tette båten»

– Stasjonssjef ved Grønland politistasjon, Kåre Stølen, er til stede og sier følgende til TV2-nyhetene i etterkant: «Man må løse problemet ved at det blir borte en gang for alle. Jeg har et uttrykk som sier: Det nytter ikke ause en båt som er lekk. Og da er det noen som kan ta og tette båten»

TV2: «Hva er det egentlig du ber om? Er det mer politi

Stølen: «Nei, da er det noen som må ta og tette båten. For det renner vann inn hele tiden

– Det er oppsiktsvekkende at en politisjef sammenligner romfolk med vann som liksom renner inn i landet, og som politiet ikke klarer å «ause unna», mener Liv Guneriussen, som synes det er grunn til å reagere når en uniformert mann snakker åpenlyst på riksdekkende fjernsyn om at problemet, i form av en folkegruppe, må bli borte en gang for alle.

Omtaler Oslo som et synkende skip

– Vel så skremmende er det at Stølen nekter å løse de oppgavene som samfunnet har satt ham til å gjøre. Lovens lange arm må utføre jobben sin innenfor de rammene som de folkevalgte har satt for rettsstaten, skriver Guneriussen.
– Jeg har stor forståelse for at det kan være vanskelig å bekjempe kriminalitet dersom man ikke har nok ressurser, og det er ingen hemmelighet at Grønland politistasjon er underbemannet. Men Stølen ber jo ikke om flere ressurser.
– Dette er andre gang på kort tid Stølen går ut i mediene og omtaler Oslo som et synkende skip. Det verste med disse uttalelsene er at det svekker tilliten til politiet, mener Liv Guneriussen..

Dette innlegget er allerede blitt lest.657.ganger

Legg inn en kommentar