Tungtvanns-produsenten: «Vi ville lage drama, ikke dokumentarfilm..»

OPPRØRT:

OPPRØRT: Det er ikke riktig slik den nye tungtvannsfilmen sier i sitt hovedpremiss at Hitler planla å bygge en atombombe for å utslette London, mener tidligere avdelingssjef ved Forsvarsmuseet, Thor Brynildsen, som også er opprørt over avslutningsscenen fra den første dobbelt-episoden der britiske soldater blir henrettet ved flyvraket.. (Skjermdump/Foto: Filmkameratene)

«Ikke «Hitlers atombombe», sier amanuensis..

(Først publisert tirsdag 6.januar 2015 kl. 08.55, sist oppdatert onsdag 7.januar kl. 20.15)

– Vi er klar over at henrettelsene ikke skjedde slik det ble vist i første episode. Men vi har aldri sagt at vi skal lage en dokumentarisk film om Rjukan-aksjonen, men et drama. Akkurat slik «Max Manus» var. Det sier John M. Jacobsen, hovedprodusenten av den nye norske tungtvannsfilmen, til Aftenposten.

PRODUSENTEN: Filmskaperne har hele tiden

PRODUSENTEN: Filmskaperne har hele tiden vært klar over at filmen på noen punkter ikke er korrekt, sier Filmkameratene-produsent John M. Jacobsen.

– Jeg er klar over at de allierte soldatene ikke ble henrettet slik filmen viste, men noe senere, men den overliggende historien er riktig. De ble tatt av dage. Filmskaperne har hele tiden har vært klar over at filmen på noen punkter ikke er korrekt, sier Jacobsen.

Opprørt

Amanuensis og tidligere avdelingssjef ved Forsvarsmuseet, Thor Brynhildsen, er opprørt over måten TV-serien forholder seg til de historiske fakta på flere punkt, bl.a. i den dramatiske sluttscenen i første episode:

– Å henrette fienden på den måten som ble vist i serien, ville vært en helt absurd måte å behandle fanger på. De satt helt sikkert på verdifull informasjon som ville ha vært svært nyttig for tyskerne å få tak i. At en SS-offiser skulle kunne gi ordre, som straks ble fulgt av en med løytnants grad, om at de skulle skytes der og da, er grepet ut av luften, sier Brynhildsen til Aftenposten.

Historieforfalskning

Han sier at den korrekte historien riktig nok er at de ble drept av tyskerne, men at dette skjedde en eller flere dager etter at de hadde havarert med sine seilfly på vei mot Rjukan.

– Dette har aldri skjedd, og er en grov historieforfalskning, sier Thor Brynhildsen.

Han mener NRK-serien jukser med den faktiske historien, og får støtte av forfatter Asgeir Ueland som nylig lanserte boken om anslaget mot Norsk Hydros anlegg på Vemork.

Asgeir Ueland har gått gjennom 20.000 dokumenter om Vemork-aksjonen før han skrev boken «Tungtvannsaksjonen» med undertittelen: «Historien om den største sabotasjeaksjonen på norsk jord». Den kom ut i 2013.

«Skal lage drama»

Han sier at de allierte soldatene som ble sendt fra Skottland mot Rjukan for å ødelegge tungtvannsfabrikken på Vemork, ble tatt til fange i to grupper.  En av gruppene havarerte ved Lysefjorden og ble fraktet til fengsel i Stavanger hvor de ble avhørt gjennom flere dager – før de ble henrettet og likene senket ned i Boknafjorden.

– En annen gruppe, som havarerte ved Helleland, ble holdt i live i minst et døgn før de senere ble henrettet de også, sier Ueland, som ikke vil kritisere filmmakerne for å ikke være slavisk nøye med de historiske fakta.

– De skal tross alt lage et drama, og da må man ha rett til å endre på noe. Det hører med til historien at et av flyene som tauet det ene seilflyet, fløy rett inn i en fjellvegg og alle om bord omkom, sier Ueland.

Ikke «Hitlers atombombe..»

I et innlegg i Aftenposten tar også Thor Brynhildsen fatt i hovedpremisset for tungtvannsfilmen om at at aksjonene mot tungtvannsanlegget på Rjukan var at «Hitler ville ha en atombombe for å utslette London..», og mener at sabotasjeaksjonene mer må ses på som føre var-aksjoner.

– Det var ikke slik at de tyske atomforskerne arbeidet med å fremstille noen atombombe, noe atombombeprogram forelå ikke og ikke noe som kan kalles «Hitlers atombombe», skriver Brynhildsen.

PLANLA IKKE BOMBE: Den nye tungtvannsfilmens hovedpremiss om at tyskerne, med Adolf hitler i spissen, planla en atombombe som skulle utslette London, er ikke riktig, mener tidligere avdelingssjef ved Forsvarsmuseet, Thor Brynildsen, i et debattinnlegg i Aftenposten..

PLANLA IKKE BOMBE: Den nye tungtvannsfilmens hovedpremiss om at tyskerne, med Adolf hitler i spissen, planla en atombombe som skulle utslette London, er ikke riktig, mener tidligere avdelingssjef ved Forsvarsmuseet..

– De tyske atomforskerne kjente til teorier om spalting av atomer og kjedereaksjoner og muligheten for å bruke plutonium som «sprengstoff». De hadde selv vært med på å utvikle denne teorien.

Uranprosjekt

Men allerede før krigen arbeidet tyske vitenskapsmenn med et uranprosjekt, eller U-prosjektet, som var den offisielle betegnelsen. Dette prosjektet dreide seg om kontrollert spalting av atomer i forbindelse med en uranmile. I denne forskningen brukte tyskerne tungtvann for å kunne kontrollere spaltningen, tungtvann som de fikk fra Rjukan, skriver Brynildsen.

– Men de tyske atomforskerne gjorde det de kunne for å avlede myndighetenes oppmerksomhet fra bomben og snakket heller om en «uranmaskin». Denne uranmaskinen skulle skaffe Tyskland elektrisk kraft, slik atomkraftanleggene gjør i dag. De øverst tyske militære myndighetene og Hitler var ikke særlig opptatt av denne forskningen. Noe om en atombombe er heller ikke nevnt i Fuhrer Conference i engelsk oversettelse, skriver Thor Brynildsen.

Dette innlegget er allerede blitt lest.2070.ganger

Legg inn en kommentar