Byggestart i oktober for råbygget til det nye Munchmuseet..

LAMBDA BYGGES: Byrådspartiet Miljøpartiet De Grønne vedtok på sitt årsmøte å gå gjennom kostnadene for det nye Munchmuseet i Bjørvika på nytt, og samtidig utrede prisen for nytt munchmuseum på Tøyen. Kulturministeren gjør det klart at statsgarantien på 605 millioner kroner vil falle bort dersom Lambda ikke realiseres. En skroting av Lambda blir beregnet til 1.5 milliarder kroner, ifølge Kultur- og Idrettsbygg i Oslo Kommune. Nå har det nye byrådet bestemt seg: Lambda, det nye Munchmuseet, skal bygges i Bjørvika til 2.7 millioner kroner og stå klart for innflytting i 2020,. (Ill.: Herreros Arquitectos)

LAMBDA BYGGES: Byrådspartiet Miljøpartiet De Grønne vedtok på sitt årsmøte å gå gjennom kostnadene for det nye Munchmuseet i Bjørvika på nytt, og samtidig utrede prisen for nytt munchmuseum på Tøyen. Da gjorde Kulturministeren det klart at statsgarantien på 605 millioner kroner vil falle bort dersom Lambda ikke realiseres. En skroting av Lambda blir beregnet til 1.5 milliarder kroner, ifølge Kultur- og Idrettsbygg i Oslo Kommune. Nå har det nye byrådet bestemt seg: Det nye Munchmuseet skal bygges i Bjørvika til 2.7 millioner kroner og stå klart for innflytting i 2020. AS Veidekke skal bygge råbygget, med byggestart i oktober.. (Ill.: Herreros Arquitectos)

Lambda blir 120 meter høyt – over og under vann..!

(Publisert 10.februar 2016 kl. 08.27, sist oppdatert lørdag 21.mai kl. 09.03)

Veidekke Entreprenør AS får oppdraget av Oslo kommune med å sette opp råbygget til det omstridte Munch-museet som skal stå ferdig i Bjørvika i 2020. Kontrakten som ble inngått fredag er verdt 200 millioner kroner – uten moms. Dermed er det ingen vei tilbake for Lambda, skriver osloby lørdag.

Råbygget som skal bygges utgjør 13 etasjer, hvorav sju er utstillingsetasjer. Resten er satt av til konservering, magasiner, restaurant og takterrasser. I tillegg kommer et podium foran museet på tre etasjer med lobby, butikk, kafé, klasserom, bibliotek og flerbrukssal.

60 meter over, 60 meter under vann

Når museet er klart, kommer det til å være like høyt over bakken som under bakken. Pælene strekker seg på det lengste 60 meter ned under vann til fast fjell. Selve museet strekker seg 60 meter opp mot himmelen.
Arbeidet starter i oktober i år og skal være ferdig ved utgangen av 2017. Total kostnadsramme for museet er 2,7 milliarder kroner.

MUNCHMUSEET I BJØRVIKA: Slik skal det nye Munchmuseet fremstå i 2020.. (Foto: Studios Herreros)

MUNCHMUSEET I BJØRVIKA: Slik skal det nye Munchmuseet fremstå i 2020.. (Foto: Studios Herreros)

– Dette er en stor dag for oss. Det er snakk om et omstridt bygg som mange har meninger om, sier direktør Eli Grimsby i Kultur- og idrettsbygg (KID) i Oslo kommune. 
– Fra høsten av kan man endelig begynne å se bygget reise seg. Det er krevende og spennende grunnarbeid som foregår der nede nå, men det er det ikke så mange som ser, sier Grimsby.

Endelig beslutning

– Stanser vi byggingen av det nye Munchmuseet, Lambda, i Bjørvika nå for så å bygge nytt på Tøyen, vil kostnadene være rundt 2,5 milliarder kroner. Samtidig går vi glipp av den statlige støtten på 605 millioner som er knyttet direkte til Lambda i Bjørvika.

Det sa byrådsleder Raymond Johansen (Ap) til Aftenposten i februar i år etter at det nye byrådet hadde gått gjennom kostnadene og alternativene til det nye Munchmuseet og tatt det som kan bli den endelige beslutningen om å bygge Lambda i Bjørvika.

Planlagt åpning: 2020

– Vi forvalter skattebetalernes penger, og har vært tydelige på behovet for å gå gjennom kostnader i alle de store investeringsprosjektene, sa Johansen.

Kultur- og idrettsbygg (KID) gjennomgikk høsten 2015 bibliotek-prosjektet og kvalitetssikret tallene, nå har Johansen & Co gjort det samme med Lambda. Konklusjonen var at den gjeldende kostnadsrammen på 2,7 mrd vil holde.
– Nå satser vi på at museet i Bjørvika åpner som planlagt i 2020, sa Johansen.

Les også: Slik blir Lambda, ifølge arkitektenes nye video
Les også: Nå starter byggingen: Lille-Lambda skal bli femti meter høyere

HER KOMMER LAMBDA:

HER KOMMER LAMBDA: Hittil har kommunen brukt 550 millioner kroner på tomta og grunnarbeid. I tillegg er det inngått avtaler for 400 millioner kroner.. (Foto: Bjørn Bratten)

Hittil har kommunen brukt 550 millioner kroner på tomten og grunnarbeid. I tillegg er det inngått avtaler for 400 millioner kroner. Byrådslederen lovet streng økonomikontroll fremover. Og allerede i slutten av året vil mye av råbygget være klart, mente han.

Driftsutgiftene må ned

– KID har nettopp lyst ut to store og viktige entrepriser, råbygg og fasade. Nå oppfordrer jeg norske selskaper til å legge inn anbud, sa byrådslederen, men gjorde det samtidig klart at kommunen ikke har råd til et nytt museum med over 300 millioner kroner i årlige driftsutgifter. Dette er dobbelt så mye penger som kommunen vil få inn fra eiendomsskatten i 2016.

PÆLING:

PÆLING: 310 peler skal settes ned i bakken, en tredjedel av dem er allerede på plass.. (Foto: Bjørn Bratten)

– Det er byrådsavdelingen for kultur, idrett og frivillighet som har ansvar for Munchmuseet. Avdelingen er i god dialog med etaten for å komme frem til et riktig nivå på driftskostnadene for det nye Munchmuseet. Munch er både vår fremste kulturarv, og derfor også en av Norges fremste salgsvarer. Derfor er jeg sikker på at driftskostnadene vil reduseres.

– Blir det aktuelt å leie ut deler av museet til eksterne aktører?

– Det nye Munchmuseet vil ha betydelig inntekter gjennom sponsorer og salg, og derfor er det ikke på det nåværende tidspunkt aktuelt å leie ut mer av arealet til andre formål, svarte byrådslederen.

START BISPEVIKA: Litt i skyggen av oppmerksomheten rundt utbyggingen av det nye Munch-museet er de første skrittene mot en utbygging av Bispevika klar i disse dager. På denne såla, rett over gata for den østligste delen av Barcoden, skal Bispevika ligge. Vest for denne, mellom Bispevika og Munchmuseet, kommer en liten fjordtarm inn nesten til Eufemias gate, som blir en fortsettelse av Stasjonsallmenningen. Fra Stasjonsallmenningen og fotgjengerbrua over jernbanesporene, skal du komme helt ned til innerste kroken av Bjørvika om du bare krysser Dronning Eufemias gate.. (Foto: Bjørn Bratten)

BARCODE-NABO: Litt i skyggen av oppmerksomheten rundt utbyggingen av det nye Munch-museet er de første skrittene mot en utbygging av blokkene rett over gata for Barcode, altså kvartalet innenfor Bispevika, klar i disse dager. Vest for denne såla kommer en liten fjordtarm inn nesten til Dronning Eufemias gate, som blir en fortsettelse av Stasjonsallmenningen. Fra Stasjonsallmenningen og fotgjengerbrua over jernbanesporene, skal du komme helt ned til den innerste kroken av Bjørvika om du bare krysser Dronning Eufemias gate.. (Foto: Bjørn Bratten)

MDG fornøyd

I februar vedtok årsmøtet i Oslo MDG at partiet ønsker en ny gjennomgang av kostnadene med nytt Munch-museum. De ønsket seg også en prislapp for nytt museum på Tøyen. MDGs gruppeleder, Harald A. Nissen, var fornøyd med byrådets gjennomgang.

Les også: Skyggen fra Lambda vil knuse utelivet i Bispevika?

– Vi er på generelt grunnlag bekymret for den høye gjeldsgraden til Oslo kommune. Derfor ønsket vi et billigere alternativ. Vi er veldig fornøyde med at vi nå har fått en garanti på at budsjettet ikke overskrides og at driftsutgiftene skal ned. Det er viktig å skape bevissthet rundt kostnadene for dette prosjektet, uansett lokalisering, sa Nissen.

Partiet har tidligere vært imot Lambda, og skulle gjerne hatt mer tid til utredelser. – Ideelt sett burde vi hatt enda lengre tid til å utrede alternativene, men jeg forstår at dette vil koste en god del, og forsinke byggingen ytterligere, la han til.

En skroting av Lambda blir beregnet til 1.5 milliarder kroner, ifølge Kultur- og Idrettsbygg i Oslo Kommune..

– Hvis Lambda ikke realiseres, kan Oslo se langt etter statsgarantien på 605 millioner kroner til et nytt Munchmuseum, sa Kulturminister Linda Hofstad Helleland (H), til osloby etter at årsmøtet i byrådspartiet MDG (Miljøpartiet De Grønne) vedtok at de skal se nærmere på kostnadene til Lambda-prosjektet i Bjørvika, og samtidig utrede hva det ville koste å bygge nytt Munch-museum på Tøyen. 

KULTURMINISTEREN: Ingen statsstøtte uten Lambda..

KULTURMINISTEREN: Ingen statsstøtte uten Lambda, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland (H)..

MDG ønsket at man skal se både på byggekostnader og de fremtidige driftskostnadene for Lambda. Deretter ønsker de at man velger det alternativet som totalt sett er rimeligst av Lambda og nytt museum på Tøyen.

Prislapp: 1.5 milliard

Dersom ønsket fra MDG realiseres, kan det bli en kostbar affære, viste tall fra Kultur- og idrettsbygg (KID) i Oslo kommune, ifølge osloby mandag. I desember 2015 var det allerede blitt brukt 525 millioner kroner på prosjektet. I tillegg er det inngått kontrakter på oppunder 1 milliard kroner for å bygge museet. I tillegg vil man altså miste statsgarantien..

– Vi er godt i gang med grunn- og fundamenteringsarbeidene på Munch-tomten i Bjørvika. Spunten er ferdig satt, og utgraving av kjeller og teknisk kulvert pågår som planlagt, sa direktør Eli Grimsby. Totalt 310 peler skal settes ned i bakken, en tredjedel av dem er allerede på plass.

– Grunnarbeidsentreprenøren har pr. i dag gjennomført cirka 35 prosent av det kontraktfestede arbeidet, og har siden oppstarten fulgt den planlagte fremdriften, sa Grimsby.

«Statsstøtten faller bort..»

Kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) var klinkende klar: Hvis Lambda ikke realiseres, kan Oslo se langt etter statsgarantien på 605 millioner kroner.
– Det er altfor mange omkamper på kulturfeltet. La oss nå få gjennomført det Oslo-politikerne er blitt enige om, sa kulturminister Helleland.
De 605 millionene som er lovet til nytt Munch-museum, skal overføres i løpet av en fireårsperiode, med første utbetaling i 2017.

Kjendisaksjon

I februar gikk 434 personer, med kultur-kjendiser som Jan Erik Vold, Kjartan Fløgstad, Edvard Hoem, Finn Graff og Toralv Maurstad i spissen, ut med et opprop mot det nye Munchmuseet i Bjørvika, der de krevde at byggingen av det nye museet stanses inntil det foreligger nye kostnadsberegninger.

Fra før har både Rødt og Frp tatt til orde for å droppe byggingen av Lambda. Rødt har hele veien ønsket et nytt museum på Tøyen, mens Frp ønsker å ta i bruk Nasjonalgalleriet, som om få år blir stående tomt.

Høye driftsutgifter

Ethvert forslag om å droppe Lambda er hittil blitt kontant avvist av kulturbyråd Rina Mariann Hansen (Ap). Byggingen av nytt museum i Bjørvika pågår for fullt i disse dager, med pæling ned til 30-40 meter for at den svære bygningen på drøyt femti meter skal få fast grunn under føttene.

I fjor høst ble det klart at driftskostnadene til Lambda kommer til å bli svært høye. Driften av museet i Bjørvika er beregnet til å koste 344 millioner kroner årlig. Selv fratrukket 100 millioner i årlige låneavdrag, vil utgiftene bli tre ganger så høye som driften av dagens museum.

Klar beskjed

– Dette er en klar beskjed fra partiet om at vi står for det samme nå som vi gjorde forrige periode. Byrådet har også sagt at de vil gjennomgå kostnadene ved alle større byggeprosjekter i kommunen, sa Harald Nissen, gruppeleder for MDG i bystyret.

– Men dere åpner nå for Tøyen som mulig løsning?

– Årsmøtet var helt klart på at det ønsker en slik vurdering. Som leder i bystyregruppen er det min oppgave å jobbe for det, sa Nissen. 

Den felles byrådserklæringen til Ap, SV og MDG sier at de rødgrønne byrådet skal arbeide for å realisere nytt Munch-museum, ikke hvor det skal ligge. Kulturbyråden ønsket ikke å kommentere forslaget fra MDG. 

Åpenbart for lavt

I brevet fra kulturkjendisene heter det at kostnadsberegningen fra 2014 på 2,8 milliarder kroner (basert på 2019-tall), åpenbart er for lav, skrev Aftenposten.
– Alle tall for bygging og drift av Lambda må nå på bordet. Før bystyret kan ta stilling til sakens videre gang, må det dessuten gjennomføres en tilsvarende uavhengig kalkyle for bygging og drift av et realistisk Tøyen-alternativ, der det eksisterende anlegget kan inngå i planene og dermed redusere behovet for nybygg, skrev aksjonsgruppa. 

Dette innlegget er allerede blitt lest.21309.ganger

Legg inn en kommentar