Munch-museet: Lambda blir tre ganger så dyrt å drive..

LILLE-LAMBDA: Lambda blir tre ganger så dyrt å drive som dagens Munch-museum på Tøyen, skrev Dagsavisen denne uka. Her Lille-Lambda på Paulsen-kaia, en testversjon som skal vokse over 50 meter før den den står klar som nytt Munch-museum i 2019/20.. (Foto: Bjørn Bratten)

LILLE-LAMBDA: Lambda blir tre ganger så dyrt å drive som dagens Munch-museum på Tøyen, skrev Dagsavisen denne uka. Her Lille-Lambda på Paulsen-kaia, en testversjon som skal vokse over 50 meter før den står klar som nytt Munch-museum i 2019/20.. (Foto: Bjørn Bratten)

LILLE-LAMBDA: Lambda blir tre ganger så dyrt å drive som dagens Munch-museum på Tøyen, skrev Dagsavisen denne uka. Her Lille-Lambda på Paulsen-kaia, en testversjon som skal vokse over 50 meter før den den står klar som nytt Munch-museum i 2019/20.. (Foto: Bjørn Bratten)

LILLE-LAMBDA: Lambda blir tre ganger så dyrt å drive som dagens Munch-museum på Tøyen, skrev Dagsavisen denne uka. Her Lille-Lambda på Paulsen-kaia, en testversjon som skal vokse over 50 meter før den den står klar som nytt Munch-museum i 2019/20.. (Foto: Bjørn Bratten)

Søker om tilskudd på 100 mill. av staten allerede for 2016..

Det nye Munch-museet vil koste mer enn 300 millioner kroner i året å drive. Det er tre ganger så mye som dagens museum på Tøyen, skrev Dagsavisen denne uka. 

Ifølge budsjettforslaget som Munch-museet har sendt til byrådet i Oslo, vil netto driftskostnader i 2020 være på over 304 millioner kroner, skrev avisa.

De økte kostnadene kommer blant annet fra en husleie på nesten 100 millioner kroner, flere ansatte og større sikkerhetsbehov. I 2015 har Munch-museet på Tøyen en total kostnadsramme på 110 millioner kroner. Samlingene skal etter planen flyttes fra Tøyen til Bjørvika i 2019-2020.

Regner med å tjene mer

Selv om driftskostnadene vil øke, regner museet med å tjene mer. Med et mål om 500.000 besøkende årlig, mot 140.000 som mål for 2016, bør inntekten gå merkbart opp. Det er også et langsiktig arbeid, sier Kommunikasjons- og markedsdirektør ved Munch-museet, Gitte Skilbred
– Det vil derfor være viktig å starte arbeidet med å nå nye målgrupper både nasjonalt og internasjonalt. Vi er allerede godt i gang med utarbeide en helt ny merkevareplattform, sier hun.

Søker om 100 mill. i tilskudd

Flytteprosessen til Bjørvika vil koste 39 millioner kroner, og museet regner med økte utgifter i årene framover. Derfor ber museet om 99,9 millioner kroner i tilskudd for 2016, blant annet for å kunne ansette flere. Byrådet har foreslått å gi museet 84 millioner.

– I det nye museet vil det være 11 utstillingssaler, noe som gir mulighet til et større og mer fleksibelt tilbud enn det vi har i dag. Tilrettelegging og planlegging av utstillingsprogram i det nye museet er derfor også mer omfattende og krever god tid.
Planleggingshorisonten for et utstillingsprogram er på 3–5 år, sier Skilbred. Det skal også utvikles systemer for IKT, sikkerhet og drift, forteller hun.

Dette innlegget er allerede blitt lest.1598.ganger

Legg inn en kommentar