Munch: Sommer på Tøyen

SØNDAG MED MUNCH: Kunsthistorikeren Frank Høifødt, som selv har lagt opp årets sommerutstilling på Munch-museet, holdt et levende og medrivende foredrag.. (Foto: Egil Houg)

Søndag med Munch


Kjærkommen søndag med Edvard Munch i museet på Tøyen i disse skjebnesvangre pre-Lambda-tider.


Av BJØRN BRATTEN, Østkantliv 

I disse tider med den nye Lambda-situasjonen i Bjørvika som stadig nærmer seg kan det være på sin plass å gjøre oppmerksom på en raus samling av Edvard Munchs mest sentrale malerier og grafiske arbeider som nå kan nytes på ”det gamle” Munch-museets sommerutstilling på Tøyen.


GAMLE-MUSEET: Sommer-
utstilling i «gamle-museet»..
(Foto: Bjørn Bratten)

En utstilling som strengt tatt allerede har vært i gang et par uker, men i dag oppnådde vi tilfeldigvis den store lykke å bli vist rundt i utstillingen av mannen som har satt sammen bildene, kunsthistorikeren Frank Høifødt, som til høsten kommer med bok om vår store kunstner.

Og det er jo en luksus som nesten må oppleves, dette å bli vist rundt i Munchs kunst av en som kan alle historiene, om nervene, kvinnene, de forskjellige kunstneriske epokene, alle kunsthistoriske detaljer, alle skandaler, ikke minst pistolskuddet, som løste floken i en spesiell kvinnehistorie, men som gikk hardt utover fingrene på venstre hånd. 

VELKJENT: Syk pike – et av de 
mest kjente Munch-motivene..
(Foto: Egil Houg)

Vår rundtur startet i den store hallen der restaureringen av de store Aula-bildene pågår mer eller mindre kontinuerlig om vi forsto ham rett, der hang skisser både av de opp til ni meter lange og store bildene Forskerne og Solen, som selv om de altså kalles skisser er like store som de ferdige verkene. Her er det en systematisk opprenskning av møkk og støv og festing av løs maling på de enorme lerretene som foregår, og konservatoren Tine Frøysaker bidro med spennende innsikt.
Årets sommerutstilling viser et stort utvalg av Munchs mest kjente og betydningsfulle verk, som Skrik, Madonna, Vampyr, Kvinnene på broen, Kyss, Marats Død, Sjalusi og Stemmen – men utstillingen viser også en rekke bilder som vanligvis ikke henger på museets vegger.
 
UVANT: Edvard Munch i støvfrakk, som 
det het den gang, – hatt og slips! 
Ikke et selvportrett vi ser så ofte..
(Foto: Egil Houg)
Om noen skulle være opptatt av de mer stormfulle sider av framtida, vi tenker selvfølglig fortsatt på Bjørvika og det vi her på bloggen ynder å kalle Lambda-siloen, – så var det ingen, hverken tilhørere, som f.eks. undertegnede, eller omviseren sjøl, altså Høifødt, som fant noen grunn til å komme inn på det. Bare ordet Lambda har en tendens til å uroe ellers harmoniske forsamlinger. Skal det være hyggelig, så skal det være hyggelig..
Vår søndag med Munch var et kjærkomment avbrekk i en nødtørftig mai-hverdag – et besøk vi altså sterkt kan anbefale, også uten en kunsthistoriker for hånden..

 

Dette innlegget er allerede blitt lest.5112.ganger

1 comment for “Munch: Sommer på Tøyen

  1. Kamilla Aslaksen
    28 september 2010 at 18:10

    Stopp flytteplanene! Signer oppropet La Munch-museet bli på Tøyen – Underskriftskampanje og be politikerne ta til vettet!

Legg inn en kommentar