Når Munchmuseet flytter

FORVANDLING:

FORVANDLING: Interiørarkitekten Hedda Torgersen tenker seg dagens Munch-museum omgjort til en flerkulturell møteplass for bydelen når det gamle museet blir fraflyttet i 2019.. (Ill.: Bjørn Birkeland/Creative Common)

(Publisert søndag 10.januar 2016 kl. 10.53, sist oppdatert søndag kl. 11.48)

Når det nye Munchmuseet står ferdig i Bjørvika i 2019, kan det gamle bygget på Tøyen utvikles til en flerkulturell møteplass for beboere i bydelen. Det er tanken til interiørarkitekten Hedda Torgersen, skriver Aftenposten søndag.

Nylig vant 25-åringen Statsbyggs pris for fremragende interiørarkitektur ved Kunsthøgskolen i Bergen for prosjektet Fra Munch til mangfold. I det som var hennes masteroppgave ved høyskolen, har hun omskapt museumsbygningen til en lavterskel møteplass for barn, ungdom og familier på Tøyen.

Mye debatt

– Det var mye debatt rundt Munchmuseet i den perioden vi skulle søke til masterprogrammet. Samtidig leste jeg en veldig negativ vinklet artikkel om Tøyen, hvor bydelen ble omtalt som en ghetto. Statistikken viste også at ett av tre barn på Tøyen lever under fattigdomsgrensen, og bydelen har en høy andel av utenlandske familier. Dette trigget meg til å gå løs på denne oppgaven, sier Torgersen.

FELLESKJØKKEN:  Hedda Torgersen har tegnet inn et stort felleskjøken som kan bli en arena for å dle forskjellige matkulturer..

FELLESKJØKKEN: Hedda Torgersen har tegnet inn et stort felleskjøken som kan bli en arena for å dle forskjellige matkulturer..

Museumsbygningen, som i dag huser Munchs kunstskatter, er tegnet av arkitektene Gunnar Fougner og Einar Myklebust, og sto ferdig i 1963. Senere er bygget blitt utvidet to ganger. Dagens bygning skiller seg derfor vesentlig fra den originale bygningsmassen, både i form og materialbruk. Hedda Torgersen har derfor valgt å ta bygget tilbake til originalen i sin visjon.

Tar bygningen tilbake

– Slik bygningen fremstår i dag er den ikke så superspennende, men jeg har studert en del bilder av hvordan bygget var tenkt å være. På grunn av ulike sikkerhetstiltak er byggets identitet blitt litt borte. Derfor har jeg valgt å ta museumsbygningen tilbake slik den var, sier hun.

Blant annet fikk arkitektene tegnet inn en rekke store lysåpninger i taket i utstillingsrommene, for å slippe inn naturlig lys. Disse er senere blitt tettet igjen for å sikre at Munchs kunst ikke blir skadet.

Åpne fasadevegger i glass er også blitt tettet igjen, mens den opprinnelige atriumhagen med store vannspeil ikke lenger er tilgjengelig for publikum. Alt dette av sikkerhetshensyn.

Vil ikke forskuttere

– Dette var både morsomt og spennende. Det er fortsatt ikke bestemt hva dette bygget skal brukes til, vi er derfor i en fase hvor det er fint med slike innspill for å se hvilke muligheter som finnes.

Det sier Rina Mariann Hansen, kulturbyråd i Oslo. Hun understreker at det allerede jobbes med å skape nye tilbud på Tøyen, men vil ikke forskuttere bruken av Munchmuseet. Det eneste hun kan love, er at bygget hverken skal bli hotell, leiligheter eller kjøpesenter.

– Det skal bli tilgjengelig for offentligheten. Samtidig skjønner jeg tilbakemeldingene denne arkitekten har fått fra sin intervjurunde med beboerne, hvor det ble etterlyst samlingssteder. Dette forslaget viser hvilke potensial bygget har, sier kulturbyråden til Aftenposten.

Dette innlegget er allerede blitt lest.1010.ganger

Legg inn en kommentar