Ny bombe under Lambda kommer altfor seint?..

ART WAVE: Flere av programmets lokaliteter lå ute i sjøen. Prosjektet Art Wave ble kalt badering i Aftenposten. Det kom ikke i betraktning hos juryen..

ART WAVE: Flere av programmets lokaliteter lå ute i sjøen. Prosjektet Art Wave ble kalt badering i Aftenposten. Det kom ikke i betraktning hos juryen.. (Ill.: Hav Eiendom)

Amatørmessig juryarbeid, mener sivilarkitekt..

(Publisert 20.juni 2013 kl. 10.13, oppdatert 24.juni kl. 1035, 25.juni kl. 0905)

De fleste prosjektene i arkitekt-konkurransen om Munch-Stenersen-museet, der den spanske arkitekten Juan Herreros Lambda-prosjekt ble vedtatt som seirende prosjekt for over fire år siden, viste sviktende forståelse for Akerselvas utløp og var derved diskvalifisert. Det hevder sivilarkitekt Øyvind Mo i et innlegg i Aftenposten.

Bjørn Storflåtan portrett2BJØRN BRATTEN skriver om byutvikling på Østkantliv

Øyvind Mo mener jurymedlemmer burde ha trukket seg fra det han mener var amatørmessig juryarbeid i forbindelse med bedømmelsen av de inviterte prosjektene. Han hevder at flere av lokalitetene i konkurransen lå ute i sjøen, mens det skulle vise seg at innbyderne ikke ønsket prosjekter som lå ute i sjøen..

INNLEGG: Avslører kritikkverdig juryarbeid i et unnselig innlegg i Aftenposten.. (Faksimile Aftenposten)

INNLEGG: Avslører kritikkverdig juryarbeid i et unnselig innlegg i Aftenposten.. (Faksimile Aftenposten)

Mo, som var til stede ved kunngjøringen av vinner-prosjektet den gang, forteller i innlegget om hva som faktisk skjedde da Lambda gikk av med seieren:

– Jeg var til stede da juryformannen, med et fåret uttrykk i ansiktet, utropte Lambda som vinner av konkurransen. Etter en gjennomgang av de 20 deltakende prosjektene, var Lambda en klar vinner. Hvorfor?, spør arkitekt Mo.

Sviktende forståelse

– Det kokte ned til at prosjektet  (Lambda red.anm.) hadde den eneste mulige situasjonsplanen, av programmets fire-fem mulige steder i området for lokalisering. Det kom fram at de fleste prosjektene lå på disse andre stedene. Ifølge juryen viste de sviktende forståelse for Akerselvas utløp og var derved diskvalifisert, skriver Mo.

Arkitektkonkurransens to jurysekretærer avviser Mo’s opplysninger i et innlegg i Aftenposten 25.juni. 

«Ikke diskvalifiserende»

– Konkurranseområdets utstrekning fungerte utredende for konkurransens formål og museets lokalisering var ikke diskvalifiserende for det enkelte prosjekt. Konkurransens viktigste oppgave, i tillegg til å synliggjøre en god forståelse av et nytt museumskonsept, var å utarbeide et helhetlig plangrep for konkurranseområdet, heter det i innlegget fra Cecilia Stokkeland og Kathrine Nyhus, begge sivilarkitekter og jurysekretærer.

De presiserer at det var Kulturetaten og museene som alene hadde ansvaret for programmering av den delen av konkurransen som gjaldt Munch-Stenersenmuseet, mens Hav Eiendom hadde ansvaret for bestillingen som gjaldt den øvrige bebyggelsen på den eiendommen som Hav Eiendom selv var eier av.

LAMBDA — PÅ LAND: Jaun Herreros Lambda-prosjekt lå på land — og traff dessuten på byrådets og Hav Eiendoms mål om at prosjektet skulle øke den kommersielle verdien på Hav Eiendoms utbygging i Bjørvika.. (Ill.: Herreros Arquitectos)

LAMBDA — PÅ LAND: Jaun Herreros Lambda-prosjekt lå på land — og traff dessuten byrådets og Hav Eiendoms mål om at prosjektet skulle øke den kommersielle verdien på Hav Eiendoms utbygging i Bjørvika.. (Ill.: Herreros Arquitectos)

Lå på land

Øyvind Mo forklarer overfor Østkantliv at deltakerne i arkitekt- konkurransen hadde fått utdelt et kart med ringer som beskrev lokalitetene. Flere av disse ringene viste til lokaliteter ute i sjøen og det skulle vise seg at juryen ikke ville ha lokaliteter i sjøen. Herreros Lambda var blant dem som lå på land. Herreros traff også på arkitektkonkurransens mål om at prosjektet skulle styrke den kommersielle siden av Hav Eiendoms utbygging i Bjørvika. Konkurransen ble slik byrådet og Hav Eiendom ønsket det, sier Mo, som bekrefter at disse tingene har vært heftig diskutert blant arkitekter siden.

Øyvind Mos innlegg i Aftenposten kom som en reaksjon på kronikken som den profilerte rektoren ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Karl Otto Ellefsen, skrev i Aftenposten den 6.juni under tittelen Ti ting å lære av Lambda-prosjektet, der rektoren refser vidt og bredt i alle retninger, ikke minst arbeiderpartiet og mediene, mens juryen helt unnslipper kritikk.

FINALIST: Prosjektet Yin Yang lå også langt ute i sjøen, men var ett av de tre prosjektene som ble plukket ut av juryen som finalister. Men Lambda ble prioritert.. (Ill.: Hav Eiendom)

FINALIST: Prosjektet Yin Yang lå også langt ute i sjøen, men var ett av de tre prosjektene som ble plukket ut av juryen som finalister. Men Lambda ble prioritert.. (Ill.: Hav Eiendom)

Enormt nederlag for byrådet

– Har ikke juryen noe å lære, spør Mo i Aftenposten, og svarer selv:

– Jeg tror Ellefsen har noe å lære som jurymedlem og vil stille følgende spørsmål: Hvorfor trakk du deg ikke i tide, da du fikk innsyn i den amatørmessige programmeringsfasen? Når du og andre jurymedlemmer først oppdaget at de fleste deltakerne hadde arbeidet under falske forutsetninger, hvorfor tok dere ikke dissens og anullerte hele konkurransen? spør Mo.

Han slutter med å fastslå det enorme nederlaget en slik anullering hadde vært for byrådet og Hav Eiendom.

– Men det hadde virkelig vært en lærepenge for amatører som vil flotte seg med «Starchitects», uten å ville betale for moroa, skriver sivilarkitekt Øyvind Mo, i det som vel må tolkes som et spark på skinnleggen til alle aktører i Lambda-prosessen, både politikere og kapitaleiere, arkitekt-skole-rektorer og andre..

FASCINERENDE: Prosjektet Ånd var blant de mest fascinerende av prosjektene da kandidatene ble utstilt, og det lå på land, på landtungen utenfor operaen. Så hvorfor kom det ikke opp? Det vet vi ikke.. (Ill.: Hav Eiendom)

FASCINERENDE: Prosjektet Ånd var blant de mest fascinerende av prosjektene da kandidatene ble utstilt, og det lå på land, på landtungen utenfor operaen. Så hvorfor kom det ikke opp? Fordi det «ikke styrket den kommersielle siden av utbyggingen?».. (Ill.: Hav Eiendom)


SV: «Respekterer de faglige valgene som er tatt..»

SV har, for å sikre en løsning på saken, både av hensyn til Munchmuseet selv og behovet for Tøyen-område-løft, sikret flertall for at Munch-museet skal plasseres i Bjørvika, sier SVs bystyre-representant Ivar Johansen til Østkantliv i en kommentar til de nye opplysningene fra Øyvind Mo.

– SV har ikke aktivt forholdt seg til Lambda, da vi ønsker å respektere de faglige valg som er foretatt. Fagfolk er uenige, og den debatten får de fortsette med, sier Ivar Johansen til vår reporter via Facebook.

Dette innlegget er allerede blitt lest.14750.ganger

Legg inn en kommentar