Lambda kommer tilbake – med SVs hjelp!

COME BACK: Et grotesk comeback som et resultat av en grotesk hestehandel: SV bøyer av og bringer Lambda tilbake.. (Ill.: Herreros Arquitectos)

COME BACK: SV bøyer av og bringer Lambda tilbake. Til gjengjeld får vi tidenes utviklingspakke for Tøyen-området. Men mye av det er allerede vedtatt, sier Ap.. (Ill.: Herreros Arquitectos)

Opptakt til tidenes politiske bikkje-slagsmål..

SV og byråds-partiene har funnet sammen i tidenes hestehandel. I en oppsikts-vekkende avtale, inngått bak ryggen på Arbeiderpartiet og Frp, går partene inn for Lambda som løsningen i striden om nytt Munch-museum. 

Av BJØRN BRATTEN, Østkantliv

(Oppdatert 6.september 2013: Regjeringen gir også 25 millioner pr. år til Tøyen-området over fem år)

– Vi har fått gjennomslag for en tipunktsplan som betyr en historisk opprusting av Tøyen. Dette har ikke vært en lett sak for SV, men vi har fått en avtale som ligger SVs hjerte nær, sa gruppeleder for SV i bystyret, Marianne Borgen, da hun presenterte avtalen i rådhuset i formiddag, ifølge Aftenposten..

KRITISK: Varaordfører Libe Rieber-Mohn(Ap) holdt for narr — visste ingenting om Lambda-forhandlingene..

KRITISK: Varaordfører Libe Rieber-Mohn(Ap) holdt for narr — visste ingenting om Lambda-forhandlingene..

Ros eller ris? Vi tåler også nedovertommeler! Legg inn kommentaren din i kommentarfeltet nederst i denne saken..

Dermed gjør Sosialistisk Venstreparti som de også gjorde i striden om den sterkt omstridte barcoden i sin tid, de bøyer av for høyre-siden når det røyner på. Det er ikke mer enn to dager siden at SVs Marianne Borgen avviste utspillet om en Lambda-løsning fra Miljøpartiet De Grønne.

Ante ingenting

— Vi ante ingenting, sier Aps varaordfører Libe Rieber-Mohn til Dagbladet.

— Vi har hele tiden stått på at vi ville ha Munch-museet på Tøyen. Det hadde vært det beste for Tøyen og for kunsten. Det var det vi gikk til valg på, det har vi holdt fast ved og det har vi kjempet hardt for. Men nå har altså SV brutt sitt løfte og snudd for tredje gang i denne saken, og går sammen med de borgerlige for å danne et skjørt flertall for Lambda, sier Rieber-Mohn.

MASTODONTEN: På den lille landtungen til venstre i dette bildet skal mastodonten Lambda, som riksantikvaren kalte det, dominere havnebildet med sine drøyt femti meters høyde.. (Foto: Bjørn Bratten)

MASTODONTEN: På den lille landtungen til venstre i dette bildet skal mastodonten Lambda, som riksantikvaren kalte det, dominere havnebildet med sine drøyt femti meters høyde.. (Foto: Bjørn Bratten)

Ikke imponert

Varaordføreren er ikke imponert over tiltakene SV har klart å forhandle fram. Hun viser til at flere av tiltakene allerede er vedtatt av bystyret.

— Dette er tiltak vi kunne ha fått uavhengig av Lambda. Bystyret har allerede vedtatt tiltak om spredning av den kommunale boligmassen, opprustning av Tøyen-senteret og Tøyen T-banestasjon, samt oppdatering og realisering av planen for Tøyen kulturpark. Men byrådet har ikke gjennomført, sier Libe Rieber-Mohn.

– Vi har klart å sette et stort SV-avtrykk gjennom denne avtalen. Dette gjør Oslo til en bedre og tryggere by, sier SVs Marianne Borgen.

Også Frp, som var ansvarlig for Lambda-nederlaget i bystyret for drøyt halvannet år siden, føler seg ført bak lyset av Lambda-forhandlingene. Carl I. Hagen møtte opp hos sine tidligere byrådspartnere i dag og erklærte at partiet nå avslutter sitt budsjettsamarbeid med byrådskameratene, som en protest mot Lambda-comebacket.

Hva blir gjennomført?

Så er spørsmålet hvor mye av den historiske avtalen som byrådet kan garantere for, og hvor mye som er avhengig av statlig medvirkning, som partene ikke har tatt høyde for — og strengt tatt ikke kan gå god for. Det fremgår foreløpig ikke.

DEN RØDE PLASS: Tøyen Torg skal utvikles i samsvar med den planen gårdeierne allerede har lagt og forlengst søkt kommunen om støtte til? (Ill.: DTZ)

DEN RØDE PLASS: Tøyen Torg skal utvikles i samsvar med den planen gårdeierne allerede har lagt og forlengst søkt kommunen om støtte til? (Ill.: DTZ)

Badeland

Partigruppene er enige om en storstilt femårig områdeplan for utvikling av Tøyen på 25 millioner kroner årlig, en gjeninnføring av bemanningsnormen i banehagen og opprettelsen av 700 nye kulturskoleplasser i Oslo. Det skal bygges et vitensenter der dagens Munch-museum ligger og Tøyen-senteret skal vitaliseres, i samsvar, får vi tro, med de planene som gårdeierne allerede har lagt og søkt om penger til. 

I september ble det klart at regjeringen nå henger seg på Oslos varslede Tøyen-satsing og gir 25 millioner kroner årlig i fem år, slik at den offentlige satsingen på området blir doblet, til 250 millioner kroner over fem år.

Blant punktene i avtalen er også et bedre barnehagetilbud, opprusting av Tøyen T-banestasjon og et nytt, stort, kommunalt badeland. Dessuten skal parkområdene utvides og oppgraderes. Det skal også gjennomføres salg av mange av de kommunale boligene på Tøyen og bygges 600 nye kommunale boliger ellers i byen.

Behandles i morgen

Finanskomiteen i bystyret skal behandle Munch-saken i sitt møte i morgen, onsdag, før bystyret har saken til endelig behandling i siste møte før sommeren, trolig 12.juni. Dermed var dette siste sjanse til å få avsluttet striden, skriver Aftenposten.

MILLIARD: Arne Bjørlykke, direktør ved Naturhistorisk museum, har medvirket til deler av hestehandlerpakka..

MILLIARD: Arne Bjørlykke, direktør ved Naturhistorisk museum, har medvirket til deler av hestehandlerpakka..

Mange av de elementene som inngår i den store hestehandler-pakken er saker Østkantliv har vært innom det siste året. Direktør Arne Bjørlykke på Naturhistorisk Museum omtalte det han kalte en barnedestinasjon til en milliard kroner i en samtale med Østkantliv i april, der han nevnte et vitensenter, en mulig flytting av teknisk museum, opprustning av zoologisk og geologisk museum og utvikling av Tøyen skole til å bli en pionerskole innen naturfag, miljøfag og estetiske fag.

Ikke mer enn..

Et sammenhengende grønt- og parkdrag over Finnmarksgate og en ny friluftsscene i området, var blant forslagene fra Miljøpartiet De Grønne i et utspill i Dagsavisen tidligere denne uka, også omtalt her på Østkantliv.

Det er verdt å merke seg at hestehandlerplanen til dagens SV/borgerlige koalisjon ikke er i nærheten av den summen på en milliard kroner som Arne Bjørlykke snakket om i april. Fem ganger 25 millioner kroner blir tross alt ikke mer enn 125 millioner, såvidt vi kan regne ut..

GAVEPAKKE: Det nye veksthuset som er planlagt på sirkustomta ved Botanisk hage, til rundt en halv milliard kroner, kommer som en gavepakke fra statens side..?

GAVEPAKKE: Det nye veksthuset som er planlagt på sirkustomta ved Botanisk hage, til rundt en halv milliard kroner, kommer som en gavepakke fra statens side..?

Veksthuset

Det eneste elementet som mangler i den store hestehandlerpakken er det nye veksthuset på sirkustomta ved Botanisk Hage til nesten en halv milliard kroner som er ferdig utredet og planlagt, men ennå ikke vedtatt. Men det er altså ikke et spørsmål for kommunen. Kanskje det kommer en gavepakke fra staten også..

Lambda-museet skal koste 2.2 milliarder kroner med alt innhold og stå ferdig i 2018.

Dette er avtalepunktene:

  • Tøyen Vitenpark, med et nytt vitensenter, etableres.

  • Partiene ønsker også å gå i dialog med Norsk teknisk museum om samlokalisering med byens nye vitensenter på Tøyen.

  • Vitenparken, som også inkluderer også Botanisk hage og Universitetets museer, skal bidra til å gjøre Tøyen skole til en pioneer innen naturfag, miljøfag og estetiske fag.

  • Tøyen skole skal ha utvidede åpningstider fra høsten 2013 og elevene skal tilbys gratis kjernetid i SFO og få halv pris på Tøyenbadet fra 2014.

  • Satsingen underbygges av at Oslo musikkskole skal øke sin kapasitet med 700 nye plasser, blant annet gjennom etablering av en ny kulturstasjon på Tøyen.

  • Tøyensenteret og Tøyen T-banestasjon skal rustes opp.

  • Antallet kommunale boliger på Tøyen reduseres, men det skal etableres netto minst 600 nye kommunale leiligheter i Oslo frem til 2017.

  • Det skal bygges nytt badeland i kommunal regi på Tøyen, som planlegges ferdigstilt samtidig med det nye Munch-museet

  • Det etableres et sammenhengende grønt- og parkdrag over Finnmarksgata og en ny friluftsscene i området.

Dette innlegget er allerede blitt lest.50660.ganger