Trebarnsmora (39) fengslet for fire nye uker, forsvareren anker igjen..

KNIVEN: Dette er i følge politiet kniven som kvinnen brukte mot åtteåringen i Breigata i september. Fredag ble kvinnen fengslet for fire nye uker i Folo Tingrett. Advokaten hennes vil anke fengslingen nok en gang..

KNIVEN: Dette er i følge politiet kniven som kvinnen brukte mot åtteåringen i Breigata i september. Fredag ble kvinnen fengslet for fire nye uker i Follo Tingrett. Advokaten hennes vil anke fengslingen nok en gang..

Siktede skal ha slått gutten med kniven, het det i lagmannsretten i oktober

(Publisert fredag 23.oktober 2015 kl. 23.41, sist oppdatert lørdag 14.november kl. 10.28)

Kvinnen som ble skutt av politiet i Breigata i september og siktet for drapsforsøk på en åtte år gammel gutt, ble fredag varetektsfengslet for fire nye uker. Den 150 centimeter høye kvinnen haltet inn i rettssalen klokken 10.45 fredag og klaget over smerter der hun ble skutt. Hun var iført rosa sjal over hodet og hadde på seg en lang grå genser, skriver Osloby.

Kvinnen ble fengslet for fire nye uker under henvisning til den samme siktelsen. Politiet påberopte seg i fengslingsbegæringen faren for gjentagelse. Forsvareren, advokat Odd Ivar Grøn, avviste dette og varslet at han vil anke også denne fengslingen.

Stadfestet

Borgarting lagmannsrett stadfestet i ankebehandlingen fredag 23.oktober kjennelsen i Follo tingrett ei uke tidligere om at trebarnsmoren som ble skutt av politiet i Breigata den 18.september kunne fengsles for fire uker, meldte osloby i oktober.
I kjennelsen fra lagmannsretten i oktober kom det fram at politibetjentene som kom til stedet har forklart seg ulikt om hvordan hun opptrådte. Alle har imidlertid forklart at hun skal ha angrepet gutten med kniv.

«Dette er i samsvar med vitneforklaringer fra andre som var til stede og som så at siktede skal ha slått gutten med kniven», skrev retten. Lagmannsretten mener at kvinnen som ble skutt av politiet på Grønland var «svært ustabil» og hadde «lav impulskontroll» dagen hun ble pågrepet av politiet, skriver osloby.

Skjellig grunn

At andre vitner har oppfattet situasjonen annerledes, forandrer ikke at det er skjellig grunn til mistanke om at hun har opptrådt slik politibetjentene og vitnene beskriver, mener retten.

Dommerne slår fast at siktedes angrep med kniv var foranledningen til at politiet valgte å skyte. De mener hennes psykiske tilstand, sammen med den ustabile livssituasjon hun befinner seg i, tilsier at det er sterk grad av sannsynlighet for at hun på nytt vil begå alvorlige straffbare handlinger om hun løslates nå.

Skuffet

– Jeg er skuffet over lagmannsrettens konklusjon. På bakgrunn av etterforskningen så langt, mener vi at det ikke er skjellig grunn til å mistenke henne for det hun er siktet for. Begrunnelsen for fengslingen er svært tynn, sier advokat Odd Ivar Grøn, kvinnens forsvarer. Politiadvokat Lars Reinholdt-Østbye sier at kvinnen vil avhøres på nytt førstkommende mandag.

– Jeg registrerer at lagmannsretten er enig i tingrettens vurderinger med tanke på faren for gjentagelse, og at varetekt ikke er et uforholdsmessig inngrep.

Nytt avhør

Mandag vil vi på nytt avhøre kvinnen, sier politiadvokaten, som ikke vil kommentere selve hendelsesforløpet forut for skytingen før kvinnen er avhørt. Han sier rapporten fra rettssakkyndige psykiatere vil være avgjørende for å få kartlagt kvinnens psykiske tilstand.

Vitner media har snakket med beskriver kniven kvinnen brukte som en fruktkniv, mens politiet mener det er en tomatkniv. Bladet er 11,5 centimeter langt. Ifølge vitner brukte kvinnen kniven til å fjerne tyggegummi fra golvet i oppgangen der hun vasket i forbindelse med at hun skulle flytte ut av leiligheten sin.

Dette innlegget er allerede blitt lest.701.ganger

Legg inn en kommentar