Ekebergparken: Funn av 9200 år gamle steinredskaper

STEINREDSKAPER:

STEINREDSKAPER: Her er en del av steinmaterialet som skal ha vært brukt til jakt og fiske på Ekebergskrenten for rundt 9000 år siden, funnet rett ved der den gamle danseplattingen lå tidligere.. (Foto: Kulturhistorisk Museum)

«Her har de fisket og jaktet på sel og fugl..»

Midt i skulpturparken på Ekeberg finnes den hittil eldste undersøkte boplassen i Oslo fra steinalderen. – Her har en håndfull jegere og sankere bodd en kort periode for 9200 år siden, sier feltleder Carine S.R. Eymundsson til NRK Østlandssendingen. Boplassen de har gravd frem ved den gamle danseplattingen på Ekeberg er den hittil eldste boplassen de har undersøkt i Oslo.

– De har oppholdt seg her en liten periode mens de har jaktet sel og fugl, fisket, og reparert jaktredskapene sine, sier Eymundsson. Grunnen til at feltlederen for undersøkelsene ikke tror gruppen har oppholdt seg lenger på stedet, er at de ikke har gjort veldig store funn. I tillegg var det en tid hvor man sjelden bodde lenge på et sted, men heller flyttet ofte på seg.

PROSJEKTLEDER: Carine Eymundsson har ledet utgravningene på Ekeberg.. (Foto: Privat)

PROSJEKTLEDER: Carine Eymundsson har ledet utgravningene på Ekeberg.. (Foto: Privat)

Jaktoppdrag

– Denne gruppen på tre-fire personer har kanskje vært ute på et bestemt jaktoppdrag. Vi har funnet avfall fra jaktredskapene de har laget. Mye er av steinmateriale, vi vet også at de har brukt tre og bein, men det har ikke overlevd gjennom alle disse årene, sier Eymundsson.

Det var i forbindelse med Reguleringsplanen for Ekeberg skulptur- og kulturminnepark at den arkeologiske undersøkelsen ble gjennomført. – Alt som er fra tiden før året 1537 er automatisk fredede kulturminner. Vi skulle undersøke området, og så er det Riksantikvaren som bestemmer om området skal fredes eller graves ut, sier Eymundsson. På Ekeberg er det påvist mange fornminner. Særlig området rundt det som nå kalles Paviljongen viste seg å være interessant.

Bergkrystall

– Vi var klar over dette fra før, men vi var usikre på hvor godt bevart eventuelle funn ville være. Eymundsson forteller at mye av det de fant ved Paviljongen hadde holdt seg godt og ser fint ut. – Man kan for eksempel se noe av bergkrystallmaterialet i besøkssenteret i Skulptur- og kulturminneparken.

Fra 18. juni til 11. juli i fjor ble det gjort undersøkelser av den nordlige delen av Ekebergskrenten, hvor tre steinalderlokaliteter ble valgt ut: Vannreservoaret, Paviljongen og Kongsveien 21–23. Undersøkelsene påviste funn etter opphold i eldre del av steinalderen fra ca. 7200 f.Kr. til 5500 f.Kr. Det viser en rapport utført av Kulturhistorisk museum.

– Det finnes nok sikkert eldre boplasser i Oslo, men vi har ikke gravd ut noen flere ennå, sier Carine Eymundsson. Funnene består først og fremst av avfall etter redskapsproduksjon i form av kjerner, flekker og avslag av flint, bergkrystall og bergart. Ut fra hva undersøkelsene viser kan man anta at det har vært kortvarige opphold på stedene, som trolig har ligget ved daværende strandlinje. Til sammen ble det funnet 316 gjenstander.

Dette innlegget er allerede blitt lest.1774.ganger

Legg inn en kommentar