Fant 11.000 år gamle steinalder-redskaper i Sørmarka

OLDTIDSFUNN: På en øy 190 meter over havet i Sørmarka har forskerne funnet 11000 år gamle oldtidsfunn.. (Foto: Kulturhistorisk Museum)

OLDTIDSFUNN: På en kolle 190 meter over havet i Sørmarka har forskerne gjort 11000 år gamle oldtidsfunn.. (Foto: Kulturhistorisk Museum)

Trodde dette området lå under isen den gang, sier forskerne..

For 11 000 år siden, mens store deler av Norge fortsatt var dekket av is, bodde det som trolig var de første innbyggerne i vårt område i strandkanten på en liten øy i Sørmarka. I dag ligger området 190 meter over havet.
I forbindelse med utgravingen av Follobanen er over 10 000 gjenstander i stein funnet etter våre forfedre, og disse funnene er dermed blant de eldste steinalderfunnene i landet, skriver NRK Østlandssendingen.

– Det vi har funnet er spor etter de aller første som besøkte distriktet vårt. Dette er fra den perioden hvor mesteparten av landet var dekket av is og det bare var en tynn kyststripe hvor det var bart land, sier forsker ved Kulturhistorisk Museum, Axel Mjærum.
Forskerne antar innbyggere har kommet med båtene sine sørfra og nærmet seg iskanten. Der har de slått seg ned for en kortere periode og laget og reparert redskaper.

Pilespisser, økser, skraperedskaper

— Vi har funnet ganske mange pilspisser, deler av økser, reparerte økser, kniver, bor og skraperedskaper til å preparere skinn. Det er et stort assortiment av redskaper man kan forvente å finne etter folk som har levd av jakt og fangst, sier Mjærum.
— De har funnet et sted innerst i en vik som har vært veldig attraktivt hvor de har dratt opp båtene sine og slått seg ned for natten eller for noen uker, forteller Mjærum.
Forskerne mener det er vanskelig å si hvor mange som har vært i området, men av funnene som er gjort er det spor av veldig mye aktivitet.

Overrasket

– Det er lett å tenke at dette dreier seg om jegere som reiser rundt i landskapet og ikke er på ett sted altfor lenge, men våre funn tyder på at de har oppholdt seg på dette stedet i lengere perioder, sier Mjærum. Det var byantikvaren som startet arbeidet med å lete i det området, mens forskerne fra Kulturhistorisk museum ikke regnet med å finne noe i området.
– Det som har overasket oss er at vi fant noe som var så gammelt. Vi vet ikke akkurat hvordan isen trakk seg tilbake, men vi trodde at dette området den gangen lå under is, forteller Mjærum.

Vil dukke opp mer

Funnene endrer altså oppfatningen forskerne til nå har hatt om hvordan steinalder-befolkningen bodde i området vårt og ikke minst når de kom.
– De eldste funnene vi hadde før dette er hundre år yngre.

Vi skal grave i flere uker fremover, så det vil dukke opp mer, sier Mjærum. Det er imidlertid ikke første gangen det blir gjort arkeologiske funn i forbindelse med utbyggingen av Follobanen. Senest i juli i år fant Norsk institutt for kulturminneforskning en arkeologisk brønn fra middelalderen ved Loenga, ikke så langt fra Oslo S.

Dette innlegget er allerede blitt lest.5287.ganger

Legg inn en kommentar