Fant høyeksplosive granater ved Sørenga

Farlige høyeksplosive granater ble i 2008 funnet på havbunnen i Bjørvika, ikke langt fra Operaen, men ble bare dumpet litt lenger ut på dypere vann. Funnet ble gjort utenfor Grønlikaia, like ved det nye boligfeltet på Sørenga.

– Det ble funnet ammunisjon rett utenfor kaiområdet, forteller trafikksjef i Oslo Havn KF, Jens Petter Christensen, til NRK.– Politiet ble da varslet og det ble tatt en vurdering om at dette måtte fjernes, forteller Christensen.

Leder for spesialseksjonen i Oslo-politiet, Ole Vidar Dahl, forteller at de gjorde en vurdering i samsvar med Forsvaret. Den gikk ut på at det var så farlig å fortsette arbeidet, at det sikreste var å dumpe alt på nytt litt lenger ut, på 50 meters dyp.

Sprenggranat

– Det er en sprenggranat. Den er i utgangspunktet farlig når den er i lufta, altså over vannflaten. Så i den situasjonen vi var i da, anså vi det som farlig for mannskapene, og selvfølgelig også for omgivelsene, sier han.

– Forstår du at det kan virke litt rart for folk at man bare flytter det lenger ut og litt dypere?

– Det har jeg full forståelse for. Jeg vil nok tro at i mange av disse tilfellene så er det valget mellom to onder, og så velger man det som er minst risikofylt, rett og slett, sier Dahl.

Stor risiko

– I noen tilfeller vil ammunisjonen representere en så stor risiko at man ikke ønsker å flytte den langt, og ikke ønsker å ta den opp av vannet. Så velger man i tilfelle å avhende den der, ved dumping. Men det er nok ikke å løse problemet, det er nok å flytte problemet, sier forsker Kjetil Longva ved FFI til NRK.

Dette innlegget er allerede blitt lest.4265.ganger

Legg inn en kommentar