Ny studie: Ungdom i Oslo indre øst er mest politisk engasjert

Mens idretten står sterkt blant ungdom på Nordstrand og ytre vest, er deltagelsen i mer politisk orienterte aktiviteter høyere blant unge mellom 16 og 19 år i Groruddalen og Oslo indre øst. Det viser en ny studie fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, offentliggjort i Aftenposten i dag.

Omtrent halvparten av ungdommene i vestlige bydeler og Nordstrand er med i en idrettsorganisasjon, ifølge studien, mot bare 29 prosent av ungdommene i indre øst-bydelene Grünerløkka, Sagene og Gamle Oslo.

Mer engasjert i dag

Til gjengjeld er hele 26 prosent av ungdom i indre øst, 22 prosent i Groruddalen og 21 prosent i Søndre Nordstrand aller mest aktive i politiske partier og organisasjoner. Tilsvarende er disse tallene for både ytre vest og indre vest 18 prosent og på Nordstrand bare 11 prosent.

– Unge i dag fremstår som noe mer samfunnsengasjerte enn for ti til femten år siden, sier Guro Ødegård, forskningsleder ved NOVA og en av forskerne bak studien. Funnene baserer seg på Ung i Oslo 2015, en spørreundersøkelse der over 24.000 elever på ungdomsskoler og videregående trinn i hovedstaden har svart.

22.juli

Det er grunn til å tro at det økte engasjementet kan knyttes til terrorhandlingen 22. juli 2011, ifølge studien. «De som i størst grad lot seg påvirke av denne samfunnsgjennomgripende hendelsen, synes å være unge i sine mest formative år,» skriver forskerne.

De hevder at selv om de voksnes politiske verdier gikk tilbake til det normale kort tid etter terrorangrepet, har unge i større grad tatt med seg det høye deltagelsesnivået videre. I dag er 65 prosent av ungdom i alderen 13–19 år i Oslo med i én eller flere organisasjoner.

 

Dette innlegget er allerede blitt lest.3399.ganger

Legg inn en kommentar